Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит

Реферат на тему: Облік витрат і аналіз собівартості молока в колгоспі "Росія"

ЗМІСТ Введення. 2 1.Організаціонное-економічна характеристика колгоспуВ«РосіяВ». 4 2. Огляд літератури. 20 3. Облік витрат на виробництво молока та обчислення йогособівартості. 34 3.1.Методологічні основи і завдання обліку. 34 3.2.Первинна документація з обліку витрат і виходу продукції молочногоскотарства. 36 3.3.Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції молочногоскотарства. 4...

Реферат на тему: Аналіз обсягу виробництва, витрат і прибутку ТОВ "Втормет" за 1996-1998 рр..

Зміст Розділ I 2 Предмет і метод економічного аналізу 2 Розділ II 4 Визначення типу ринку 4 Аналіз структури продукції і обсягу продажів 7 Аналіз витрат підприємства 10 Аналіз прибутку і рентабельностіпідприємства 19 Розділ III 28 Висновок 28 Список використаної літератури 31 Розділ I Предмет і метод економічного аналізу Під наукою в ши...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ Адигейськийдержавний університет Економічнийфакультет Кафедраекономіки ДИПЛОМНАРОБОТА На тему:БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ОБІГУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ПУЛЬСАР") Майкоп, 2010 р. Економічнийфакульт...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік та організація фінансів в бюджетній організації

Зміст Введення 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку таорганізації фінансів в бюджетній організації 1.1 Економічнезміст фінансів бюджетних організацій 1.2 Засобибюджетних організацій: їх джерела, порядок формування і розподілу 1.3 Бухгалтерський облік фінансівбюджетної організації ...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік і нарахування податків

ЗМІСТ ВСТУП 1. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комісіонера приреалізації нафтопродуктів 2. Бухгалтерський облік і нарахування податків у комітента приреалізації нафтопродуктів ВИСНОВОК БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ВСТУП Ще кілька років томутому торгівля паливно-мастильними матеріалами (ПММ) була поширена в сферідосить вузького кола підприємств та організацій. Проте в да...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік і контроль за цільовим використанням коштів на прикладі стоматологічної поліклініки

Зміст Введення. 14 1. Нормативне регулювання, організаційні та фінансовіаспекти діяльності бюджетнихустанов. 18 1.1. Бюджетне законодавство вобласті функціонування бюджетних установ . 18 1.2.Порядок складання кошторисів дляохорони здоров'я 38 1.3. Методологічні основи веденняаналізу діяльності медичних установ . 44 2. Організація бухгалтерського обліку та аналіз фінансовогостану Огу...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік і майно організації

Зміст Введення 1.Практичназавдання 1.1 Класифікація майнаорганізації 1.2Бухгалтерскій баланс 2.Ситуаційнізавдання 2.1 Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичногообліку 2.2 Баланс 3.Тестове завдання Список літератури 1.Практична задача Завдання1.1 Класифікація майна організації Склад ...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік і його роль в управлінні підприємстві

Зміст Введення 1 Роль і значення бухгалтерськогообліку в управлінні підприємством у сучасних умовах 1.1 Бухгалтерський баланс - основнаформа в системі звітності 1.2 Бухгалтерський облік та його роль вуправлінні підприємства 1.3 Будова бухгалтерського балансуі техніка його складання Взаємозв'язок його розділів і статей 2 Аналіз бухгалтерського обліку ВАТВ«МордовспіртВ» 2.1 Історія ВАТ В«Морд...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік і його місце в ринковій економіці

РЕФЕРАТ по курсу В«Бухгалтерський облік і аудитВ» по темі: В«Бухгалтерський облік і його місце в ринковійекономіці В» 1.Види господарського обліку Світдавно прийшов до необхідності адекватного відображення фактів господарськоїдіяльності. Зародженняі зміна суспільно-економічних формацій припускають історичнуобумовленість обліку. Суспільство не могло розви...

Реферат на тему: Бухгалтерський облік на підприємстві ЗАТ "Енерпредстрой"

Зміст 1. Структура підприємства ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» 2. Структура бухгалтерської служби ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» 3. Облік основних засобів на підприємстві ЗАТ В«ЕнерпредстройВ» 4. Облік нематеріальних активів на підприємстві 5. Облік праці та її оплата на підприємстві 6. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій ЗАТВ«ЕнерпредстройВ» 1. Структурапідприємства З...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок