Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Философия

Реферат на тему: Сучасні погляди на мислення

Н.Ф.Овчінніков ДоДотепер існував величезний розрив між теоріями мислення і практикою вирішенняпроблем. Без психологічних теорій, на основі емпіричного досвіду практиківвирішення проблем, виникли спеціальні методи, що допомагають ще краще вирішуватипроблеми, ніж це відбувається стихійно: реінжиніринг і синектика, функціонально-вартіснийі морфологічний аналіз, алгоритмічна методика винахідництваАльтшуллера. Початкомреволюційного перегляду ...

Реферат на тему: Проблеми міграції та її сучасний стан

Введення Всесвітняісторія в значній мірі є історією міграцій, оскільки саме підїх впливом формувалися регіони і країни, складалася соціальна структура, економічна,політичне і культурне життя. Міграції населення - переміщення населення, пов'язанізі зміною місця проживання. Міграція населення, з одного боку, - цескладова частина суспільних відносин, що складаються між людьми, з іншого -це індикатор проблем у всіх сферах життя людей. Будуч...

Реферат на тему: Історичні типи раціональності в соціальному пізнанні

Н.М.Смірнова Ввідомому оповіданні Х.Л.Борхеса розповідається про те, як Аверроес марно намагавсязбагнути сенс аристотелевских термінів "трагедія" і"Комедія" 1. Джерело утруднень, як легко здогадується читач, складавсяв тому, що ісламська культура не знала театру. Коли ж заїжджий мандрівникповідав арабському коментатору "Поетики" про те, як одного разу в Кантонідрузі привели його в залу, де чоловік п'ятнадцять в масках на спеціальномуузвишші спів...

Реферат на тему: Радянська модель секуляризації

Узланер Дмитро Олександрович - викладач кафедрифілософії і культурології Російського державного медичногоуніверситету ВОстанніми роками більшість соціологічних теорій секуляризації виявилося абоспростованим, або підданим самої грунтовної критики. Однак, незважаючина всю критику, очевидно одне - секуляризація, тобто втрата релігією своєїсоціальної значущості, є реальний процес, через який пройшли (а десьці процеси йдуть до цих пір) багато суспіль...

Реферат на тему: Раціональність у її витоках і утратах

А.А.Новиков "Мипізнаємо істину не одним розумом, але й серцем ... Смішно з боку розуму вимагатиу серця доказів його основних почав, щоб погодитися з ними, якоднаково смішно було б серцю вимагати у розуму відчування всіх зробленихїм висновків, щоб прийняти їх ". Б.Паскаль "Раціоналізмє стан людського духу, а не гносеологічна доктрина ". М.Бердяєв Відоманевизначеність, точніше - семантична неоднозначність поняття рац...

Реферат на тему: Жінка, чоловік і мобільний телефон

Гладарев Борис Сергійович - співробітник Центру незалежнихсоціологічних досліджень (ЦНСІ) м. Санкт-Петербурга. Статтязаснована на матеріалах польового дослідження "Користувачі мобільнихтелефонів у Росії. Мережева перспектива ", реалізованого за підтримкиFrance Telecom і Telenor. Завданням дослідження було з'ясування питання провплив використання інформаційно-комунікаційних технологій, мобільнихтелефонів в особливості, на характер повсякденного с...

Реферат на тему: Релігійна віра і раціональність

А.В.Кураев, В.І.Кураев Гносеологічний аспект 1.Тема взаємини релігійної віри і раціональності залишається однією зцентральних у настільки активно обговорюваної нині проблеми місця і можливостейраціональності в сучасній культурі. У цьому сенсі можна сказати, що цятема є сучасною і остроактуальной. Разом з тим безсумнівно і те, щовона належить до вічних, традиційних тем філософії. Правда, виступала вона,да найчастіше і сьогодні ще...

Реферат на тему: Прояви гендерної асиметрії в підручниках з соціології

Прояви тендерної асиметрії в підручниках зсоціології Козлова Наталія Миколаївна - кандидат історичнихнаук, доцент Тверського державного університету. Жінкає абсолютно несоціальної О.Вейнінгер [1] Трансформаціясистеми вищої освіти в РФ в останні роки в бік інтеграції зєвропейськими принципами вузівської освіти визначає постановкуактуального питання про гендерну толерантності наукового танавчально-викладацького ди...

Реферат на тему: Раціональне - ірраціональне: взаємодія і протистояння

Н.С.Мудрагей Востанні десятиліття проблема раціональності в науці стала однією з найважливіших.Дослідники пов'язують цей феномен, з одного боку, з небувалою до XX століттяроллю науки в суспільстві, з іншого, як це не здасться парадоксальним, з фактомнегативного ставлення до науки, її результатами, з критичним поглядом на їїмісце в духовній і соціальній сферах суспільства. На цю тему написано так багатостатей і монографій, що не має сенсу затриму...

Реферат на тему: Харассмент і російські жінки

Ольга Стучевський ... Дужеважко в Парижі жінці, якщожінка не продається, а служить. В.Маяковський Цістрочки дуже природним чином спливли в пам'яті автора цього тексту у зв'язкуз одним невеликим дослідженням, проведеним навесні минулого року. Дослідження,про який йде мова, якісне (4 фокус-групи з молодими жінками різнихвіків), з різним рівнем освіти, проведене CSIS (Стратегічнийцентр соціальних досліджень) спільно ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок