Социология » Страница 5 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Социология

Реферат на тему: Безробіття Серед молоді

БезробіттяСеред молоді Вступ Актуальність:Ситуація, Що Складається на російському молодіжному Ринку праці в Останні роки,є Досить напруження и характерізується тенденціямі до погіршення. Зростаютьмасштаби реєструється и Приховане Безробіття Серед молоді, збільшується їїтрівалість. Тім годиною возможности молодих людей и без того обмежені в силу їхбільш нізької конкурентоспроможності в порівнянні з...

Реферат на тему: Бідність - соціальне зло

Бідність - соціальне зло Зміст Вступ 1. Бідність Як соціальна категорія 1.1 Поняття и сутність бідності 1.2 Причини и віді бідності 1.3 Вімірювання бідності 2. Бідність Як феномен Нової России 2.1 Масштаби бідності России 2.2 Бідність по - Красноярськ Висновок Список використаної літератури Вступ На шкірному етапірозвітку сусп...

Реферат на тему: Бюрократизм як суспільне явище

Введення Актуальністьвивчення бюрократизму як суспільного явища обумовлюється рядом чинників.По-перше, об'єктивною потребою посилення організованості у всіх сферахсуспільного життя. По-друге, суперечністю між цією об'єктивноюпотребою і пов'язаної з нею иерархизацией суспільства і розвитком демократії,включенням широких верств населення в суспільне життя, у політичнудіяльність. З цим пов'язана також необхідність знаходження оптимальногосп...

Реферат на тему: Виникнення и Формування профспілкового руху

Виникненняи Формування профспілкового руху Зміст Вступ 1.Профспілковій рух за кордоном 2.Історія профспілкового руху в России Висновок Списоквикористаної літератури Вступ ПрофесійніСпілки (Профспілки), добровільні організації, Що об'єднують працівніків увиробничих и поза виробничих сферах для ЗАХИСТУ соціально-економічних прав таінтересів своїх член...

Реферат на тему: Вплив шкідливих звичок на здоров'я молоді

Програмасоціологічного дослідження натему: В«Вплив шкідливих звичок на здоров'я молодіВ» Актуальність. Актуальністьобраної теми полягає в тому, що в сучасному суспільстві реальну загрозуздоров'ю людини представляють шкідливі звички (алкоголь, тютюнопаління,наркоманія та інтернет залежність). Особливо велике поширення цішкідливі звички отримали в середовищі молоді. Шкідливізвичк...

Реферат на тему: Демографічна політика Як елемент соціальної політики держави

Демографічна політика Якелемент соціальної політики держави План Вступ 1.Поняття "демографічної політики" 2.Структура демографічної політики 2.1Цілі демографічної політики 2.2Реалізація засобів демографічної політики 3.Історія демографічної політики в России Висновок Списоквикористаної літератури Вступ Безсумнівно, демографічна політика єнайважлівішім елементо...

Реферат на тему: Розвиток соціологічної думки в Росії

Зміст Введення Глава 1. Становлення і розвиток соціології як науки Глава 2. Соціологія в радянський період Глава 3. Соціологія в пострадянський період Висновок Список використаної літератури Введення Актуальність. Серед вченихнемає єдиної думки щодо того, коли виникла соціологія яксамостійна наука. Спочатку уявлення про людину, про суспільствоносили рел...

Реферат на тему: Системна криза демографічної ситуації в Росії

Зміст Введення 1. Трохи історії 2. Прогнози майбутнього 3. Куди йде Росія 4. Росія - частина В«Північного кільцяВ» Висновок Список використаної літератури Введення Демографічні проблемиостаннім часом цікавлять майже всіх. Інтерес аж ніяк не пусте, оскількивідомі демографічні прогнози обіцяють Росії не дуже-то привабливемайбутнє. Причинами демографічного ...

Реферат на тему: Сучасний стан та перспективи регулювання народжуваності в Російській Федерації

Зміст Введення 1. Народжуваність як визначальний факторсучасної демографічної ситуації 2. Підвищення народжуваності: як посилити ефект урядових заходів Висновок Список літератури Введення Актуальністьдослідження. Низьканароджуваність у нашій країні - далеко не нова проблема. І її причини лише в невеликіймірою пов'язані ...

Реферат на тему: Змістовні характеристики, типологія та процедура проведення інтерв'ю

Введення Існуєбагато різних соціологічних методів, але найпопулярнішим на сьогоднішнійдень є метод інтерв'ю. Вивченняінтерв'ю як соціологічного методу сьогодні є актуальною темою, головнимгідністю інтерв'ю вважається можливістьотримання глибинної інформації про думки, мотиви, ціннісних орієнтаціяхреспондентів, так як в ході нього інтерв'юеротримує не тільки кількісну інформацію, але і якісну. Інтерв'юдозволяє виявити ті соціальні...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок