Таможенная система » Страница 10 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Функції міта

Реферат Функції міта Зміст Вступ 1. Сутність та роль міта 2. Функції міта Висновки Список використаної літератури Вступ Врінковій економіці держава здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльностіз метою забезпечення безопасности Країни и ЗАХИСТУ загальнонаціональніх інтересів.Діяльність державних органів Щодо регулювання зовнішньоекономічної дія...

Реферат на тему: Характеристика митно-правових відносин

Характеристика правових відносин, що є частиною В«суспільних відносин,учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав і обов'язків В», становитьсуть будь-якої правової теорії В». Митне правовідношення Рассолов М.М. визначає як відношенняз приводу правового регулювання митного оформлення товарів і транспортнихзасобів, стягнення митних платежів, митного та валютного контролю та ін. Е.А. Достанко стверджує, що митне право як комплекснагалузь права дослі...

Реферат на тему: Еволюція товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на прикладі митної служби

Федеральне агентствоза освітою Саратовський державнийсоціально-економічний університет Кафедра митної справи Курсоваробота з дисципліни: Історія митногосправи та митної політики Росії на тему: Еволюціятоварної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності на прикладі митноїслужби Студента 1 курсу 13 групи факультету економіки та менеджменту Науковий керівник: Круглов ...

Реферат на тему: Експертиза в митній справі Республіки Білорусь

1.ЕКСПЕРТИЗА ІТОВАРНА ЕКСПЕРТИЗА: ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ Експертиза - цедослідження яких питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань, зподанням мотивованого висновку [3, стор.26]. Проведення експертизидоручається експертам (від латинського слова expertus - досвідчений). Експертами можуть бутидосвідчені фахівці, вчені, які володіють спеціальними професійнимизнаннями, необхідними для вирішення питань і завдань експертизи. Експерти пови...

Реферат на тему: Удосконалення форм декларування, застосовуваних при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації

Державнеосвітня установа вищої професійної освіти РОСІЙСЬКАМИТНА АКАДЕМІЯ Кафедраорганізації митного контролю Курсова робота З дисципліни "Організаціямитного контролю товарів і транспортних засобів " на тему: "Удосконаленняформ декларування, застосовуваних при митному оформленні товарів ітранспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації " Виконав:студентка третього курсу очної фо...

Реферат на тему: Специфіка митної політики Російської Федерації

недержавні освітні установи ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УСТАНОВИ ЗАХІДНО-СИБІРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ І ПРАВА Економічний факультет Контрольна робота Специфікамитної політики Російської Федерації Нижньовартовськ 2009 Зміст Введення 1. Митна політика Російської Федерації 2. Основні цілі та функції митної політики РФ 3. Мит...

Реферат на тему: Структура митних органів і способи комплектування митних установ

План Введення 1. Структура митних органів Російської держави в XVII столітті 2. Способи комплектування митниць 3. Митно-тарифна політика Росії XVII століття 3.1 Торговий статут 3.2 Новоторговий статут Висновок Список літератури Введення Головноюособливістю торгівлі в XVIIстолітті стало формування всеросійського ринку, під яким розуміється посиленнягосподарських зв'язків і...

Реферат на тему: Суб'єкти у митній справі. Митний режим

Зміст 1. Діяльністьюридичних осіб (митного перевізника,власника складутимчасового зберігання,власника митногоскладу, митного брокера)в областімитної справи 2.Поняття і види митнихрежимів Задача 3 Задача4 Списоклітератури 1.Діяльністьюридичних осіб (митного перевізника, власника складу тимчасового зберігання,власника митного складу, митного брокера) в галузі митної справи Діяльність юридич...

Реферат на тему: Митна політика під час правління Катерини II

Зміст Введення 1. Огляд літератури 2. Митна політика під час правління Катерини II Висновок Список використаної літератури Введення Актуальність дослідження. Всучасних умовах розвитку ринкових відносин в Росії, збільшеннязовнішньоторговельного товарообігу, поступової інтеграції економіки країни всвітове господарство зростає роль митної політики, як найважливішогоінструменту державного р...

Реферат на тему: Митна справа

КубанськогоДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультетекономіки, управління та бізнесу Кафедраоподаткування та інфраструктури бізнесу Спеціальність080105 - Фінанси і кредит Заочна форманавчання МІППС Митнесправа КОНТРОЛЬНАРОБОТА Виконала: студентка групи: 07-ЗЕС-030-ФК3 Нечепуренко Наталія Федорівна Викладач: Александрова Жанна Павлівна Краснодар 2010
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок