Таможенная система » Страница 11 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Митні пільги для окремої категорії іноземних громадян

План Введення 1.Переміщення товарів дипломатичними представництвами іноземних держав 2.Переміщення товарів главою дипломатичного представництва іноземноїдержави і членами дипломатичного персоналу представництва іноземноїдержави 3.Переміщення товарів членами адміністративно-технічного персоналудипломатичного представництва іноземної держави 4.Поширення митних пільг, що надаються членам дипломатичногоперсона...

Реферат на тему: Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та Його Ефективність

Київський славістічнійуниверситет Інститут економікі таменеджменту Кафедра економікі таУправління Курсова робота Митний РЕГУЛЮВАННЯ експорта ТАІМПОРТУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО Ефективність Київ - 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.Методологічні засідку ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІЕКСПОРТНОІМПОРТНІХ операцій Надання ...

Реферат на тему: Єдина автоматизована інформаційна система митних служб Співтовариства

Введення Міждержавні обмінимитною інформацією в нових політичних та економічних умовахтрансформувалися для держав Співтовариства в широкомасштабну завдання створенняЄАІС ТКС формування єдиного інформаційного простору митних служб. Для вирішення цього завданняна основі сучасних інформаційних технологій вимагається вироблення іпроведення узгодженої політики з формування інформаційного просторудержав Співтовариства. Концепція передба...

Реферат на тему: Ввезення і вивіз товарів на митну територію Росії

і здоров'ю людини, тварин, рослин, навколишнього природногосередовищі, збереження культурних цінностей і за інших обставин, нетерплять зволікання (у тому числі якщо є ознаки, що вказують на те,що товари є легкозаймистими речовинами, вибухонебезпечнимипредметами, вибуховими, отруйними, небезпечними хімічними та біологічнимиречовинами, наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими,отруйними, токсичними та іншими подібними товарами, якщо товари поширюютьсморід); 3) пересилання товарів...

Реферат на тему: Контроль ввезення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації

ЗМІСТ ВСТУП 1РОЛЬІ ЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ в митній справі 1.1 Визначення та сутністьсертифікації 1.2 Об'єкти сертифікації 1.3 Учасники обов'язковоїсертифікації 1.4 Учасники добровільноїсертифікації 2КазахстанськийСИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 2.1 Системи добровільноїсертифікації 2.2 Системи обов'язковоюсертифікації 2.3 Схеми сертифікації,зміст і застосування

Реферат на тему: Правоохоронна діяльність митних органів

Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищоїпрофесійної освіти В«Нижегородський державний університет ім.Н. І. Лобачевського Дзержинський філіал Курсова робота З дисципліни: В«Митне правоВ» Тема: В«Правоохоронна діяльність митнихорганів В» Виконавець студентгрупи 3-11 ТД/13 (2) Спеціальність В«Митнесправа В» OleJAN Науковийкерівник Н.І. ...

Реферат на тему: Роль тарифних преференцій у митно-тарифному регулюванні ЗЕД

Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищої професійної освіти В«Нижегородськийдержавний університет ім. Н.І. Лобачевського Дзержинськийфілія Курсоваробота Задисципліни: В«Митно-тарифне регулювання ЗЕД та митна вартістьВ» Тема:В«Роль тарифних преференцій у митно-тарифному регулюванні ЗЕДВ» Виконавець: студент групи 3-11ТД/13 (2) Спеціальність:В«Митна справаВ»...

Реферат на тему: Структура і функції митних органів Російської Федерації

МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА Юридичний інститут Контрольна робота на тему: Структура і функції митних органів Російської федерації Студента 3 курсу Групи ЮЗВ-1-09 Власов М.М. Науковий керівник- Степаненко М.В. Москва-2010 р. Зміст Введення 1. Сутність митних орга...

Реферат на тему: Фіскальні та протекціоністські митні мита, їх роль у регулюванні ввезення товарів у країну

Зміст Введення 1. Сутність, призначення митних зборів 2. Реалізація функцій митних зборів 3. Підвищення ролі митних зборів в регулювання ввезеннятоварів в РФ Висновок Список літератури Введення Митна політикає частиною зовнішньоекономічної політики держави і являє собоюсистему заходів, правил і процедур, що регулюють переміщення через митнийкордон товарів, капіталів, послуг, інтелектуальн...

Реферат на тему: Формування споживних властівостей меблів та Митне оформлення при перетіні митного кордону

ЗМІСТ Вступ Літературний огляд І Стан розвітку Ринку меблів вУкраїні 1.1ОсновніТенденції розвітку 1.2Проблемиідентіфікації, сертіфікації та перспективи розвітку 1.3ОсновніЗадачі та принципи мітної служби ІІ Формуванняспоживних властівостей меблів в технологічних процесах їх виготовлення 2.1 сировини,Яка вікорістовується у віробніцтві меблів 2.2 Моделювання,к...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок