Финансовые науки » Страница 8 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Фінанси та їх структура

Курсова робота на тему: "ФІНАНСОВА СИСТЕМАРинкова ГОСПОДАРСТВА " Вступ Фінансовасистема є фундаментальною підваліною цівілізації. Як и держава, ринок, гроші,власність, Релігія вона - ефективне знаряддя здійснення державної політики,спрямованої на забезпечення жіттєдіяльності суспільства, и насамперед процесіврозподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту Між різнімі верствнаселення, окремого господарськими ст...

Реферат на тему: Фінансовий важіль як інструмент управління вартістю і структурою капіталу підприємства

Фінансовийменеджмент Фінансовийважіль, як інструмент управління вартістю і структурою капіталу підприємства Введення Однією з головних цілейфінансового менеджменту є підвищення ринкової вартості підприємства.Яке в принципі зводиться до того, щоб підвищувати або власний капіталпідприємства, або позикову частину. Вплив величини позикового капіталу навартість підприємства було виявлено ще в середині 20-ого століття. Проблема ввиб...

Реферат на тему: Хімічна наука і виробництво

Хімічнанаука і виробництво Хімічнатехнологія - наукова основа хімічного виробництва Сучасне хімічневиробництво являє багатотоннажних, автоматизоване виробництво,основою якого є хімічна технологія (від techno-мистецтво, майстерність + logos-вчення), тобто хімічна технологія - наука про найбільш економічних іекологічно обгрунтованих методах хімічної переробки сирих природнихматеріалів у п...

Реферат на тему: Прибутковий податок

Введення Серед безлічі економічних важелів, за допомогою якихдержава впливає на ринкову економіку, важливе місце займають податки. Вумовах ринкових відносин, і особливо в перехідний до ринку період, податковасистема є одним з найважливіших економічних регуляторів, основоюфінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки.Держава широко використовує податкову політику в якості визначеногорегулятора впливу на негативні явища р...

Реферат на тему: Короткострокове фінансове планування організації

Темадипломної роботи: Короткостроковефінансове планування організації (на прикладі ТОВ В«ЕмузінВ») ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРОТКОСТРОКОВОГОФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 1.1 Цілі, принципи фінансового планування та йоговиди 1.2 Методи та етапи короткострокового фінансовогопланування 1.3 Бюджетування як інструмент короткостроковогопланування підприємства ...

Реферат на тему: Оперативне фінансове планування на підприємстві охорони здоров'я

Введення Фінансипідприємств займають провідне місце у відтворювальному процесі іформуванні власних грошових коштів. В останні роки відбулися серйознізміни в економіці Росії. У результаті реформ з'явився розвиненийнедержавний сектор економіки, нові форми власності, банківська система,ринки товарів, послуг, капіталу. Змінилися умови державногорегулювання, була введена система оподаткування. Все це призвело допідвищенню ролі розподільних відносин. Еф...

Реферат на тему: Особливості фінансування організацій сфери культури

освіти та науки Росії Державнеосвітня установа вищої професійної освіти "РОСІЙСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ " (РДГУ) ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра фінансів та кредиту Дипломна робота ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИКУЛЬТУРИ Виконаластудентка 5 курсу очно-заочноїформи навчання ЧиликинЮлія Сергіївна Моск...

Реферат на тему: Застосування різних методик по оцінці податкового навантаження для господарюючих суб'єктів

Курсова робота Тема: Застосування різних методик по оцінці податковоїнавантаження для господарюючих суб'єктів Зміст Введення Глава 1. Методики оцінки податкового навантаження 1.1 Податкованавантаження в даного платника податків нижче її середнього рівня по господарюючимсуб'єктам у конкретній галузі (виду економічної діяльності) 1.2 Здійсненняорга...

Реферат на тему: Закриті пайові інвестиційні фонди в Росії

Державнезагальноосвітній заклад Вищогопрофесійної освіти Далекосхіднийдержавний університет шляхів сполучення КафедраВ«Економічна теоріяВ» Доповідь на тему:Закриті пайові інвестиційні фонди в Росії р. Хабаровськ 2009 Пайові інвестиційніфонди закритого типу інвестиція інвесторпайовик колективний Фонди закритого типумають фіксовану кількість паїв. Тому коли паї інвестиційн...

Реферат на тему: Удосконалення механізму управління оборотними коштами підприємства

ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ оборотних коштівПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття, склад і структураоборотних коштів 1.2 Нормативно-правові акти,регулюють оборотні кошти підприємств промисловості 1.3 Джерела формування оборотнихзасобів 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ оборотних коштів на підприємстві ТОВВ«ЕДЕМВ» 2.1 Організаційно-економічнахарактеристика ТОВ В«ЕДЕМВ» 2.2 Склад і структура оборотнихк...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок