Языкознание, филология » Страница 3 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология

Реферат на тему: Інтерпретація художнього тексту та її роль у професійній підготовці пе-реводчіка художньої літератури

І.Ю. Іеронова Розглядається протиріччя між вимогами до професійної лінгвістичної підготовки перекладачів та існуючою практикою навчання іноземної мови, не забезпечує підготовленість фахівців до перетворюючої професійної діяльності в комунікативній професійному середовищі. Висувається положення про те, що основним педагогічним умовою успішної професійної діяльності є формування комунікативної культури у лінгвістів-перекладачів, проте на сьог...

Реферат на тему: До проблеми розробки психолінгвістичної моделі синхронного перекладу

Н.В. Андрєєва Розглядаються сучасні психолінгвістичні підходи до опису когнітивних процесів обробки лінгвістичної інформації на рівні сприйняття і породження мовлення. Підкреслюється необхідність проведення більш глибоких досліджень проблеми в зв'язку з тим, що дані процеси є основними для синхронного перекладу і їх подальше вивчення буде сприяти розробці технологій підготовки перекладачів-синхроністів. Одним з основних завдань псих...

Реферат на тему: М. Р. Фасмер і його «Російський етимологічний словник»

Нікітін О.В. За народженню, по культурі, придбаної в дитинстві, за освітою він був російським людиною, вченим, що зберіг вірність російській темі до кінця життя. Він був філологом російської школи. О. Н. Трубачов Ім'я Максима Романовича Фасмера (1886-1962) вже давно міцно увійшло в хрестоматійну когорту найбільших учених-славістів XX століття. І перш за все - через його фундаментальної праці В«Етимологічний словник російсь...

Реферат на тему: Заповнення прогалин у розвитку лексико-граматичних засобів мови

Ястребова А. В. Нормалізація звукової сторони мови створює умови для подальшого її вдосконалення. Формування морфологічних узагальнень складає найважливіший елемент цього процесу. На даній основі вирішуються найбільш істотні завдання: уточнення значень слів, наявних у дітей в активному запасі; подальше збагачення словникового запасу як шляхом накопичення нових слів, що відносяться до різних частин мови, так і за рахунок розвитку вміння актив...

Реферат на тему: Про мову і стилі «ділової прози» А.В. Суворова у зв'язку з розвитком російської літературної мови другої половини XVIII століття

Нікітін О.В. Друга половина - кінець XVIII ст. - Період активного літературної творчості і формування національного російської мови. У цей час особлива увага приділяється науковим, громадським, художнім і іншим галузям знань, першооснову яких становила особистість, в тій чи іншій мірі виражала своє дарування. Необхідно зауважити, що в цілому спостерігався великий інтерес до словесному мистецтву, і в цій області було зроблено чимало відкрит...

Реферат на тему: Заперечення та засоби його вираження в англійській мові

Введення. Як відомо, мова - це історично сформована система звукових, словникових та граматичних засобів, об'єктивуються роботу мислення і є знаряддям спілкування, обміну думками та взаємного розуміння людей в суспільстві. Кожна мова, в тому числі і англійська - це динамічна система, яка володіє характерним для неї граматичним ладом, складовими частинами якого є два пов'язаних між собою розділу: морфологія і синтаксис. Дана...

Реферат на тему: Просторіччя

Реферат з дисципліни В«Російська мова та культура мовиВ» Іжевський державний технічний університет Введення Просторіччя - Специфічне явище російської мови, повсюдно в ньому поширене. Але, тим Проте, суворого визначення даного явища на даний момент немає. В Останнім часом його елементи потрапляють в мову різних верств суспільства. Виникає необхідність більш чітко сформулювати уявлення про просторіччі. Повноцінне сприйняття ...

Реферат на тему: Формально-граматичне спрямування та його основні ідеї

Нікітін О.В. Вивчення мови пам'ятників ділової писемності знайшло широке відображення в традиційній галузі лінгвістики - історичної граматики. Класичні праці радянських вчених, молодшого покоління дореволюційної школи вітчизняної науки, зуміли перемістити акцент з модних у 1920-1930-і роки социологизаторского досліджень і боротьби теорій в споконвічно російську область. Ще роботи Є. С. Істрін В«Синтаксичні явища Синодального списку 1 Новгор...

Реферат на тему: Лексико-семантичне напрямок і його основні ідеї

Нікітін О.В. Лексико-семантичне напрямок поряд з методами формального вивчення мови було і залишається одним з провідних у вітчизняній науці. Дослідження в цій області ведуться по дуже широкому спектру проблем, нині все частіше виходять за рамки традиційного розуміння історичної лексикології та семасіології. Один з перших дослідів опису та аналізу системи давньоруської лексики належить П. Я. Черних. На думку автора монографії В«Нар...

Реферат на тему: Лингвострановедческий аспект у викладанні англійської мови в середній школі на тему: "Одяг"

Лингвострановедческий аспект у викладанні англійської мови в середній школі на тему: "Одяг" Введення На сучасному етапі розвитку нашого суспільства значимість вивчення іноземної мови зростає, зростає потреба в оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування. Починаючи з 90-х років, все більшого значення набувають елементи лінгвокраїнознавства (ЛЗ), що вводяться в курс навчання іноземної мови в середній шк...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок