Экономико-математическое моделирование » Страница 6 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование

Реферат на тему: Управління запасами з застосуванням аналізу ABC і XYZ

Диференціювання асортименту за методом АВС 1. Мета аналізу: скорочення загального обсягу товарних запасів з метою скорочення витрат на їх утримання і вивільнення ресурсів для розширення асортименту. 2. Об'єктом управління є окрема позиція асортименту. 3. Ознакою диференціації асортименту на групи А, В і С є частка річних продажів по окремої товарної позиції в загальному обсязі продажів. 4. Розрахунок ча...

Реферат на тему: Виробнича лінія з пунктами технічного контролю і настройки

Міністерство освіти і науки Російської Федерації ФІЛІЯ Державна освітня установа вищої ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ В«Байкальська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА » м.Усть-Ілімськ (Філія ГОУ ВПО в м. Усть-Ілімську) Кафедра Технології та механізації виробництва Спеціальність 230103 Автоматизовані системи обробки інформації та управління (по галузях) К...

Реферат на тему: Структура системного аналізу і моделювання процесів в техносфери

Зміст Введення Проблемно-орієнтоване опис об'єкта Висновок Список використаної літератури Введення Системний аналіз-це методологія розв'язання великих проблем, заснована на концепції систем. Системний аналіз може також розглядатися як методологія побудови організацій, що реалізує методологію вирішення проблем. У центрі методології системного аналізу знаходиться операція кількісного ...

Реферат на тему: Математичне моделювання роботи систем масового обслуговування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА Математичне моделювання роботи систем масового обслуговування Завдання Варіант 1. газозаправних станція для автомобілів розташовує двома газовими насосами. У черзі, провідною до насосів, можуть розташуватися не більше п'яти автомашин, включаючи ті, які обслуговуються. Якщо вже немає місця, які прибувають автомобілі їдуть ш...

Реферат на тему: Методи лінійного програмування для вирішення транспортної задачі

План реферату Введення 1. Формулювання транспортної завдання 2. Математична модель транспортної задачі 3. Необхідна і достатня умови розв'язності транспортної задачі 4. Властивість системи обмежень транспортної задачі 5. Опорне рішення транспортної задачі 6. Методи побудови початкового опорного рішення 6.1 Побудова початкового плану за способом північно-західного кута

Реферат на тему: Багатомірний статистичний аналіз в системі SPSS

Зміст Введення Глава 1. Множинний регресійний аналіз Глава 2. Кластерний аналіз Глава 3. Факторний аналіз Глава 4. Дискримінантний аналіз Список використаної літератури Введення Вихідна інформація в соціально-економічних дослідженнях представляється найчастіше у вигляді набору об'єктів, кожен з яких характеризується рядом ознак (показників). Оскільки число таких об'єктів ...

Реферат на тему: Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

Зміст Перелік позначені та скорочень Вступ 1. Огляд літературніх джерел з харчуванням процесу інвестування у Цінні папери 1.1 Поняття інвестування и Його віді 1.2 Процес інвестування 1.3 інвестиційні ризиків 1.4 Поняття цінніх паперів и їх види 1.5 Фондовий ринок 1.6 Процес Формування портфеля цінніх паперів 1.7 Постановка Задачі 2. Математичне та алго...

Реферат на тему: Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населенням

Дніпропетровська обласна рада Обласний комунальний вищий навчальний заклад Інститут підпріємніцтва В«СтратегіяВ» Кафедра економічної Теорії розрахунково-графічна робота з дісціпліні: В«СтатистикаВ» на тему: В«Статистика Вивчення обсягах та структури споживання населеннямВ» Виконала: студентка групи У-08-51 Заєць В. В. Перевіріла:

Реферат на тему: Прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи

Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра економічної кібернетики Курсова робота з дісціпліні В«Моделювання економічної дінамікіВ» В«прогнозування розвітку дінамікі України Як господарської системи В» Виконала: студентка 5-го курсу групи ЕК-21 Малюк Д.Г. Нормоконтроль: канд. фіз.-мат. наук Братушка С.М. Перевіріла: ас. ...

Реферат на тему: Аналіз часових рядів

Введення У даній главі розглядаються задачі опису впорядкованих даних, отриманих послідовно (у часі). Взагалі кажучи, впорядкованість може мати місце не тільки в часі, але й у просторі, наприклад, діаметр нитки як функція її довжини (одновимірний випадок), значення температури повітря як функція просторових координат (тривимірний випадок). На відміну від регресійного аналізу, де порядок рядків у матриці сп...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок