Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Особистісно-орієнтовані педагогічні технології

Реферат Особистісно-орієнтовані педагогічні технології

Категория: Педагогика

Реферат з тими:

Особистісно-орієнтовані педагогічні технології


Вступ

Забезпечення організації виховної та навчальної роботи на засідках співробітніцтва учнів, колектівістськіх взаємозв'язків - важлива Умова Формування особістості громадянина Нашої держави. Педагогічна доцільність и продуктівність активного Спілкування Між учасниками навчального процесу Була доведена галі Сократом. Твердження про необхідність Такої роботи знаходимо у педагогічній спадщіні І.Г. Песталоцці, П.П. Блонського, С.Т. Шацького, Т.О. Пінкевіча та інших зарубіжніх вчених. Як зазначаються відомі педагоги В. Оконь, Ч. Купісевіч, Є. Дрефенштедт, Е. Рауш, Е. Страчар, З. Фабіан та відомі Вчені Із країн близьким зарубіжжя ї вітчізняні педагоги Ю.К. Бабанській, В.В. Давидів, В.І. Загвязинський, Л.В. Занков, В.В. Котов, О.В. Киричук, І.М. Казанцев, Х.Й. Лійметс, Б.І. Первін, М.М. Скаткін, Основні характеристики навчального процесу, зокрема роботи безпосередню на уроці, на сучасности етапі є Його індівідуалістічна спрямованість. Зокрема, М.М. Скаткін підкреслює, Що класно-урочна система "... в основному організує індівідуальну пізнавальну діяльність учнів и в ній зовсім Немає Місця для Дійсно колектівної роботи, коли у Всіх учнів одна Спільна мета и один працює на Всіх ї ВСІ - на одного ... Найкращий засіб виховання колектівізму - активна участь у колектівній діяльності. А основна діяльність учнів - Учбово - Майже позбавлено елементів справжнього колектівізму "[1, с.61]. Вочевідь, причиною цього є, у дерло Черга, суперечність, Яка галі не знайшла розв'язання у практіці роботи вчителя початкової и середньої школи, суперечність Між індівідуальнім способом засвоєння знань и КОЛЕКТИВНЕ способом навчання. У зв'язку з ЦІМ у процесі засвоєння матеріалу учні відірвані один від одного. Натомість Завдання виховання людини є Формування громадянина Як активного члена суспільства.

Разом з тім, незважаючі на існуючу суперечність, Яки візначає характер учбової діяльності школярів, в Теорії та практіці навчання зроблені Спроба її усунення. У навчальному процесі вводитися так званні "КОЛЕКТИВНЕ робота" (Х.Й. Лійметс, В.В. Котов, І.М. Черг, І.Б. Первін, М.С. Дежнікова). Хоча слід зазначіті, Що знак "Дорівнює", Який ставлять Між ЦІМ поняттям та фронтальною роботів, є неправомірнім, оскількі в їх Основі лежить різна за Своїм характером дидактична Взаємодія.

Метою роботи є обгрунтування можливости Щодо забезпечення особістісного спрямування процесу навчання в умів колектівної учбової діяльності школярів.


1. Новітні технології. Суть Вивчення для початкової школи

Доцільність Введення колектівної учбової діяльності у старших класах доведена трівалімі Експериментальний дослідженнямі, проведення Груп вчених Тартуського універсітету Під керівніцтвом Х.Й. Лійметса та назви Вище авторами.

Для початкової школи Характерною є введення в урок Окрема елементів колективних форм учбової діяльності учнів. Цілісне Дослідження на матеріалі окремого навчально предметів (Трудове навчання, Російська мова, Образотворче мистецтво), проведено переважно у країнах близьким зарубіжжя авторами Т.М. Кружіліною, І.Н. Турре, Г.І. Цукерман. Псіхологічнім підгрунтям для Використання колектівної дідактічної взаємодії Між учнямі є теорія Л.С. Віготського про закономірності розвітку віщіх псіхічніх функцій людини, Якові продовжено и поглібілі П.Я. Гальперін, А.Р. Лурія, О.В. Запорожець, В.В. Репкін, О.М. Леонтьєв, В.В. Давидів, Д.Б. Ельконін. Сутність її полягає в того, Що у процесі засвоєння досвіду людства дитина Спочатку інтеріорізує, тобто переводити спрійняте з рівня зовнішнього (слово, Зоров образ, тощо) у внутрішній, формуючі Поняття про нього, потім екстеріорізує спрійняте - назовні проявляє через Різні за характером дії ті, Як вон засвоїла нове. Процеси інтеріорізації - екстеріорізації, Як відзначає О.М. Леонтьєв, органічно поєднані Між собою и часто їх Важко відокреміті. Дослідження сучасного псіхологів, зокрема Д.Б. Ельконіна та В.В. Давидова, доводять доцільність Використання поряд Із традіційнімі індівідуальнімі різновідамі (індівідуальною, індівідуально-груповий та індівідуально-фронтальні) колективних форм учбової діяльності.

Разом з тім, їх Наявність у процесі пізнання молодших школярів є об'єктивною. Організація діяльності учнів на уроці, незаперечно, повинна їм підпорядковуватіся. Це проявляється дерло за все у тому, Що засвоєння нового відбувається у взаємодії того, хто пізнає, з чімось або з кімсь (Спілкування). Для молодших школярів пізнання відбувається, Як правило, у процесі Спілкування Із вчителем. Альо, Як свідчать Дослідження, проведені лабораторією Л.І. Айдарової у середній школі № 91 м. Москви (безпосередню їх проводила Г.А. Цукерман), воно не менше, а часто и більш ефективне, ЯКЩО відбувається в умів безпосередню Спілкування Між учнямі на уроці. Як зазначає Г.А. Цукерман, "... Діти, які навчаються КОЛЕКТИВНЕ-розподіленім способом, кращє володіють змістом навчального предмету, Ніж діти, які вівчають тій самий Зміст у процесі фронтальної роботи "[12, с.45]; "... діти, які засвоюють навчальний материал у формі Спільної роботи, вдвічі кращє вміють оцінюваті Свої возможности и Рівень знань, Ніж діти, які засвоюють тій самий материал у формі фронтальної роботи "[12, с.46].

Про возможности оптимального сполучення и Використання колективних та індівідуальніх форм учбової діяльності у початковій школі свідчать результати експериментального Дослідження, його призначення та проводитися Нашою Експериментальний Груп галі з 1978 року. Мета Його - Виявлення умів оптимального сполучення форм учбової діяльності Молодших школярів у навчальному процесі. Дослідніцька діяльність проводитися нами на базі Початкова класів м. Харкова та області и м. Тернополя.

Про возможности Використання колективних форм учбової діяльності свідчать результати Анкетування вчителів початково класів: Усі без вінятку вчителі вважають за можливіть Використання колектівної роботи учнів у навчальному процесі. Разом з тім, Як суттєві Фактори, Що не дозволяють втіліті Такі возможности у практічній діяльності, назівають недостатня сформованість у учнів Окрема навічок навчальної роботи (94% опітаніх), низько дісціплінованість школярів у умів демократичного Спілкування (75%), недостатня матеріальну базу кабінетів и школи та деякі Інші (68%).

Натомість у самих учнів існує велика потреба у спілкуванні, його призначення та забезпечує КОЛЕКТИВНЕ учбових діяльність. Про Це свідчать дані анкетного опитування, наведені у табліці:


І клас ІІ клас ІІІ - ІV класи

Засвоюють новий навчальний материал на уроці:

а) самостійно

б) потребують допомог

68,4%

31,6%

29,3%

70,7%

38,8%

62,7%

Потребують допомог:

а) вчителя

б) товариша

73,6%

26,4%

52,9%

47,1%

63,4%

36,6%

ЯКЩО у Першому класі наведені дані віправдані домінуючім способом організації діяльності учнів на початково етапі навчання, то цифри, одержані у ІІ - ІV класах демонструють, Який Вплив здійснює "ізольованість" учнів на їх Стосунки на уроці.

І клас ІІ клас <...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок