Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языковедение

Реферат на тему: Використання фразеологізмів у п'єсах Шекспіра

Зміст Введення Глава I . Внесок В.Шекспіра у область разеологіі англійського мови Глава II. Трагедія "Гамлет" - багатющий джерело шекспірізмов Глава III. Гра слів як особливість мови і стилю В. Шекспіра. Роль гри слів в освіті фразеологізмів Глава IV. Зміни, що вносяться до шекспі...

Реферат на тему: Критерії культури наукового стилю мови

Реферат по предмету "Російський мова і культура мови " на тему № 13: "Критерії культури наукового стилю мови " План. Що таке функціональний стиль? Які завдання, що стоять перед науковим текстом? З допомогою яких мовних засобів науковий стиль виконує свою задачу? - фонетичних - лексичних - морфологічних - синтаксичних Літ...

Реферат на тему: Шпори з філософії, квитки

Квиток № 8. Аристотель: вчення про форму і матерії, поняття про сутність речі. Для А сутність речі, загальна річ, ейдос речі прибуває тільки в речі і є невід'ємною. Річ цілком самобутня, і саме вона володіє справжнім буттям і вивченню підлягають як раз самі речі. А цікавить життя речі. Для пояснення різноманіття світу він використовує категорії матерії і форм. А у Платона ідея - це прообраз речі, для А Ейдос і ф...

Реферат на тему: Лексеми з суфіксамі суб'єктивної оцінкі у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

лексеми з суфіксамі суб'єктивної оцінкі у романі М.Г.Івасюка "Балада про вершника на білому коні " (Курсова робота) ЗМІСТ 1. Вступ (Ст. 2-4). 2. Основна частина: 2.1. Загальні положення (ст. 5-9). 2.2. Стілістічно забарвлена лексика в романі М.Івасюка "Балада про вершника на білому коні " з подивимось її походження (Ст. 10-11). 2.3. Тематичність розмаїття стілісті...

Реферат на тему: Лексичні прийоми експресивної мови (Lexical Stylistic Devices)

ЕФЕРАТ lexical stylistic devices content Introduction Lexical stylistic devices Metaphor Metonymy Pun, zeugma, semantically false chains, nonsense of non-sequence Irony Antonomasia Epithet Hyperbole and understatement Oxymoron Introduction Lexica...

Реферат на тему: Лінгвістична аргументація

КУРСОВА РОБОТА Лінгвістичні аспекти аргументації (на прикладі юридичного дискурсу) ЗМІСТ ВСТУП 1. Теорія аргументації як інтегральна дисципліна 1.1. Теорія аргументації як наукова дисципліна 1.1.1. Аргументація як комплексне явище 1.1.2. Процес аргументації: середа і складові 1.1.3. Види аргументації 1....

Реферат на тему: Метафора і метонімія в англійському рекламному тексті та журнальному, газетному заголовку

Зміст Введення Глава 1. Роль метафори і метонімії в розумінні літературного тексту 1.1. Концепції метафори общелингвистического характеру 1.3. Значення і класифікація метафор в стилістичній теорії 1.4. Специфіка вживання метонімії в літературному тексті Глава 2. Метафора і метонімія в англійських рекламних текстах Висновок Список використаної літератури ...

Реферат на тему: Назва грошових одиниць в давньоруському та російською мовами XI-XVII століть

НАЗВИ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ В ДАВНЬОРУСЬКОМУ та російською мовами ( XI - XVII ст.) ЗМІСТ ВСТУП Глава 1. загальнослов'янські і споконвічно російські назви грошових одиниць 1.1 Загальнослов'янські найменування грошей 1.2 Давньоруські найменування грошей (XI-XIV вв) 1.3 Споконвічно російські найменування грошей (XIV-XVII ст) ...

Реферат на тему: Національні особливості мовленнєвого етикету

ВСТУП Що таке етикет? Поняття це філософське, етичне. За словником: В«Етикет - сукупність правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояви ставлення до людей (поводження з оточуючими, форми звертання і вітань, поведінка у громадських місцях, манери, одяг). У цьому визначенні міститься вказівка ​​на зовнішній прояв ставлення до людей. Однак зовнішній прояв, як правило, відображає внутрішню суть стосунків, які в ідеалі повинні...

Реферат на тему: Ненормована лексика в романі І. Ільфа та Є. Петрова Золоте теля

Введення Глава 1 В§ 1 Мова і мова - Мова і мовлення - Мовленнєва діяльність - Індивідуальний стиль мовлення. В§ 2 ненормована мова - Норми - Літературна мова - Ненормований лексика В§ 3 ненормована лексика в романі І. Ільфа та Є. Петрова В«Золоте теляВ». 6 - Ненормований лексика в мові авторів - Ненормований лексика в мові героїв роману.
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок