Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Философия

Реферат на тему: Діалектика - як філософська концепція розвитку

Установа освіти В«Брестський державний університет імені А.С.Пушкіна В» Контрольна робота з дисципліни В«ФілософіяВ» Тема: В«Діалектика - як філософська концепціярозвитку В» Виконала: Студентка 1-го курсу Юридичного факультету Заочної форми навчання Правознавство 4 роки Бартош Тетяна Миколаївна БРЕСТ, 20...
Подробнее

Реферат на тему: Класифікація цінностей сучасної людини

Міністерство освітиі науки мурманської області Державнеобласне освітня установа середньої професійноїосвіти Мурманськийтехнологічний коледж сервісу Реферат Класифікаціяцінностей сучасної людини Дисципліна: Основи філософії Спеціальність: Моделюванняі конструювання швейних виробів Студент: Сазикін Є. Д. 4 курс, 207 група Керівник: Колес...
Подробнее

Реферат на тему: Критика Ж.-Ж. Руссо західноєвропейської цивілізації

Курсова робота В« Критика Ж.-Ж. Руссозахідноєвропейської цивілізації В» Введення В данийчас поняття В«культураВ» означає історично певний рівень розвиткусуспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений в типах і формахорганізації життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальнихі духовних цінностях. Оцінюватидосягнення культури необхідно на основі знання історични...
Подробнее

Реферат на тему: Вчинок як предмет філософського аналізу

Федеральнеагентство з науки і освіти РФ Державнеосвітня установа вищої професійної освіти Наукова робота Дисципліна: Філософія Тема: Вчинокяк предмет філософського аналізу Зміст Введення 1. Проблема вчинку в давньогрецькійфілософії 1.1 Пошуки Сократом підстав вчинку. Вчинокі закон 1.2 Аристотель: В«нічого занадто ...В» 2.Філософія вчинку М...
Подробнее

Реферат на тему: Властивості нескінченної величини. Різниця актуальною і потенційної нескінченності

Зміст Введення Зенон про нескінченної величиною Аристотель про потенційну і актуальноюнескінченності Микола Кузанський про нескінченному Больцано "Парадоксинескінченного " Георг Кантор про нескінченному безлічі чисел Висновок Список літератури Введення Поняття нескінченностіє одним з найбільш важливих і в той же час "таємничих" в науці.Ще в давнину...
Подробнее

Реферат на тему: Рівні наукового пізнання

Зміст 1. Етапи і рівні науковогопізнання. Наукове і позанаукові знання 1.1 Специфічні форми знання 1.2 Форми позанаукового знання 2. Проблема взаємини філософії, знання і мови впозитивізмі 3. Проблема походженнялюдини в філософії і науці 4. Як Ви розумієтедане висловлювання: В«Нехай ніхто в молодості не відкладає заняттяфілософією, а в старості не втомлюється займатися філософією: адже ніхто не буваєнедости...
Подробнее

Реферат на тему: Вчення Канта про формування самосвідомості розвивається культурного життя

Християнськийгуманітарно-економічний відкритий університет Гуманітарно -економічний факультет Гуманітарнийвідділення Курсоваробота на тему: ВченняКанта про формування самосвідомості розвивається культурного життя Одеса-2011 Введення Спочатку роботи прояснимотой соціально-культурний контекст, в якому відбувалося формуваннякультурологічних поглядів Канта. У XIX в. відбулосяостаточ...
Подробнее

Реферат на тему: Вчення Ф. Бекона про людські омани

стверджує, що відкриття і встановлення правильнихтеоретичних уявлень, озброюючи нас не поверхово, а глибоко, в кінцірешт спричинить за собою численні ряди найнесподіваніших додатків. Яквидно, цей теоретик емпіричної науки був далекий від недооцінки теорії як вструктурі самого наукового знання, так і в її багатообіцяючому значенні дляпрактики. Бекону не тільки булачужа ідея імовірнісного підходу до індукції, але він, здається, з зайвимоптимізмом вважав, що пропоновані ним кошти індуктивно...
Подробнее

Реферат на тему: Філософія абсурду Льва Шестова

Міністерствонауки і освіти України Харківськийнаціональний університет радіоелектроніки КафедраФілософії Контрольнаробота натему: Філософіяабсурду Льва Шестова Харків...
Подробнее

Реферат на тему: Мораль і розум

Гусейнов А.А. Відсутністьраціонально обгрунтованого поняття моралі - одна з характерних особливостейнашого часу. Автор, який стверджує, що "більша частина сучасногоетичного мислення складається з необгрунтованих тверджень, безпринципноюказуїстики і рефлексії "[i], досить точно описує ситуацію. І це несприймається як недолік ні філософією, ні культурою в цілому. Мовайде не просто про байдужість філософської теорії до моралі, але і про своєріднуди...
Подробнее
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...