Языкознание, филология » Страница 6 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология

Реферат на тему: До проблеми організації текстового простору в німецькомовному автобіографічний-ському дискурсі

Л.М. Бондарева Розглядається специфіка мовного структурування текстів автобіографічного дискурсу. Особлива увага приділяється способам експлікації мовної діяльності суб'єкта оповідання, що виступає в ролі організатора текстового автобіографічного простору. The article deals with the specific features of the language structuring of German autobiographical discourse. Particular attention is herein paid to the ways of explication of t...

Реферат на тему: Полісемія як результат концептуальної інтеграції

Е.Л. Боярська У даній статті багатозначність розглядається через призму концептуальних процесів, представляючи собою результат концептуальної інтеграції. Багатозначність має безліч проявів - від виникнення початкових полісемічності ефектів до чітко виражених випадків метафоричних переносів імені. Значення багатозначною одиниці коректується в процесі концептуальної інтеграції, відбувається В«ПідстроюванняВ» концептуальної і семантичної стру...

Реферат на тему: Модально-дієслівна конструкція як різновид конструкцій з предикативними актантамі

(Структурно-семантична характеристика) М.А. Болотіна Модальні дієслова (МГ) в англійській мові потенційно здатні виражати семантику різних видів модальності. МГ як різновид дієслів, що утворюють конструкцію з предикативними актантамі, здатні поєднувати властивості як діктальних дієслів, так і дієслів пропозіціонального відносини. З одного боку, в якості діктальних дієслів вони можуть встановлювати відносини всередині проп...

Реферат на тему: Інноваційні процеси в мові сучасної преси

М. А. Корміліцин Саратовський державний університет, кафедра російської мови і мовної комунікації В статті розглядаються синтаксичні та текстові інновації в мові сучасної преси. Відзначається, що в результаті зміни комунікативної парадигми російського мовного спілкування, що призвела до стирання кордонів між офіційним і неофіційними, усним і письмовим спілкуванням, в пресі активізувалися всі конструкції розмовного синтаксису, а так...

Реферат на тему: Політично коректний мову в аспекті глобалізації

С.І. Болдирєва Розглядаються деякі соціопрагматіческіе чинники, що зумовили появу феномена В«Політично коректнийВ» (ПК) мову. Робиться спроба простежити особливості функціонування ПК мови на Заході і виявити вплив його на мовні норми в Росії (в аспекті міжкультурної комунікації в умовах глобалізації). Мова - динамічна адаптивна система, яка тонко реагує на зміни в мовному соціумі. Це багатошаровий і поліфункціональний феномен, що ...

Реферат на тему: Професійно важливі якості лінгвіста-перекладача та педагогічні засоби їх формування

М.І. Прозорова Розглянуто проблема підвищення якості професійної підготовки перекладачів. Особливу значення в даному процесі відводиться необхідності формування професійно важливих якостей майбутнього фахівця. Автор розкриває поняття професійно важливих якостей перекладача як психолого-педагогічного феномена, викладає педагогічні засоби формування даних якостей у студентів-лінгвістів в процесі навчання іноземним мовам у вузі. The ...

Реферат на тему: Про об'єкт дослідження в теорії самонавчання іноземним мовам з позиції си-нергетікі

Т.Ю. Тамбовкіна Бурхливий розвиток міжкультурних зв'язків у світі викликало потребу в масовому вивченні іноземних мов (ІМ) і зробило актуальними проблеми самонавчання ИЯ. На основі численних емпіричних досліджень поступово почала складатися теорія самонавчання ИЯ. Як і всяка теорія, вона вимагає виділення свого об'єкта дослідження з позиції загальнонаукових підходів. У статті робиться спроба розглянути об'єкт теорії самонавчання ИЯ з точк...

Реферат на тему: Прагмалінгвістіческіе основи міжкультурної комунікації

В.І. Заботкіна Розглядаються прагмалінгвістіческіе основи міжкультурної комунікації. Аналізується взаємодія між загальнокультурним і дейктіческіх рівнями широкого прагматичного контексту в співвіднесеності з універсальними і культурно-специфічними особливостями комунікації. Для успішного контакту двох культур необхідно, щоб дві системи знань або повністю збігалися (що є винятковим випадком), або мали tertium comparationis, або були...

Реферат на тему: До питання про переведення інтертекст

Л.Б. Бойко Зачіпаються проблеми перекладу інтертекст. Робиться спроба змоделювати процес трансляції асоціацій в інокультурного Денотація на основі виокремлення опорних інформаційних вузлів прецедентного тексту. Метою такого моделювання є встановлення культурних паралелей, що дозволить визначитися з вибором стратегії перекладу в Залежно від типу прототекста. Інтертекстуальність, в основі якої лежить явище прецедентності, займає роз...

Реферат на тему: Нормативні вимоги до технологічних умінь майбутнього лінгвіста-перекладача

А.О. Бударіна Досліджуються нормативні вимоги до технологічних умінь лінгвіста-перекладача в програмою професійної підготовки у вузі. Професійні дії лінгвіста-перекладача можуть бути стандартизовані за функціональними ознаками, комплексному складу дій, а також за критеріями успішності рішення професійних завдань на основі їх типового проектування. Нормативні вимоги дозволяють сформувати на їх основі єдину дидактичну модель застосування пед...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок