Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Поняття і види митних платежів. Порядок справляння митних платежів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХСПРАВ РФ МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТМВС РОСІЇ МОСКОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙФІЛІЯ (позабюджетніфакультет) Контрольнаробота Митнеправо В«Поняття івиди митних платежів. Порядок справляння митних платежів В» Виконав студент 6 курсу Капусняк Є. г.РУЗА-2010 Зміст Введення 1. Митні платежі: загальна...
Подробнее

Реферат на тему: Порядок переміщення фізичними особами товарів для особистого користування через митний кордон митного союзу

МІНІСТЕРСТВОДЕРЖАВНЕ УСТАНОВА Державнеосвітня установа вищогопрофесійної освіти "РОСІЙСЬКАМИТНА АКАДЕМІЯ " Ростовськийфілія Кафедра організаціїмитного контролю та ТСТК РЕФЕРАТ з дисципліни"Організація митного контролю товарів і транспортних засобів" на тему: "Порядокпереміщення фізичними особами товарів для особистого користування через митний кордон митного союзу "...
Подробнее

Реферат на тему: Порядок сплати митних платежів фізичними особами

Державнеосвітня установа вищої професійної освіти В«РосійськаМитна Академія В»Ростовський філія Факультетмитної справи Контрольнаробота Задисципліни: В«Митні платежі в неторгових оборотіВ» На тему:В«Порядок сплати митних платежів фізичними особами, що переміщають товаричерез митний кордон для особистих і комерційни...
Подробнее

Реферат на тему: Актуальні проблеми організації контролю митної вартості товарів

Федеральна митна служба Державна освітня установа Вищої професійної освіти "Российская митна академія" Владивостоцький філія ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНАРОБОТА факультету митної справи на тему: Актуальні проблеми організаціїконтролю митної вартості товарів студентаЛесюковой К.А. КерівникВКР _______________ оскількие.. н., зав. каф...
Подробнее

Реферат на тему: Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку митно-тарифної політики РФ

Зміст Введення 1. Сутність митної політики вРосійської Федерації 1.1 Митна політика, цілі та методи їїздійснення 1.2 Концепція митної політики в Митному кодексі РФ 1.3 Концепція митної політики в Законі РосійськоїФедерації В«Про митний тарифВ» 2. Митно-тарифна політика вРосійської Федерації 2.1 Підсумки реалізації митно-тарифноїполітики у 2008 році та основні...
Подробнее

Реферат на тему: Випуск товарів до подачі митної декларації

ЗМІСТ ВСТУП. 2 1. Випусктоварів. 4 1.1 Термін випуску товарів. 5 1.2 Випуск товарів при необхідності дослідженнядокументів, проб і зразків товарів або отримання висновку експерта. 6 1.3 Випуск товарів при виявленні адміністративногоправопорушення чи злочину. 7 1.4 Умовно випущені товари .. 7 1.5 Відмова у випуску товарів. 8 2. Випуск товару до подачіМитної деклараці...
Подробнее

Реферат на тему: Конвенція МДП

Введення Традиційно в ході міжнародноїавтомобільної перевезення митні органи при перетині вантажами територіїодного або більше держав застосовують в кожному з них національні системиконтролю та процедури. Вони різняться в залежності від держави, протенайчастіше передбачають огляд вантажу на кожній національній кордоні та застосуваннянаціональних гарантійних вимог (гарантія, митні заставні, депозити)в цілях покрити можливу суму мит та зборів в період транз...
Подробнее

Реферат на тему: Організація митного контролю вантажних автоперевезень. Конвенція МДП

ЗМІСТ ВСТУП. 2 1. ПОНЯТТЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ. 4 1.1 Форми митного контролю. 4 2. Митнийконтроль вантажних автоперевезень. 6 2.1 Цілі митного контролю автотранспортнихзасобів. 6 2.2 Організація митного контролю автотранспортнихзасобів. 6 2.3 Можливості вдосконалення транспортноїінфраструктури .. 11 3. Конвенція МДП. 13 3.1 Система гарантії Конвенції МДП .. 17
Подробнее

Реферат на тему: Вільна торгівля

ЗМІСТ ВСТУП. 2 1.Таможеннаяполітика графа Є.Ф. Канкріна. протекціонізм. введення протекціоніского тарифу в1822 році. 3 2. Вільнаторгівля - як джерело накопичення капіталу і формування шару приватнихпідприємців. 7 3.Сучасні міжнародні торговельні й митні організації. 10 3.1 Принциписучасних міжнародних організацій. 10 3.2 Сучасніміжнародні митні організації. 11 3.3Современниеміжнародні торгові органі...
Подробнее

Реферат на тему: Економіко-статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Красноярського краю за 2009 рік

Федеральне агентствозалізничного транспорту Сибірський державнийуніверситет шляхів сполучення Кафедра: В«Митна справаВ» Завдання на виконання курсової роботи З дисципліни В«Загальнамитна статистика В» студента групи ТД - 213Татарникова Е.І. на тему: В«Економіко-статистичнийаналіз зовнішньої торгівлі Красноярського краю за 2009 рік В»
Подробнее
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...