Экономико-математическое моделирование » Страница 3 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Экономико-математическое моделирование

Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство з освіти Державне освітня установа вищої професійної освіти Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Філія в м. Тулі Контрольна робота з дисципліни В«ЕконометрикаВ» Тула - 2010 м. Зміст Задача 1 Завдання 2 (а, б) Задача 2 в Задача 1 ...

Реферат на тему: Завдання складання оптимального графіка ремонту інструмента

Міністерство освіти і науки Російської Федерації Федеральне агентство з освіти ІРКУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра Автоматизованих систем ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсового проекту з дисципліни Теорія Прийняття Рішення ЗАВДАННЯ СКЛАДАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФІКА РЕМОНТУ ІНСТРУМЕНТУ Іркутськ 2009 г Зміст 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАНН...

Реферат на тему: Рішення транспортної задачі розподілу методом потенціалів

Зміст Введення 1. Формулювання проблеми в практичній області 2. Побудова моделей транспортної задачі 3. Реалізація алгоритму програми Керівництво користувача Висновок Список використаної літератури Введення Лінійне програмування (ЛП) - наука про методи дослідження та знаходження екстремумів лінійної функці...

Реферат на тему: Теорія прийняття рішень

Факультет дистанційного навчання Томський державний університет систем управління та радіоелектроніки (ТУСУР) Кафедра автоматизації обробки інформації Курсовий проект з дисципліни "Теорія прийняття рішень" з навчально-методичному посібнику Л.П.Турунтаева 2010р Зміст Анотація Постановка завдання Метод аналізу ієрархій Метод аналізу ієрархій ...

Реферат на тему: Економіко-математична статистика

Завдання 1 За даними додатка 2 виробіть аналітичну угруповання результату Y, розбивши сукупність на чотири групи. Кожну групу охарактеризуйте числом одиниць в підгрупі і середніми показниками (). Зробіть аналіз результатів угруповання. Обчисліть парні коефіцієнти кореляції і побудуйте матрицю парних коефіцієнтів кореляції. Зробіть висновки про тісноті зв'язку між ознаками. Знайдіть лінійне рівняння зв'яз...

Реферат на тему: Моделювання прогнозування потреб як засіб підвищення ефективності роботи транспортних мереж

Введення Транспорт - це система засобів, призначених для організації та здійснення перевезення людей і вантажів з певними цілями. З наведеного визначення випливає, що проблема транспорту включає велике коло питань. Незважаючи на те, що для вирішення цих питань можуть бути використані найрізноманітніші методи, є всі підстави вважати, що в даному випадку найбільш ефективними виявляться методи дослідження операцій. Транспортна мережа ...

Реферат на тему: Узагальнення многоперіодіческой транспортної задачі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічній університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційній інститут " Кафедра віщої математики узагальнення БАГАТОПЕРІОДІЧНОЇ Транспортної Задачі Пояснювальна записка до курсової роботи з дісціпліні "Основи системного аналізу" ХАІ.405.440м.10О.6.040303.0704551 ПЗ Виконала студентка гр. 440-м Є.В.Захар...

Реферат на тему: Методологія ОБРОБКИ статистичних даніх

Завдання № 1 Визначення необхідного числа спостережень Постановка Завдання 1. Запропонуйте ї опішіть приклад досліджень шляхом проведення експеріментів, спостережень або вімірювань з метою встановлення середньоарифметичною Значення будь-якого техніко-економічного Показники діяльності організації (підпріємства, виробничого підрозділу, механізму ТОЩО). 2. Вікладіть методику встановлення н...

Реферат на тему: Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень

Курсова робота В«Чисельні методи в економіці В» Тема: В«Ітераційний метод вирішення проблеми власних значень В» Новосибірськ, 2010 Введення У даній курсовій роботі розглянуто ітераційний метод розв'язання проблеми власних значень. Збіжність ітераційного процесу може бути дуже повільною. Причиною цього є наявність нелінійного елементарного дільника, відповідає пер...

Реферат на тему: Лінійний множинний регресивний аналіз

Федеральне агентство з освіти ДЕРЖАВНА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Кафедра ПМіІОЕ Контрольна робота по курсу Економетрика (варіант 8) Задача 1 У вихідній таблиці (Варіант 8) представлені статистичні дані про розміри жилої площі та вартості квартир: Ж...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок