Философия » Страница 9 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия

Реферат на тему: Загальна характеристика запитань. Структура запитань

МІНІСТЕРСТВО освіти України Кафедра філософії РЕФЕРАТ З логікі натему: В«Загальна характеристиказапитань. Структура запитань. В» Київ, 2010 Загальнахарактеристика запитань. Структура запитань Мислене людинипідкоряється логічнім законам и протікає в логічніх формах Незалежності от наукилогікі. Вона є Ліше наслідком існування...

Реферат на тему: Наука - джерело знань і марновірств

Юлій Анатолійович Шрейдер(1927-1998) - математик, кібернетик, філософ, автор великої кількості книг істатей по філософії. Його роботи стали класичними в російській філософськійлітературі. У 1969 р. в журналі В«Новий світВ» була опублікована статтяВ«Наука - джерело знань і забобонівВ», що складається з 4 розділів. У першому розділі статтірозглядається питання про місце наукового знання в житті нашого суспільства. Якщоздійснити екскурс в історію лю...

Реферат на тему: Поняття про аргументацію: структура та види

МІНІСТЕРСТВО освіти України Кафедра філософії РЕФЕРАТ З логікі на тему: В«Поняття про аргументацію.Структура аргументації. Види аргументації В» Київ, 2010 Поняття про аргументацію.Структура аргументації. Види аргументації доведення аргумент фактаксіома Мислене людинипідкоряється логічнім законам и протікає в логічніх формах Незалежнос...

Реферат на тему: Проблема Іншого в філософській герменевтиці

Введення Тема моєї доповіді -проблема Іншого в філософській герменевтиці. Я вважаю її актуальною в зв'язку зтим, що в останні десятиліття в світі активно протікають процеси глобалізаціїі поширення інформаційних технологій. Людям все частіше доводитьсястикатися з Іншим (представниками інших національностей, культур,віросповідань) як у зв'язку з їх діяльністю (бізнесмени, дипломати), так ів повсякденному спілкуванні. Перш за все, п...

Реферат на тему: Свідомість і моральність

Введення Чим же є свідомість і які його рамки, і в чому ж сенсіснування даного терміну виступає предметом дослідження філософіїсвідомості, психології, нейробіології,дисциплін, що вивчають проблеми штучного інтелекту. У філософії, свідомість розглядається, якздатність співвідноситися, усвідомлювати предмет (Гегель). При цьому під В«свідомістюВ» розумієтьсяне психічна здатність тіла (як в психології), але фундаментальний спосіб, якимлюдина ...

Реферат на тему: Тема людини в роботах російських середньовічних мислителів

Курсова робота на тему: В«Тема людини в роботах російських среденевекових мислителівВ» Санкт-Петербург 2011 Введення Однією з найважливішихпроблем філософії є ​​проблема людини. Що таке людина? У чому його сутність? Яке вінзаймає місце в світі? На ці питання намагаються відповісти багато науки:антропологія, психологія, соціологія. Специфіка філософського підходу полягає втому, що в філософії людин...

Реферат на тему: Філософські проблеми наукового пізнання

РОЗДІЛ1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ, ФУНКЦІЇ І МІСЦЕ У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ Грецьке слово філософіябуквально означає любов до мудрості (від phileo - люблю і sophia -мудрість). Перше застосування цього терміна приписують Піфагору (VI ст. Д.н.е.). Філософія - це областьдуховної діяльності людини, в основі якої лежить критична рефлексіянад самою духовною діяльністю, над її змістом, метою і формами, і, вкінцевому рахунку - над з'яс...

Реферат на тему: Філософське значення науки

1. Наука як об'єкт філософськогодослідження наукафілософське дослідження пізнання 1.1 Завданняфілософії науки Отже, ми будеморозглядати науку як виробництво знань. Напрошується думка, що вивчатинауку - це значить вивчати вченого за роботою, вивчати технологію йогодіяльності з виробництва знань. Правда, в значнійступеня вчений і сам вивчає і описує свою власну діяльність: науковітексти, наприклад, містят...

Реферат на тему: Філософія і наука про причини релігійної діяльності людей

ФілософіяТА НАУКА ПРО причиною РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ філософія причинаРелігія діяльність творчість Хоч шляхи, якімілюди приходять до релігії, не однакові, в їх розмаїтті можна віявіті Загальний.Спожива, Що спонукають людей до релігійної творчості, можна розділіті на Двігрупи - спожи надіндівідуальні, суспільні (сістемні) - спожи в регулюваннівідносін Між людьми, та спожи індівідуальні, спожи в саморегулюва...

Реферат на тему: Шопенгауер - теоретик песимізму

Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищогопрофесійної освіти В«Санкт-Петербурзькийдержавний технологічний інститут Кафедра менеджменту і маркетингу Реферат Натему: Шопенгауер - як теоретик песимізму Навчальнадисципліна: Філософія Студентка групи № 703 Козирєва Аеліта Керівник: Кутикова І.В Санкт-Петербург 2011м. Зміст ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок