Языкознание, филология » Страница 5 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология

Реферат на тему: Російські документи до XVIII століття

А. Н. Качалкін Ім'я документа Ім'я документа формується і використовується як засіб для відокремлення певного типу ділового тексту в ім'я його раціонального функціонування. Ім'я документа, якщо воно ретельно і докладно обдумане автором, визначає сенс, пояснює практичне призначення, головну функцію документа, його вживання і використання. Одночасно ім'я визначає сенс, значення стоїть за цим документом справи, його призначеного та здійс...

Реферат на тему: Способи об'єднання придаткових в складнопідрядному реченні: практикум для підготовки до частини В єдиного іспиту

Ніколенкова Н. В. В частини В єдиного іспиту з російської мови є завдання, в якому перевіряється володіння теорією складного речення, - це завдання В 6. Проаналізувавши офіційне посібник для підготовки до ЄДІ - Цибулько І.П., Львова С.І., Коханова В.А. ЄДІ-2009: російську мову: тренувальні завдання. М., 2009, ми відзначили наступні варіанти завдання В 6. У ряді випадків необхідно було знайти придаткове певного типу (варіанти 1, с. 18; 2, с. 30;...

Реферат на тему: Реальне функціонування російської мови та шляхи його розвитку

О. Б. Сиротинина Саратовський державний університет, кафедра російської мови і мовної комунікації Можливі три шляхи розвитку російської літературної мови в майбутньому, однак лише один з них представляється плідним. Успіх залежить від розуміння носіями мови, що тільки два типи мовної культури відповідають стандартам літературного мови: 1) повнофункціональна мовна культура, що припускає правильне використання найбільшої кількості мовних з...

Реферат на тему: Лексичні злиття в сучасній англійській мові

Л.А. Ліпіліна Розглядаються питання, пов'язані з утворенням слів-злитків в сучасній англійській мові, специфікою їх структури і семантики. Завдяки застосуванню когнітивного підходу до аналізу мовних явищ стало можливим розгляд феномену лексичних злиттів як складного процесу концептуальної інтеграції, що репрезентується на мовному рівні. Поява в сучасному англійською мові таких слів, як brunch - 'late breakfast' , toytoo...

Реферат на тему: Сприйняття імпліцитності в художньому тексті

Є.В. Єрмакова, Саратовський державний університет, кафедра англійської філології Сприйняття імпліцитності в тексті відбувається через процес категоризації, який обумовлений альтернативними проекціями тексту у свідомості читача. Художня категоризація - це спосіб і можливість доступу для читача до метасмислу тексту. Відчуття неоднозначності тексту виникає у читача тоді, коли можливо одночасно кілька категоризації. Це відбувається найчастіше тоді, ...

Реферат на тему: Севернорусскіе монастир як етнолінгвістичний комплекс

Нікітін О.В. Кілька зауважень з історії духовної і мовної культури російською Півночі в XVIII столітті XVIII століття в історії російської культури - час особливе по стрімкості проникнення нових ідей, своєрідно поєднувалися з прийнятими установками допетровській епохи. Політичний, економічний і культурний вибухи не з'явилися все ж спонтанними, а були підготовлені ходом внутрішнього розвитку держави на Протягом сторіч. Час Олексія Михайло...

Реферат на тему: Способи перекладу термінів з англійської мови на російську (на матеріалі економічних текстів)

Дипломна робота Виконавець студент групи 593 Ж.В. Лєснікова Амурський державний університет (ГОУ ВПО В«АмГУВ») Благовєщенськ 2010 Реферат Робота містить 79 с., 14 використаних джерела. Термін, терміносистема, структура терміна, розбіжності ІЄ і ЯП, науковий стиль, еквівалентність, фінансово-економічна лексика, переклад, запозичення, калькування, дослівний переклад, транспозиція, адаптація.

Реферат на тему: Нарис історії вивчення пам'яток російської ділової писемності (XVIII-XX ст.)

Нікітін О.В. XIX століття в історії російської ділової писемності: розквіт філологічного вивчення наказовий культури Традиції класичного століття російської філології та їх роль у формуванні сучасних поглядів на проблеми вивчення мови пам'ятників писемної культури Дослідження пам'ятників ділового листа в Росії має сформовану традицію і проводиться в основному по двом великим напрямам - історичному та лінгвістичному. Збільшен...

Реферат на тему: Положення мовного апарату при проголошенні звуків

Лазаренко О. І., Споришева Є. Б. Голосні звуки Звук а. Нижня щелепа опущена так, що відстань між зубами дорівнює приблизно двом пальцям; мову лежить плоско, кінчик язика у нижніх передніх зубів; губи утворюють рівний овал, піднебінна завіска піднята; голосові зв'язки вібрують. Звук о. Щелепа опущена менше, ніж при проголошенні звуку а (на півтора пальця); губи кілька витягнуті вперед і заокруглені; кінчик язика о...

Реферат на тему: Формування звуковимови в онтогенезі

Буніна В. С. Вивчення мовного розвитку дитини дозволяє природно перейти до інших проблем дослідження мови. Саме так розглядалися дослідження дитячого мовлення в початку XX століття, коли з'явилася значна кількість публікацій у нашій країні і за кордоном, де описувалися багато фактів цього процесу (К. Бюлер, А.Н. Гвоздьов, Н.А. Рибніков, К. і В. Штерн та ін.) Внесок у цю літературу внесли не тільки вчені - психологи, лінгвісти, дефектологи,...
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок