Социология » Страница 4 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология

Реферат на тему: Причини і профілактика молодіжного екстремізму в Росії

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ Державнеосвітня установа вищої професійної освіти "Нижегородськийдержавний університет ім. Н.І. Лобачевського " Факультетсоціальних наук Кафедраприкладної соціології Курсова робота Тема: "Причиниі профілактика молодіжного екстремізму в Росії " Науковий керівник: Луконіна Олена Сергіївна старший викладач кафедри приклад...

Реферат на тему: Проблема використання монографічних і порівняльних досліджень в сучасних умовах

Реферат на тему: Проблема використання монографічних іпорівняльних досліджень в сучасних умовах Введення У дослідженнях окремих випадків для виділення унікальнихшляхів вирішення проблем використання традиційних методів стаєнедостатнім. Адже ці методи базуються на узагальненні масової статистики,використанні складних математичних моделей. Вихід з цієї ситуаціїпредставлений в соціології, яка зрідка практикує так званийм...

Реферат на тему: Проблема Паління Серед молоді

МІНІСТЕРСТВОосвіти и науки України Полтавськеполітехнічній коледж НаціональногоТЕХНІЧНОГО універсітету "Харківський політехнічній інститут" СоціологічнеДослідження Натему: ПроблемаПаління Серед молоді Виконала студенти39гр. Чіхладзе Д.К. Пугач В.О. Перевіріввикладач Пищита В.А. 2011 рік Проблематютюнопаління Серед молоді У жітті су...

Реферат на тему: Ризик і його види

Сьогодні можнаговорити про безліч соціальних ризиків, які відображають багатозначність цьоготерміна. Соціальні ризики в кілька більш широкому сенсі наявні вбільшості суспільних відносин, вони використовуються в різних сферах інапрямках наукових досліджень (політика, економіка, національна чиінформаційна безпека, юриспруденція і т. д.). Однак, незважаючи наінтенсивний розвиток ріскологіі, до цього часу вченими не запропоновано єдиногозагальноприйнятого ви...

Реферат на тему: Системі освіти Придністровської Молдавської Республіки - 20 років: історія, реальність, перспективи

Доповідь на тему: Система освітиПМР - 20 років: історія, реальність, перспективи р. Тирасполь, 2010 р. Життя людини наших днів не тількивідчуває на собі настільки ж захоплюючі, наскільки і небезпечні коливанняісторичного руху часу, але й істотно змінює його ставлення до самогосебе, до себе такому, до суспільства і природи. В круговороті днів і подій ми не завждивстигаємо співвіднести відбувається сьогодні з ана...

Реферат на тему: Соціальні проблеми молоді і способи їх вирішення

Р е ф е р а т на тему: В«Соціальніпроблеми молоді і способи їх вирішення В» ЗМІСТ ВСТУП 1.МОЛОДЬ ЯК ОБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ 2. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Молодь - це не тількимайбутнє, вона В«живе сьогоденняВ», і важливо зрозуміти, наскільки вже сьогодні молоде поколіннявизначає зміст і характер...

Реферат на тему: Соціальна стратіфікація. Причини соціальної стратіфікації в Україні

МІНІСТЕРСТВОнауки и освіти України Харківськадержавна академія дизайну та мистецтв Кафедрасоціально-гуманітарніх дисциплін семестровогоробота з соціології натему: В«Соціальна стратіфікація. Причини соціальної стратіфікації в Україні В» Роботу Виконала: Студ. ОськінаМарія (з) ПД-08 викл. Більдер Н.Т. Харків2010 Зміст Вступ 1.Візначеннястратіфікації 2.Основні...

Реферат на тему: Філософія управління

Міністерство освіти Російської Федерації Інститут з перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачівгуманітарних та соціальних наук при Ростовському державному університеті Таганрозький державний радіотехнічний університет ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ (есе) В.С. Полікарпов Вид-во ТРТУ Ростов-на-Дону - Таганрог 2001 ББК 87.6:65.050.9 (2):7/8 П 49 Рецензенти: д...

Реферат на тему: Актуальні проблеми сучасної правової соціології

Актуальні проблемисучасної правової соціології Зміст Вступ Системно-комплексний підхід до трактування Поняття"Нагляд за неповнолітнім" Санкція Якелемент соціальної норми Дослідження особливая правової культури молоді Практикинаселення по захист прав споживачів Висновок Списоклітератури Вступ У Сейчас Період Російське видання суспільство пережі...

Реферат на тему: Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з соціальної роботи з населенням

Зміст Введення 1.Теоретичні аспекти соціальної роботи 1.1Соціальна робота: сутність, функції 1.2Організація соціальної роботи 1.3Нормативно-правова база соціальної роботи 2.Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з соціальної роботи знаселенням 2.1Основні характеристики відділу по соціальній роботі з населенням на прикладі м. Хабаровська 2.2Переваги та недоліки сформовано...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок