Финансовые науки » Страница 2 » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Финансовые науки

Реферат на тему: Аналіз результатів фінансової діяльності ВАТ "ТАГМЕТ"

Анотація Дипломний проектмістить 96 стор, 6 рис., 12 табл., 39 літературних джерел. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ,ПРИБУТОК, факторний аналіз, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ФІНАНСОВАСТІЙКІСТЬ. Об'єктом дослідженняє результати фінансової діяльності ВАТ В«ТАГМЕТВ», предметомдослідження - система показників та механізмів управління фінансовимирезультатами діяльності підприємства. Метою дипломного проекту є аналізрезультатів фінансової діяльност...

Реферат на тему: Аналіз фінансового стану ВАТ "Свердловскагропромснаб"

Введення В даний часзначення аналізу фінансового стану підприємства в комплексному аналізідіяльності зросла. Практично всі користувачі фінансових звітіввикористовують методи фінансового аналізу для прийняття рішень по оптимізації своїхінтересів. Власники аналізуютьзвіти для підвищення прибутковості капіталу, забезпечення стабільності становищапідприємства. Кредитори та інвестори аналізують фінансові звіти, щобмінімізувати свої ри...

Реферат на тему: Аналіз фінансового стану ТОВ "Віха-Регіон"

Міністерство освіти і науки Російської федерації Державна освітня установа вищої професійної освіти В«Самарський державний архітектурно-будівельнийуніверситет В» Кафедра фінансового менеджменту в будівництві Курсова робота з дисципліни Аналіз і діагностикафінансово-господарської діяльності підприємства на тему В«Аналіз фінансового стануТО «³ха-РегіонВ» Виконала: ...

Реферат на тему: Аналіз фінансової діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ недержавні освітні установи ВИЩОЇПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА ЧЕРЕПОВЕЦЬКИЙ ФІЛІЯ Кафедра економіки (менеджмент) Курсова робота Дисципліна: Фінанси підприємства Тема: Аналіз фінансової діяльності підприємства Виконав студент гр. 1 -47 Щурова А.В. Викладач Бачина Т.В. р. Череповець, 2009 р. ...

Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів та шляхів зниження собівартості продукції ВАТ "Волгограднефтемаш"

Зміст Введення 1. Характеристика об'єкта аналізу 2. Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції 2.1 Аналіз динаміки обсягу виробництва і реалізаціїпродукції 2.2 Аналіз факторів, що впливають на обсяг реалізованої продукції 2.3 Аналіз складу і структури продукції 2.4 Аналіз виконання поставок продукції 3. Аналіз використання основних виробничих фондів(ОПФ) підприємства і виробничих ...

Реферат на тему: Бюджетні та позабюджетні фонди в Республіці Білорусь

Коротка анотація модуля Результатом самостійної роботистудентів повинні стати: Знання: про склад державних цільовихбюджетних фондів і порядку їх формування та використання: про порядок формування, використанняі управління державним цільовими позабюджетними фондами; законодавства, що регулюєцей фінансово-правовий інститут. Уміння: працювати з юридичної та економічноїлітературою, присвяченою ...

Реферат на тему: Бюджетний процес

Бюджетний процес Короткаанотація модуля Результатом самостійноїроботи студентів повинні стати: Знання: - просутність і значення стадій бюджетного процесу; - про повноваженняорганів державної влади та органів місцевого управління та самоврядування вобласті бюджетного процесу. Уміння: - працюватиз юридичної та економічної літературою, присвяченою бюджетному проц...

Реферат на тему: Обгрунтування потреби фінансування структурного підрозділу підприємства

Зміст Введення Глава 1. Оцінка ефективності використання ресурсівструктурного підрозділу 1.1 Дослідження сформованого рівня і структуривикористання ресурсів 1.2 Факторний аналіз виробничо-економічнихрезультатів структурного підрозділу 1.3 Виявлення можливостей підвищення ефективностівикористання ресурсів Глава 2. Інформаційно-методичне забезпеченнявизначення потреби фінансування поточної діяльнос...

Реферат на тему: Методи оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства на прикладі ТОВ "Інтеркат"

ЗМІСТ Введення 1. Теоретичніаспекти оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства 1.1 Поняття та види фінансової стійкості підприємства 1.2 Фактори, що впливають нафінансову стійкість підприємства 1.3 Методи оцінки і аналізу фінансовоїстійкості підприємства 2. Фінансова стійкістьпідприємства в умовах нестабільності економічного середовища (на прикладі ТОВВ«ІнтеркатВ») 2.1 Загальна хар...

Реферат на тему: Статистика зовнішнього боргу РФ 2007-2009 рр..

Для розрахункуборгових показників, що характеризують зовнішній борг Російської Федерації,складемо узагальнюючу таблицю, яка буде включати в себе всі необхідніпоказники для розрахунку основних коефіцієнтів (Таблиця 1). Таблиця 1. Основнімакроекономічні показники стану Російської економіки Показник
Замовити реферат
Замовлення реферату
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок