Финансовые науки » Страница 4 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Облік і аналіз фінансового стану на прикладі "Бурятського спілки споживчих товариств"

Введення З переходом доринкових відносин підвищилася самостійність підприємств, їх економічнаі юридична відповідальність, тому істотно зросло значення фінансовоїстійкості суб'єктів господарювання, і підвищилася роль аналізу фінансовогостану підприємства. Аналіз проводиться з метою отримання наочної оцінки фінансовогостану і динаміки розвитку підприємства. У справжньоїдипломній роботі досліджено фінансовий стан та платоспроможніст...

Реферат на тему: Облік, аналіз і планування інвестиції

Міністерствоосвіти і науки України ДонДТУ Курсоваробота подисципліни: Облік, аналіз і планування інвестиції Алчевськ,2010 Зміст інвестиційнийпроект капітал 1.Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства 1.1Економічна сутність інвестицій 1.2Класифікація інвестицій 1.3Інвестиційна діяльність підприємства 1.4Мета, завдан...

Реферат на тему: Фінансовий контроль, його зміст і значення

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ державних освітніхУСТАНОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ УЛЬЯНОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ Факультет трансфертних спеціальностей Курсова робота НА ТЕМУ: В«Фінансовий контроль, йо...

Реферат на тему: Фінанси некомерційних організацій

Введення Розвитокгромадянського суспільства в Росії в першу чергу пов'язане з діяльністюнекомерційних організацій. Саме дані суспільні структури забезпечуютьправо громадян на діалог з владою, звертають увагу органів державного імуніципального управління на проблеми населення в цілому і окремих його груп,розвивають демократичні принципи організації суспільства, допомагають у вирішеннісоціально-значущих проблем, надають населенню громадськ...

Реферат на тему: Фінанси и Податки

Реферат з тими: Фінанси и Податки Вступ Успіх підпріємніцької діяльності значний мірою візначаєтьсявміннямі и знання з багатьох харчування Управління виробничою, збутовою,маркетинговою діяльністю за допомог фінансів. Термін фінанси (від лат.Нпапііа - платіж,/ІПО - плачу) означає сукупність усіх грошових коштів, Щознаходяться у розпорядженні підпріємства. Водноч...

Реферат на тему: Аналіз грошових потоків ТОВ "Вікторія-Гранд"

Содерженіе Введення 1.Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 1.1Поняття та класифікація грошових потоків підприємства 1.2 Методирозрахунку потоків грошових коштів підприємства 1.3Планування грошових потоків підприємства 2. Аналізгрошових потоків ТО «³кторія-грандВ» 2.1Організаційно-економічна характеристика ТО «³кторія-ГрандВ» 2.2 Аналізскладу, структури динаміки грошових ...

Реферат на тему: Аналіз методів державного регулювання оподаткування та їх вплив на виробництво і споживання

Федеральне агентство з освіти Державнеосвітня установа вищої професійної освіти "Санкт-Петербурзькийдержавний політехнічний університет " Інститутменеджменту та інформаційних технологій (філія)Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету вг.Череповце Кафедра Економіки Курсова робота Тема: Аналіз методів державного регулюванняоподаткування та їх вплив на виробництво і споживання ...

Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів реалізації продукції рослинництва в ФГУП "Учхоз" Рамзай "ПГСХА

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇФЕДЕРАЦІЇ ФГТУ ВПО В«Пензенський державнийСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В» КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРАВА Курсова робота на тему: В«Аналіз фінансових результатів реалізаціїпродукції рослинництва в ФГУП В«УчхозВ« Рамзай В»ПГСХАВ» Пенза Зміст Введення 1.Організаційно-економічнаха...

Реферат на тему: Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування в Російській Федерації та економічно розвинутих країнах

МІНІСТЕРСТВОДержавних освітніх бюджетних установ ВИЩОЇПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В«ФІНАНСОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИУРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В» Уфімськийфінансово - економічний коледж - філія ФГОБУ ВПОВ«Фінансовий університет при Уряді Російської ФедераціїВ» (Уфімськийфілія Фінуніверсітета) КУРСОВАРОБОТА подисципліни: В«Фінансиі кредит В» натему: В«Бюджетний дефіцит і д...

Реферат на тему: Бюджетний процес як форма управління бюджетними відносинами

ДЕПАРТАМЕНТОСВІТИ МІСТА МОСКВИ ДЕРЖАВНЕОсвітніх установ середньої професійної освітиПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ № 50 Курсоваробота з дисципліни В«Фінансовадіяльність В» дляспеціальності 080110 (06010) Економіката бухгалтерський облік (впромисловості) на тему: В«Бюджетнийпроцес як форма управління бюджетними відносинами В»
Замовити реферат
Замовлення реферату
Реклама

Наверх Зворотнiй зв'язок