Таможенная система » Страница 12 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Форми митного контролю в Російській Федерації

Содержніе Введення 1. Загальні положення, що стосуються митного контролю 1.1 Принципи і терміни проведення митного контролю всистемі управління ризиками 1.2 Об'єкти митного контролю 1.3 Зони митного контролю 2. Форми митного контролю. 2.1 Форми митного контролю, засновані на отриманніінформації 2.2 Візуальні форми митного контролю 2.3 Митна ревізія, як форма митного контролю ...

Реферат на тему: Форми митного контролю в системі переміщення вантажів на прикладі Махачкалінського митного поста

ЗгідноМитний кодекс Російської Федерації, митна справа в РосійськійФедерації становить митна політика Російської Федерації, а також порядокі умови переміщення через митний кордон Російської Федерації товарів ітранспортних засобів, стягнення митних платежів, митний контроль таінші засоби проведення митної політики в життя. Однією зцілей митної політики є забезпечення найбільш ефективноговикористання інструментів митного контролю. Перетворе...

Реферат на тему: Функції управління стосовно до митних органів

Курсова робота з дисципліни В«МенеджментВ» по темі: В«Функції управліннястосовно до митних органів В» Зміст Введення 1. Аналіз і класифікація функційу...

Реферат на тему: Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Реферат з мітної справи "Характеристикаметодів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності " 2009 Сучаснийетап рінкової трансформації економікі України передбачає, насамперед, розбудовутаких елементів економічної системи, які, з одного боку, здатні забезпечуватірівні умов для здійснення господарської діяльності для усіх суб'єктівгосподарювання, а з іншого - слугують інструментамі державного впливим наЗагальну сі...

Реферат на тему: Характеристика системи митного оформлення

Реферат з мітної справи на тему: "Характеристика системи митного оформлення" 7 2009 При візначенні митно-таріфної політики зОглядова на функціональну спрямованість однією Із складових є система митногооформлення. При цьому Під митним оформленням розуміють сукупність Дій,пов'язаних з пропуском в Україну чи за її Межі товарів, майна та іншихпредметів, Що переміщуються через митний кордон України. ...

Реферат на тему: Характеристика спеціальніх Митний режімів

Реферат з мітної справи на тему: "Характеристика спеціальніх Митний режімів" 2008 До спеціальніх Митний режімів відносяться: транзит,Спеціальна митна зона та Вільний склад. Відповідно до законодавства України наїї теріторії діють Тільки митні режими "транзит" та "Спеціальнамитна зона ". У випадка транзиту товари не купуються І нереалізовуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, апереміщ...

Реферат на тему: Цілі і завдання митної служби

Зміст Введення 1. Митна служба Росії 2. Цілі, завдання і функції митних органів 3. Перспективи розвитку митної служби Висновок Список використаної літератури Введення Служба в митних органах є особливим видомдержавної служби громадян Російської Федерації (далі - громадяни),здійснюють професійну діяльність з реалізації функцій, прав іобов'язків митних органів, що входят...

Реферат на тему: Цілі і функції управління в митній сфері

КУРСОВАРОБОТА подисципліни В«МенеджментВ» по темі:В«Цілі і функції управління в митній сферіВ» Зміст Введення 1. Загальні і конкретні функції управління митноюдіяльністю 2. Планування та прогнозування в управлінні митноюдіяльністю 3. Організація і координація управління митноюдіяльністю 4. Мотивація в упр...

Реферат на тему: Центральна база даних Держмитслужби України

Центральнабаза даних Держмитслужби України Зміст Вступ 1. Центральна базаданіх ДМСУ - Як елемент єдиної автоматізованої інформаційної системи мітної служби України 2. Шляхи СтворенняЦентральної Бази даних ДМСУ 3. ТехнологіяВикористання Центральної Бази даних ДМСУ Висновок Список використаноїлітератури Вступ Взагалі, це...

Реферат на тему: Чисті Втрати Країни от Впровадження тарифного ЗАХИСТУ

Реферат з мітної справи на тему: "Чисті Втрати Країни от Впровадженнятарифного захисту " Київ 2009 Узагальнюючірезультати впливим тарифу на споживачів, національніх віробніків и Дохіддержави, ми можемо оцініті сумарной Вплив тарифного ЗАХИСТУ на країну, Щоздійснює імпорт загаль. Дляаналізу нам слід ввести деякі обмеження до аналітічної Моделі. Насамперед,необхідно з'ясувати, наскількі рівнозначнімі є ті ...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок