Финансовые науки » Страница 6 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Структура видатків Пенсійного фонду РФ

ЗМІСТ ВСТУП 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИРОСІЇ 1.1 Пенсійний фонд РФ в системіобов'язкового пенсійного страхування 1.2 Правові основи пенсійногозабезпечення в Російській Федерації 2. АНАЛІЗ ВИТРАТ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУРОСІЇ 2.1 Організаційно - економічнахарактеристика об'єкта дослідження 2.2 Державні пенсіїфінансовані Пенсійним фондом РФ 2.3 Розрахунок пенсійних виплат зпенсійного фонду РФ

Реферат на тему: Оцінка фінансового стану організації

Введення Всучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єктає предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин,зацікавлених в результатах його функціонування. На підставі бухгалтерської(Фінансової) звітності вказані особи прагнуть оцінити фінансовий станпідприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, придопомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносинианалізованого підпри...

Реферат на тему: Роль злиття і поглинання у фінансовій стратегії компаній

ВСТУП Насьогоднішній день в загальносвітовий і російській практиці склалася ситуація, колидля забезпечення зростання бізнесу підпр В»виникає необхідність у процесахзлиття і поглинання і це не дивно, адже особливо в останні роки різкозріс рівень глобальної конкуренції в більшості сфер діяльності, якийзмушує компанії до інтегрування. Актуальністьтеми дослідження полягає в тому, що для російських підприємств здійсню...

Реферат на тему: Концепція байт-уль-малий в ісламі

Зміст Введення Глава 1. Байт-уль-малий (Майнова скарбниця) 1.1 Джерела приходу байт-уль-малий 1.2 Витрати байт-уль-малий Глава 2. Іслам та оподаткування 2.1Оподаткування та економіка 2.2 Проблемиподатково-бюджетної політики 2.3 Ісламськийподаток 2.4 Різні види доходів від державної власності Висновок ...

Реферат на тему: Розробка рекомендацій щодо ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства

Введення В даний час, зпереходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійністьпідприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростаєзначення фінансової стійкості суб'єктів господарювання та підвищення їхплатоспроможності. Під платоспроможністюпідприємства розуміють його спроможність в строк і в повному обсязізадовольняти платіжні вимоги постачальників техніки і матеріалів вВідповідно до господарськими договорами, поверт...

Реферат на тему: Розробка і аналіз бюджету грошових коштів

КУРСОВАРОБОТА натему Розробкаі аналіз бюджету грошових коштів Зміст 1.Научно-методичні основи короткостроковогофінансового планування та аналізу фінансового бюджету 2.Состав і послідовність етапіврозробки приватних і синтетичних бюджетів 2.1 Бюджет продажів та комерційний бюджет 2.2 Бюджет виробництва 2.3 Бюджет витрат на основні ...

Реферат на тему: Місце державного фінансового контролю у забезпеченні фінансової безпеки держави

ЗМІСТ Введення 1. Теоретико-методологічніоснови фінансової безпеки держави. 1.1Фінансова безпека: поняття та основні шляхизабезпечення 1.2 Фактори фінансової безпеки Росії 2. Система державного фінансовогоконтролю у забезпеченні фінансової безпеки Росії 2.1 Сутність, цілі і завдання державного фінансовогоконтролю у забезпеченні фінансової безпеки сучасної Росії 2.2Правове регулювання державногофінан...

Реферат на тему: Податки і збори з фізичних осіб

Юр'єв-ПольськийФінансово-економічний коледж - філія федерального державногоосвітньої установи вищої професійної освіти В«Академіябюджету та казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації В» Контрольнаробота Податки тазбори з фізичних осіб Варіант 1 Виконав: Ісмаїлов А.Н Керівник: Малофєєва Т.Л 2010 Завдання1. Соціальні податкові відрахування Привизначенні розміру податкової бази ...

Реферат на тему: Органи управління фінансами Російської Федерації

Міністерствоосвіти і науки Російської Федерації Федеральнеагентство з освіти Державнеосвітня установа вищогопрофесійної освіти В«Комсомольський-на-Амурідержавний технічний університет В» Інститутнових інформаційних технологій ГОУВПОВ«КнАГТУВ» Кафедра економікиі фінансів Контрольнаробота подисципліни: В«ФінансиВ» Студент групи 9БУ 3а1: Л.Ю.Панова Викладач Т.В.Возбранна ...

Реферат на тему: Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю організації (на прикладі ТОВ "Рос-Таргет")

Випускнакваліфікаційна робота на тему: В«Управліннядебіторською та кредиторською заборгованістю організації (на прикладі ТОВВ«Рос-ТаргетВ») В» ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИАНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ дебіторської та кредиторської заборгованості 1.1 Поняття та класифікаціядебіторської та кредиторської заборгованості 1.2 Характеристика ключових підходіві методів управління дебіто...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок