Философия » Страница 2 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия

Реферат на тему: Сцієнтизм і Антисцієнтисти

Дилемасцієнтизму і антисцієнтизму - одна з ключових в сучасній культурі, коли, зодного боку, наука і технологія переживають небувалий розквіт, а з іншого -все більш очевидною стає зворотний бік прогресу. Сцієнтизм- Уявлення про науку як ключовому явищі людської цивілізації таєдиному шляху пізнання світу. Він не являє собою оформленогонапрями у філософії і проявляється у багатьох філософських течіях Новогочасу, а також у світогляді людей цієї епо...

Реферат на тему: Хіпстера: навмисна легкість буття

Вобласті зафіксовано два випадки підліткового суїциду. Один закінчивсятрагічно. Юнакам по п'ятнадцять років, обидва мали дивні захоплення. Перший -той, хто здійснив самогубство, - постійно бродив по цвинтарях,фотографував могили і хрести (характерно для готів - неформальної молодіжноїтусовки). Другий зараховував себе до емо. Коли хлопця привели до тями, на питанняВ«Навіщо ти це зробив?В» Він відповів з властивою цим хлопцям трагічністю: В«Янікому не пот...

Реферат на тему: Мовний портрет соціальної групи студентів-філологів

Введення Мовалюдини - це його вербальний портрет. Мова цілої групи або ще ширше -соціального прошарку суспільства - складає мовної портрет соціальної групи. ВХХ - ХХ1 століттях, коли слово, переконливе, конструктивне, в людськомувзаємодії набуло першорядного значення (всі питання глобального значеннявирішуються в більшості своїй за круглим столом, в діалозі), підвищена увагадо мовного портрета мовної особистості або цілої соціальної гру...

Реферат на тему: Історія науки і проблема її раціональної реконструкції

М.А.Розов Постановка проблеми Проблемараціональної реконструкції історичного розвитку науки, як і багато іншихгуманітарні проблеми, перш за все потребує експлікації, бо в іншомувипадку її просто неможливо обговорювати. Ми почнемо тому з нашого розумінняцієї проблеми, спираючись на відому статтю Імре Лакатоса "Історія науки іїї раціональні реконструкції "1. Ми усвідомлюємо при цьому, що пропонованерозуміння аж ніяк не є єдино можливим. Во...

Реферат на тему: Ефективність соціальних мереж в регіональному співтоваристві

Є. В. Реутов, Л. В. Колпіно, М. Н. Реутова, І. В.Бояринова Характеризуютьсясоціальні мережі, які функціонують в білгородському регіональному співтоваристві.Робиться висновок, що Соціальні мережі формуються переважно на рівніродинних і дружніх зв'язків і вирішують завдання повсякденному взаємодопомоги, нетрансформуючись у громадянські ініціативи по захисту та просуванню соціальнихінтересів. Виникласпочатку для опису імміграційних процесів...

Реферат на тему: Causa finalis як критерій раціональності

Г.Д.Левін Методологічний аналіз "Давносказано, що сон розуму породжує чудовиськ: а що, якщо чудовиськ породжує самбодрствующий розум? "1 - ось питання, перед яким в кінці XX століття застиглолюдство, і який, на думку багатьох, став основним питанням сучасноїфілософії. Зараз це питання є в значній мірі риторичним: вте, що розум здатний не тільки породжувати в уяві, але іматеріалізовивать чудовиськ, ніхто не сумнівається. Проблема...

Реферат на тему: Що вивчає соціологія культури

Попов Євген Олександрович - доктор філософських наук,завідувач кафедри загальної соціології факультету соціології Алтайськогодержавного університету. Значнорозширився комплекс соціально-гуманітарних наук, в зону уваги і інтересівяких потрапляє культура і процеси її соціальної детермінованості.Нехтування або відмова від аналізу онтологічних характеристик культурногорозвитку найчастіше приводить соціолога до поспішних і недостатньоаргументованим в...

Реферат на тему: Моделі технологічних процесів взаємодії служби зайнятості з безробітними і шукають роботу громадянами

Завдання № 1Проаналізуйте таблицю, зробіть висновки. РОЗПОДІЛЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ за віковими групами та рівнем освіти у 2008 р. (накінець листопада; у відсотках до підсумку) Проаналізувавшитаблицю, можна зробити наступні висновки: 1.Переважною віковою групою серед безробітних є молодь, внайбільшій мірі молоді люди від 20 до 24 років. 2.Найменше серед безробітних - людей похилого віку - від 55 ...

Реферат на тему: Співвідношення етичних категорій «благо», «добро», «зло»

Введення Моральністьабо співвідношення в людині добра і зла не входить в сферу знання. Вона утворюєособливу сферу - сферу цінностей. Їх відмінність полягає в тому, що знання черпаютьзі світу, а цінності створюють світ. Знання фіксують змістовність світу, йогоневичерпне предметне різноманіття. Мораль же організовує світ людськихвідносин, задає їх саму загальну основу. Отже, щоб знайти моральний закон, намтреба знайти абсолютний закон. Що...

Реферат на тему: Інформаційне суспільство: витоки, проблеми, тенденції розвитку

Рефератз дисципліни В«Історія і філософія наукиВ» Виконав: Dr. Lesher Новгородськийдержавний університет імені Ярослава Мудрого Великий Новгород2010 Введення Намежі 60-70 років XX століття в розвинених країнах стає очевидним, щоінформаційні технології та процеси починають робити істотний вплив нарозвиток суспільства. Спроби осмислити цей вплив призводять до зародженняконцепції інформаційного суспільства -...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок