Философия » Страница 8 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия

Реферат на тему: Етнографічний метод у вітчизняних соціологічних дослідженнях

Є. В. Полухіна, аспірантка Інституту соціології РАН Відповідаючина питання, як люди сприймають, відчувають навколишній їх світ у природних, повсякденнихумовах і взаємодії, розглянемо специфічні риси етнографічних методівв соціології. Чільним принципом можна назвати "природність"збору даних; суть його полягає в наступному: чим більш наближеною доповсякденному житті буде ситуація дослідження, тим більшою мірою зібраніматеріали (і їх подальша інтер...

Реферат на тему: Парадокси наукової раціональності та етики

Порус В.Н. Спільнерозгляд наукової раціональності, моралі і моральності - справа не нова.Зараз це модна область на стику філософії науки та етики. У центрі увагизнаходяться два проблемні кола з цієї області: з одного боку, етичніхарактеристики і проблеми науки, з іншого - науково-раціональний підхід доаналізу етичних проблем, використання результатів науки (в особливості наукпро людину) для специфікації і експлікації етичних категорій. Обидва ко...

Реферат на тему: Внесок Арістотеля в античну філософію

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедракультурологи РЕФЕРАТ ВнесокАристотеля в античну філософію Виконала Ст.гр.ТП-06 Печерська Е.С. Донецьк-2011 Зміст 1. Введення 2. Життя і творчість 3. Логіка і методологія 4. Перша філософія. Вчення про причини і початки буття ізнання 5. Фізика: світ...

Реферат на тему: Грецька філософія в життєписах Діоген Лаертський

Міністерствоосвіти і науки України Маріупольськийелектромеханічний технікум Реферат на тему:В«Грецька філософія в життєписах Діоген ЛаертськийВ» по предметуВ«ФілософіяВ» Виконала: студентка групи К-10-1/11з Житеньова Н.С. Перевірив: викладач Медведєв А.А. Маріуполь,2011 Зміст 1. Введення 2. Судження Діогена Лаерція...

Реферат на тему: Діяльнісний підхід

Реферат з філософії Діяльнісний підхід Виконавець:Марцинкевич Світлана Юріївна Керівник:Бєляєва Людмила Олександрівна Докторфілософських наук, професор Завідуючакафедрою філософії УрГПУ Зміст 1. Поняття діяльності 2. Історико-філософський аналіз діяльності 3. Діяльність людини 4. Структура людської діяльності

Реферат на тему: Історія паразитології. Методологія наукового пізнання у ветеринарній науці

Міністерство сільського господарства Російської Федерації Федеральне державне освітній закладвищої професійної освіти Воронезький державний аграрний університет імені К.Д. Глінки Кафедра фармакології, токсикології та паразитології РЕФЕРАТ Історія паразитології. Методологія наукового пізнання у ветеринарній науці Виконав аспірант Возгорькова Є.О. Науковий керівник

Реферат на тему: Людина в світі культури. Захід - Росія - Схід

Економічнийфакультет КафедраВ«ФілософіяВ» Контрольна робота з дисципліни: В«ФілософіяВ» на тему: В«Людина в світі культури. Захід -Росія - Схід В» 2008 ЗМІСТ Введення 1. Цивілізаційні типи: Схід - Захід -Росія 2. Російські ідейно-філософські напрямки 2.1Слов'янофільство 2.2Західництво 2.3 Євразійство 3. Російське ...

Реферат на тему: Діалектичний характер наукового пізнання

Введення Діалектичнийхарактер наукового пізнання, що виражається у взаємодії суб'єкта й об'єкта,протягом століть проявлявся стихійно, як свого роду В«кріт історіїВ» (К. Маркс).Разом з тим матеріалістична діалектика слухає видимість В«нейтральностіВ»методології у вирішенні основного питання філософії, розкриває партійністьметодології, специфічним чином виконує світоглядну іідеологічну функції але відношенню до науки. Великийфізіол...

Реферат на тему: Добро і зло - дві паралельні лінії

філософськийдобро зло мораль етика Добро і зло -дві паралельні лінії Що таке добро і зло?Це здавалося б два різних поняття. Добро - це будь-яка дія або бездіяльність,в результаті якого виходить більше користі, ніж шкоди. Зло - будь-яка діяабо бездіяльність, в результаті якого виходить більше шкоди, ніж користі. Зцих визначень можна зробити наступний висновок, що добро і зло - цепрактично одне і теж, тільки результат різний. Ось, напри...

Реферат на тему: Аксіологічні основи поведінки

Курс лекцій аксіологічний ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ Худякова Наталія Леонідівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Челябінського державного університету Зміст Розділ 1. Введення в навчальний курс В«Аксіологічні підставиповедінки людини В» Тема 1.1 Поведінка і діяльність людини і цінності як їхоснова Тема 1.2 Аксіологія і її предмет
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок