Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Таможенная система

Реферат на тему: Аналіз впливим мітної політики на здійснення діяльності суб'єктами ЗЕД України (на прікладі ВАТ "Херсонські комбайни")

дипломних роботах "Аналіз впливим мітної політики на здійснення діяльностісуб'єктами ЗЕД України (на прікладі ВАТ "Херсонські комбайни") " Херсон - 2006 Вступ На сучасности етапі становлення торгових відносін ВажливеЗначення має державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку знеобхідністю Україні зайнятості Своє Місце у міжнародному державному регулюваннізовнішн...

Реферат на тему: Подільні радіоактивні матеріали як об'єкт спеціального митного регулювання

Введення Сьогодні митніоргани є практично однією з головних структур, що відповідає зарадіаційну безпеку всіх без винятку вантажів, що надходять в Росію-за кордону і вивозяться з її території. Подільні ірадіоактивні матеріали (ДРМ) автоматично входять у категорію товарів підвищеногоризику, тому контроль за їх оформленням, переміщенням і дотриманням умовтранспортування ведеться особливо строгий. Митне офор...

Реферат на тему: Митна політика Республіки Казахстан

ЗМІСТ митний кордон мито транспортний Введення 1.Митна політика Республіки Казахстан 1.1Митна політика як складова частина державної політики РК 1.2Значення діяльності митних органів в реалізації митної політики РК 2. Організація митної справи 2.1Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон РК 2.1.1Визначення митної вартості 2.1.2Нарахування митних зборів 2....

Реферат на тему: Аналіз історії розвитку міжнародно-правової регламентації режиму морських просторів, виявлення ступеня відповідності чинного законодавства положенням Конвенції ООН з морського права 1982 р

ВСТУП Змістпоняття В«правовий режимВ» вже було предметом дослідження у вітчизняній науці,в тому числі і стосовно до морських просторів. Так, наприклад,С.В.Молодцов вважав, що правовий режим являє собою систему юридичнихнорм і правил, які регулюють діяльність і поведінку суб'єктів права навідповідної морської території. Зазначене поняття необхідно відрізняти відтерміна В«правовий статусВ», визначального наявність або відсутністьдержавного суверені...

Реферат на тему: Аналіз правового регулювання реімпорту товару

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему "Аналізправового регулювання реімпорту товару " СтуденткиV курсу ІгнотенкоОлена Москва 2011 Зміст Вступ Глава1.Основні митні процедури переміщення товарів 1.1Поняттяі види митних режимів 1.2Реімпорт:поняття та сутність митної процедури 1.3Зарубіжнийдосвід регулювання митних процедур Глава2.Правовое регулювання реімпо...

Реферат на тему: Митно-тарифне регулювання в Митному союзі

Дипломнаробота натему Митно-тарифнерегулювання в Митному союзі Студентки Vкурсу Ігнотенко Олени Москва2011 Вступ ВПротягом останніх двох десятиліть в процесі лібералізації міжнародноїторгівлі значно знизився загальний рівень митних зборів і збільшиласячастка безмитних позицій у національних тарифах, набула широкогопоширення нова універсальна зовнішньоторговельна товарна номенкл...

Реферат на тему: Правове забезпечення Митного союзу ЄврАзЕС

цей період зросла з 6,9 млрд до 32700000000доларів. Однак його частка в загальному експорті країн-учасниць скоротилася з 8 до4,7 відсотка. Більше 2/3 товарообігу всередині союзу забезпечують СаудівськаАравія і ОАЕ. У 2003 роцівсі шість країн підписали єдиний митний угоду з Європейським Союзом,своїм головним економічним партнером, для спрощення правил торгівлі міждвома організаціями. Останнім часом країни GCC все більш активно проводятьспільну зовнішню та оборонну політику. На початку гру...

Реферат на тему: Митне оформлення

Міністерство науки і освіти РФ Державнеосвітня установа вищої професійної освіти Тульськийдержавний університет Кафедра цивільного права і процесу Курсова робота з дисципліни: Митне право на тему: В«Митне оформленняВ» Виконала студентка гр. 761062В Бабаєва І.Б. Тула 2011 Зміст Введення 1. Поняття митного оформлення 1.1 Основні положення митного оформлення 1.2 Прибуття тов...

Реферат на тему: Ідентіфікація автомобільніх прічепів та Митне оформлення

Вступ На сучасности етапі розвітку України одним Ізстратегічніх Завдання є Використання виробничого, науково-технічного таекспортного потенціалу Такої пріорітетної Галузі Як автомобілебудування. Аджея усучасній сістемі світовіх товарних рінків автомобільний займає Особливе Місце -Один з найглобалізованішіх, такий, Що Швидко розвівається и є Прибуткова,характерізується жорсткою конкуренцією, Яки зумовлена ​​різнімі фа...

Реферат на тему: Система таріфообложенія на митний неторговий оборот

Зміст Введення Глава 1. Теоретичні аспектимитних зборів неторгового обороту 1.1 Принципи митногооформлення ввезених товарів для особистого користування 1.2 Митні зборинеторгового обороту в історичному розвитку (до набрання ТЗ) 1.3 Митнімита неторгового обороту в рамках Митного союзу Глава 2. Аналіз митнихплатежів неторгового обороту 2.1 Митні платежінеторгового обороту на прикладі ввезення автомобіл...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок