Финансовые науки » Страница 7 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Управління грошовими потоками підприємства

Зміст Введення 1. Розрахунокруху грошових коштів прямим методом 2. Розрахунокчистого грошового потоку непрямим методом Висновок Список літератури Додатка Введення Дляпідприємств усіх форм власності головною була і залишається найважливіше завдання -забезпечити свою фінансово-господарську діяльність грошовими коштами. Цеможливо, перш за все, за рахунок ведення постійної роботи з о...

Реферат на тему: Облік податку на доходи фізичних осіб

Реферат подисципліні Податки та оподаткування Темароботи: Облік податку на доходи фізичних осіб податокфізичний дохід фінансовий Зміст 1. Економічна сутністьі порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб 1.1 Об'єктоподаткування та податкова база 1.2 Податкові відрахування,підстави для їх застосування 1.4 Податковий облік іпо...

Реферат на тему: Факторинг в системі управління дебіторської заборгованості підприємства

Московський державнийуніверситет економіки, статистики та інформатики (МЕСІ) Курсова робота з дисципліни Фінансовий менеджмент На тему: Факторинг в системі управління дебіторськоюзаборгованості підприємства Москва 2010 Введення Дебіторська заборгованість являє собою важливу частинуактивів господарюючих суб'єктів. Для багатьох підприємств надання комерційногокредиту покупцям є невід'ємно...

Реферат на тему: Федеральні цільові програми як інструмент фінансування бюджетних інвестицій

Зміст: Анотація Введення 1. Федеральні цільові програми 1.1 Економічна сутність цільових бюджетних програм 1.2 Порядок фінансування бюджетних інвестиційза допомогою цільових програм 1.3 Нормативно-правове регулюванняфінансування федеральних цільових програм 2. Аналіз федеральних цільовихпрограм як інструменту фінансування бюджетних інвестицій 2.1 Аналіз фінансування федеральнихцільових прогр...

Реферат на тему: Фінансування соціального забезпечення

Зміст Введення Глава 1. Правовідносини в сферісоціального забезпечення 1.1 Поняття правовідносин посоціальному забезпеченню, суб'єкти правовідносин 1.2 Об'єкти соціальнихправовідносин, юридичні факти 1.3 Класифікація та види соціальнихвідносин Глава 2. Фонди соціальногозабезпечення 2.1 Фонд соціального забезпечення, йогоструктура, завдання та засоби 2.2 Федеральний фонд обов'язковогомедичног...

Реферат на тему: Фінансовий стан підприємства та показники його оцінки

Московська відкрита соціальна академія Заочне відділення Фінансово-економічний факультет Курсова робота По предмету: Фінансовий менеджмент На тему: Фінансовий стан підприємства тапоказники його оцінки 2010 Зміст Введення 1. Теоретичні основи фінансового станупідприємства 1.1 Фінансовий стан підприємства як предмет дослідження 1.2 Напрямк...

Реферат на тему: Фінансові підприємства

1.Сутність і функції фінансів підприємств Фінансипідприємств - цефінансові або грошові відносини, що виникають у процесі формуванняосновного і оборотного капіталу, фондів грошових коштів підприємств і їхрозподіл і використання. Фінансипідприємств виникає в процесі господарської діяльності підприємства. Вонипов'язані із створенням, власних коштів, використанням власних і позиковихзасобів. Фінансуванням ус...

Реферат на тему: Фінансовий аналіз підприємства на прикладі ТОВ "Промснаб"

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ ДЕРЖАВНЕОсвітня установа вищої професійної ОСВІТИ ВСЕРОСІЙСЬКИЙЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедрафінансового менеджменту КУРСОВАРОБОТА з дисципліниВ«ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЙВ» на тему В«Фінансовий аналізпідприємства на прикладі ТОВ В«ПромснабВ» Пенза 2009 ЗМІСТ Введенн...

Реферат на тему: Емісія цінних паперів

Тема: В«Емісія цінних паперівВ» Зміст Введення Розділ 1. Загальна характеристика акціонерного товариства Розділ 2. Обгрунтування обраної форми емісії Розділ 3. Документи, що подаються для реєстрації емісії Розділ 4. Додатка Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8 Висновок Список викори...

Реферат на тему: Формування основного капіталу акціонерного товариства на прикладі ВАТ "Росіянка"

КУРСОВАРОБОТА Задисципліни: В« Фінансовий менеджмент В» Тема Формуванняосновного капіталу акціонерного товариства на прикладі ВАТ В«РосіянкаВ» МОСКВА Зміст основніфонди капітал Введення Глава 1. Теоретичні основи формуванняосновного капіталу 1.1 Поняття і склад основногокапіталу 1.2 Порядок і джерелаформування основного капіталу 1.3 Основні показники ефекти...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок