Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело

Реферат на тему: Аналіз операцій кредитування фізичних осіб комерційними банками в Росії

Зміст Введення 1. Теоретична глава.Кредитування фізичних осіб в системі активних операцій комерційних банків 1.1 Економічнасутність активних операцій комерційних банків 1.2 Кредитні операціїяк структурний елемент активних операцій комерційних банків на фінансовомуринку 1.3 Роль Краснодарськоговідділення СБ РФ на кредитно-фінансовому ринку країни 2. Практична глава.Перспективи вдоск...

Реферат на тему: Аналіз системи добровільного медичного страхування

ЗМІСТ ВСТУП ГЛАВАI. Теоретичних основ досліджуваноїПРОБЛЕМИ 1.1Сутність добровільного медичного страхування 1.2Історія становлення системи добровільного медичного страхування в Росії 1.3Система добровільного медичного страхування за кордоном Висновкипо Главі I ГЛАВАII. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ досліджуванихПРОБЛЕМИ 2.1Узагальнення досвіду діяльності страхових компаній, що працюють на ринкудобровіль...

Реферат на тему: Аналіз сутності і проблем сучасного страхового ринку і розробка перспектив його розвитку

ВСТУП Людині завжди було притаманне бажання якось убезпечитисебе від шкідливих наслідків життя або хоча б спробувати звести їх до мінімуму.Для одних це пов'язано з небезпечною роботою, де висока частка ризику. Багато громадяннапередодні старості і пов'язаного з нею зниження працездатності хотіли бзабезпечити собі хоча б прожитковий мінімум. Підприємці побоюються, що призміні ринкової кон'юнктури можуть не виправдатися розрахунки на отриманняприб...

Реферат на тему: Аналіз послуги "лізинг" в банках України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.І. МЕЧНИКОВА ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКІ І МЕХАНІКІ КАФЕДРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНІХ Економічних ВІДНОСІН Реферат на тему: Аналіз послуги "лізинг" в банках України Студентки МЕВ, 4 курсу, 1 групи Лютої АлісиМиколаївни Одеса - 2010 Зміст Введення Що таке лізин...

Реферат на тему: Аналіз перспектив роз ¬ витку медичного страхування на ринку страхових послуг України

Зміст Вступ Розділ 1. Характеристика медичного страхування вУкраїні 1.1 Історичні аспекти розвітку медичного страхування вУкраїні 1.2 Необхідність медичного страхування Розділ 2. Аналіз сучасного стану медичного страхуванняна ринку страхових послуг України 2.1 Особливості нінішнього медичного страхування 2.2 позиція МОЗ України Щодо медичного страхування 2.3 аналіз програм медичного страхува...

Реферат на тему: Задачі та Основні напрямки удосконалення банківського Кредитування у сучасности умів

МІНІСТЕРСТВОосвіти и науки України Кріворізькійекономічний інститут Державного віщого навчальногозакладу В«Київський національний економічний университетімені Вадима Гетьмана В» КафедраОБЛІКУ и аудиту Контрольнаробота Облікв банках КривийРіг 2011 Варіант 2 Завдання 1 Банк залучаєдепозит у фізічної особини обсягах 17000 грн. на 6 місяців за річною ставкою 34%з вип...

Реферат на тему: Інструменти фондової торгівлі, процес їхнього функціонування і можливі шляхи розвитку

Зміст Введення 1. Теоретична глава. Теоретико-правові основифункціонування фондових бірж 1.1 Фондова біржа як центральна ланкаринку цінних паперів 1.2 Досвід функціонуванняфондових бірж зарубіжних країн 1.3 Правові основи функціонуваннябірж РФ 2. Практична глава. Аналіз стану фондових бірж ітенденції розвитку ринку цінних паперів в Росії 2.1 Історіяформування ринку цінних паперів в РФ в кінці XX сто...

Реферат на тему: Інфляція і банківський відсоток

Зміст Введення I. Інфляція і її прояви в сучасних умовах 1.1 Поняття інфляції 1.2 Види інфляції 1.3 Причини інфляції 1.4 Соціально-економічні наслідки інфляції II. СУТНІСТЬ І ВИДИ БАНКІВСЬКОГО ВІДСОТКА 2.1 Сутність банківського відсотка. 2.2 Класифікація банківського відсотка. 2.3 Процентна політика банку. III. Інфляція і банківський відсоток. 3.1 Інфляція в Р...

Реферат на тему: Місце кредитних операцій у діяльності комерційних банків

ЗМІСТ ВСТУП Глава 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНИХОПЕРАЦІЙ 1.1 Кредитні операції банків та їх види 1.2 Регламентація кредитногопроцесу комерційного банку Глава 2 ВИДИ КРЕДИТІВ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПРИКЛАДІ Банку"Держава" 2.1 Загальні відомості про банк "Держава" і види кредитування 2.2 Місце кредитних операцій у фінансовій системі ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУ...

Реферат на тему: Облік розрахунків Із страхування

МІНІСТЕРСТВО освіти и наукиУкраїни ДНЗ В«Вище професійне училище№ 11 м. Хмельницького В» Курсова робота на тему:В« Облікрозрахунків Із страхування В» Випускник: Жук Ігор Вікторович Група: № 33 спеціальність: 4112 В«Оператор комп'ютерногонабору В» 4121 В«Конторській службовець(Бухгалтерія) В». Майстри в/н: Белінська Г.В. Шведюк М.В. ...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок