Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология

Реферат на тему: Особливості регіонального побутування усної несказочной прози

Л.В. Рубцова Стаття зачіпає проблеми регіонального побутування російського фольклору на сучасному етапі. Предметом дослідження стали жанри народної усної прози: казка, билічка, легенда. У своїй роботі ми спираємося на матеріали фольклорно-диалектологических експедицій, проведених в період з 1991 по 1997 рр.. в Калінінградській області. В умовах територіальної ексклавності виникає питання про особливості розвитку культури в Калінінградс...
Подробнее

Реферат на тему: Облік кредитів банку позикового капіталу

Введення Входження економіки Росії в ринок - складний і суперечливий процес. Переважає до недавнього часу державна форма власності передбачала в основному централізоване бюджетне фінансування підприємств. Існувала раніше система, при якій бюджетні кошти виділялися в рамках державного планування розвитку економіки, не враховувала необхідності чіткого законодавчого регулювання фінансово-кредитних питань. З розвитком у наш...
Подробнее

Реферат на тему: Особливості репрезентації художнього концепту «будинок»

Ю.М. Фокіна Педагогічний інститут Саратовського державного університету, кафедра теорії та історії мови Художній концепт В«дімВ» займає в індивідуально-авторських концептосфери А.П. Чехова і Джеймса Джойса особливе місце. Події більшості чеховських оповідань і розповідей Джеймса Джойса, включених до збірки В«ДублінціВ», розгортаються в просторі людського житла. Будучи невід'ємною складовою життя людини, будинок може бути постійним або ...
Подробнее

Реферат на тему: Класифікація «хибних друзів перекладача»

Канд. філол. наук Агузарова К. К. Кафедра іноземних мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (Державний технологічний університет) Лексика мови є категорія складна і різноманітна. У лінгвістиці її вивчають на різних рівнях (планах) і в різних аспектах. Слова двох мов можуть перебувати у відносинах або еквівалентності (частіше - відносної, в межах спеціальних областей лексики - також абсолютної), або безе...
Подробнее

Реферат на тему: Словотворча метафора в історії російської мови

С.Б. Козинець Педагогічний інститут Саратовського державного університету, кафедра початкового мовного і літературної освіти В цій статті ставиться проблема вивчення словотвірної метафори в діахронії, зокрема, розглядається динаміка її розвитку в історії російського мови. До словотворчих метафор (далі: СМ) ми відносимо похідні слова, які пов'язані зі своїми виробляючими відносинами метафоричної мотіваціі1, тобто семантика провадить підд...
Подробнее

Реферат на тему: Словотвір в англійській сленгу

Канд. філол. наук Агузарова К. К. Кафедра іноземних мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (Державний технологічний університет) Найбільш типовою рисою англійського й американського сленгу є перетворення ряду повнозначних слів у полусуффікси. В області словотворення найбільш типовою рисою англійського й американського сленгу є перетворення ряду повнозначних слів у полусуффікси. Так, слово monkey викори...
Подробнее

Реферат на тему: Багатоаспектність проблеми імпліцитності: імпліцитно в мові та мовленні

Є.В. Єрмакова Саратовський державний університет, кафедра англійської філології Наявність в нашій мові таких слів, як натякнув, має на увазі, має на увазі, сокровенний сенс, неоднозначність і т.д., свідчить про те, що будь мовець на мові інтуїтивно відчуває і оцінює ступінь повноти/неповноти повідомлення. Існує ряд мовних та мовленнєвих явищ, у зв'язку з якими прийнято говорити про В«двуплановостіВ», В«подразумеваніяВ», В«прихованих сенса...
Подробнее

Реферат на тему: Сленгових лексична одиниця та її культурно значуща інформація

Асп. Агузарова К. К. Кафедра іноземних мов. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (Державний технологічний університет) Мова - Дзеркало культури, все, що відбувається в житті народу - носія мови - відбивається в лексичній системі мови - в стандартної і нестандартної. Однією з найголовніших, базових функцій мови є комунікативна. До цієї функції мови відноситься, зокрема, і В«функція збереження і передачі на...
Подробнее

Реферат на тему: Вплив географічного середовища на виникнення топонімів

Асп. Клименко В. В. Кафедра екології. Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (державний технологічний університет) Стаття присвячена важливому аспекту топоніміки - факторам і причин виникнення топонімів. Наведено точки зору залежності найменування природних об'єктів від географічних умов і суспільної свідомості. На прикладі Північної Осетії доводиться пряма залежність топонімів від властивостей відповідних географіч...
Подробнее

Реферат на тему: Динамічний характер біблійної прецедентності

Н.М. Орлова Педагогічний інститут Саратовського державного університету, кафедра теорії та історії мови прецедентне біблійного тексту розглядається нами як динамічний конструкт, що володіє здатністю відтворюватися в нескінченно різноманітних варіантах. Прецедентна ситуація В«Загибель Содому [і Гоморри]В» - одна з найбільш значущих і трагічних в Біблійному тексті - і одна з найбільш освоєних російської та європейською літературою і культур...
Подробнее
Замовити реферат
Замовлення реферату
Поиск
Товары
загрузка...