Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование

Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство з освіти Державне освітня установа вищої професійної освіти Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Філія в м. Тулі Контрольна робота з дисципліни В«ЕконометрикаВ» Тула - 2010 м. Зміст Задача 1 Завдання 2 (а, б) Задача 2 в Задача 1 ...
Подробнее

Реферат на тему: Завдання складання оптимального графіка ремонту інструмента

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне агентство з освіти ІРКУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Автоматизованих систем ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсового проекту з дисципліни Теорія Прийняття Рішення ЗАВДАННЯ СКЛАДАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФІКА РЕМОНТУ ІНСТРУМЕНТУ Іркутськ 2009 г Зміст 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАНН...
Подробнее

Реферат на тему: Рішення транспортної задачі розподілу методом потенціалів

Зміст Введення 1. Формулювання проблеми в практичній області 2. Побудова моделей транспортної задачі 3. Реалізація алгоритму програми Керівництво користувача Висновок Список використаної літератури Введення Лінійне програмування (ЛП) - наука про методи дослідження та знаходження екстремумів лінійної функці...
Подробнее

Реферат на тему: Теорія прийняття рішень

Факультет дистанційного навчання Томський державний університет систем управління та радіоелектроніки (ТУСУР) Кафедра автоматизації обробки інформації Курсовий проект з дисципліни "Теорія прийняття рішень" з навчально-методичному посібнику Л.П.Турунтаева 2010р Зміст Анотація Постановка завдання Метод аналізу ієрархій Метод аналізу ієрархій ...
Подробнее

Реферат на тему: Економіко-математична статистика

Завдання 1 За даними додатка 2 виробіть аналітичну угруповання результату Y, розбивши сукупність на чотири групи. Кожну групу охарактеризуйте числом одиниць в підгрупі і середніми показниками (). Зробіть аналіз результатів угруповання. Обчисліть парні коефіцієнти кореляції і побудуйте матрицю парних коефіцієнтів кореляції. Зробіть висновки про тісноті зв'язку між ознаками. Знайдіть лінійне рівняння зв'яз...
Подробнее

Реферат на тему: Моделювання прогнозування потреб як засіб підвищення ефективності роботи транспортних мереж

Введення Транспорт - це система засобів, призначених для організації та здійснення перевезення людей і вантажів з певними цілями. З наведеного визначення випливає, що проблема транспорту включає велике коло питань. Незважаючи на те, що для вирішення цих питань можуть бути використані найрізноманітніші методи, є всі підстави вважати, що в даному випадку найбільш ефективними виявляться методи дослідження операцій. Транспортна мережа ...
Подробнее

Реферат на тему: Узагальнення многоперіодіческой транспортної задачі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічній університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційній інститут " Кафедра віщої математики узагальнення БАГАТОПЕРІОДІЧНОЇ Транспортної Задачі Пояснювальна записка до курсової роботи з дісціпліні "Основи системного аналізу" ХАІ.405.440м.10О.6.040303.0704551 ПЗ Виконала студентка гр. 440-м Є.В.Захар...
Подробнее

Реферат на тему: Методологія ОБРОБКИ статистичних даніх

Завдання № 1 Визначення необхідного числа спостережень Постановка Завдання 1. Запропонуйте ї опішіть приклад досліджень шляхом проведення експеріментів, спостережень або вімірювань з метою встановлення середньоарифметичною Значення будь-якого техніко-економічного Показники діяльності організації (підпріємства, виробничого підрозділу, механізму ТОЩО). 2. Вікладіть методику встановлення н...
Подробнее

Реферат на тему: Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень

Курсова робота В«Чисельні методи в економіці В» Тема: В«Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень В» Новосибірськ, 2010 Введення У даній курсовій роботі розглянуто ітераційний метод розв'язання проблеми власних значень. Збіжність ітераційного процесу може бути дуже повільною. Причиною цього є наявність нелінійного елементарного дільника, відповідає пер...
Подробнее

Реферат на тему: Лінійний множинний регресивний аналіз

Федеральне агентство з освіти ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Кафедра ПМіІОЕ Контрольна робота по курсу Економетрика (варіант 8) Задача 1 У вихідній таблиці (Варіант 8) представлені статистичні дані про розміри жилої площі та вартості квартир: Ж...
Подробнее
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...