Финансовые науки » Страница 5 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Оцінка ринкової вартості 100% акцій ЗАТ "Аліко"

Найменування напрямкипрофесійної перепідготовки В«Фінанси та кредитВ» Найменуванняпрограми (спеціалізації) Оцінкавартості підприємства (бізнесу) Атестаційнаробота на тему: Оцінкаринкової вартості 100% акцій ЗАТ В«АлікоВ» Виконав: слухач програми професійноїперепідготовки В«Оцінка вартостіпідприємства (бізнесу) В» 2011 Розділ1. ...

Реферат на тему: Податкові наслідки проведення орендарем ремонтних робіт орендованих основних засобів

Введення Оренда основних засобів в умовах ринкової економікиє вельми поширеною формою комерційних відносин. Використанняорендованих об'єктів дозволяє орендарю найбільш ефективно управлятивласними оборотними і позиковими коштами, забезпечувати мобільністьбізнесу, а при необхідності - і оперативну його диверсифікацію. Орендодавцю договір оренди надає можливістьодержувати доходи від використання тих об'єктів, які по тій або іншій причиніне можуть вик...

Реферат на тему: Особливості формування фінансової служби на знову створюваному підприємстві

Курсова робота з дисципліни: Фінансовий менеджмент на тему: В«Особливості формуванняфінансової служби на знову створюваному підприємстві В» Зміст Введення 1. Підприємницька структура 1.1 Характер формування 1.2 Управління фінансами підприємства 2. Організація фінансової служби 2.1 Принципи розподілу зобов'язань 2.2 Професійна роль фінансового менеджера

Реферат на тему: Платоспроможність і фінансова стійкість МУП "Асфальтобетонний завод"

Введення Перехіддо ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективностівиробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадженнядосягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання іуправління виробництвом, подолання безгосподарності, активізаціїпідприємництва, ініціативи і т.д. Важливароль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльностісуб'єктів господарюв...

Реферат на тему: Механізми формування, економічної оцінки та аналізу ефективності використання майна підприємства

Зміст Введення 1. Теоретична глава. Статутний капітал, майнопідприємства як основа його стабільної підприємницької діяльності 1.1 Поняття та структура майнапідприємства 1.2 Статутний капітал підприємства: механізм її формуваннята обліку 1.3 Характеристика методів оцінки величини статутного капіталу підприємства в ринковихумовах 2. Практична глава. Основні напрямкивдосконалення використання майна ЗАТ фірма"К...

Реферат на тему: Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності

Звіт по практиці Тема: "Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності УВО при УВС Пензенської області " Зміст Введення 1. Організаційна структура УВО при УВС Пензенської області 1.1 Правове становище, завдання організації 2. Особливості аналізу фінансово-господарської діяльностіУВО при УВС Пензенської області 2.1 Фінансовий аналіз УВО при УВСПензенської області

Реферат на тему: Стратегія і тактика фінансового менеджменту на підприємстві

ЗМІСТ ВСТУП I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ НИМИ ВМасштабу підприємства 1.1 Фінансовий менеджмент як система і механізм управлінняфінансами 1.2 Цілі, принципи організації фінансового менеджменту 1.3 Науковийінструментарій фінансового менеджменту II. Аналіз стратегії татактики фінансового менеджменту в управлінні фінансовими ресурсами ТОО В«РейзСтрой В» 2.1 Аналіз фінансового стану ТОО В...

Реферат на тему: Прогнозування грошових потоків ТОВ "Рубін"

Введення В останні рокив системі фінансового управління підприємством все більша увага приділяєтьсяпитань організації грошових потоків, що роблять істотний вплив накінцеві результати його господарської діяльності. Короткостроковеуправління і планування у сфері фінансових рішень починається з грошовихпотоків. Фінансовий менеджер повинен розуміти джерела формування танапрями їх витрачання. Грошові потокипідприємства у всіх їхніх формах і вид...

Реферат на тему: Сутність, мета, завдання та організація фінансового контролю в ринковій економіці

Міністерство освіти РосійськоїФедерації Московський Економіко-лінгвістичнийінститут Факультет Економіки Курсова робота З дисципліни: Фінанси На тему: Сутність, мета, завдання таорганізація фінансового контролю в ринковій економіці Виконала: Перевірив: к.е.н., доцент ФеоктистовА.А. Москва 2009 Зміст Введення 1. Теоретичні аспекти фінансового контр...

Реферат на тему: Джерела грошових коштів громадян

Введення Фінанси населення маютьне тільки соціальне значення - як складові рівня життя, але і як фактори,визначають тривалість самого життя. Вони досить значимі, як елементекономічного підйому, який визначає місткість внутрішнього ринку. Ємнийвнутрішній ринок, забезпечений платоспроможним попитом є наймогутнішимстимулом підтримки вітчизняного виробника. Низький рівень доходів,і, як наслідок, низька купівельна спроможність основно...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок