Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык

Реферат на тему: Контрольна робота з англійської мови

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 Для студентів 1 курсу, які навчаються заспеціальності В«ПСИХОЛОГІЯВ» ВАРІАНТ 1 1.Перепишіть речення, визначте функцію закінчення - s , переведіть пропозиції на ріднумова: 1.Luria's300 scientific works have been translated into English. 2.Psychologyas a science studies mental activity and human behaviour. 3.Psychologistsmostly agree tha...

Реферат на тему: Контрольна робота з російської мови

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Федеральне агентство з освіти ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ "Тюменського державного УНІВЕРСИТЕТ" в м. Тобольську спеціальність "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" КОНТРОЛЬНА РОБОТА № _____ ПРЕДМЕТ: ______________________________________ Тема: _________________________________________________________ Виконав: _...

Реферат на тему: Іміджеобразующіе стратегії в освітньому дискурсі (на матеріалі електронних ресурсів університету)

Федеральнеагентство з освіти Кузбасскаядержавна педагогічна академія Факультетіноземних мов ІМІДЖЕОБРАЗУЮЩІЕСТРАТЕГІЇ В ОСВІТЯНСЬКЕ дискурсі (на матеріалі ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВУНІВЕРСИТЕТУ) Новокузнецьк2008 Зміст Введення 1. Основні характеристики освітнього дискурсу 1.1 Визначення поняття "дискурс" 1.2 Мікро - та макрорівень освітнього дискурсу 1.3 Поняття імід...

Реферат на тему: Імідж лектора і публічного виступу

Імідж лектора і публічного виступу План 1 Зовнішній вигляд (зовнішність, манери, поза,жести) 2 Голос (звучність, темп, тембр) 3 План - основа композиції. 4 Методи викладу матеріалу. 5 Прийоми залучення уваги аудиторії. 6 Недоліки композиції 1 Зовнішній вигляд(Зовнішність, манери, поза, жести) Англійс...

Реферат на тему: Вивчення синонімічних засобів та виявлення принципів складання синонімічних словників англійської мови

Міська відкританауково - практична конференція Тема: Вивчення синонімічних засобіві виявлення принципів складання синонімічних словників англійської мови 2007р. Зміст 1.Обгрунтуваннявибору теми. Мета. Завдання. 2.Введення. 3.Поняття просинонімах. 4.Функції, значеннясинонімів у мові. 5.Принципискладання синонімічних словників англійської мови. 4....

Реферат на тему: Вивчення полісемії та омонімії деяких англійських іменників

Зміст Введення 1.Виникнення полісемії та омонімії в англійській мові 2.Полісемія іменників в англійській мові 3.Омонімія іменників в англійській мові 4.Проблема багатозначності слова і проблема омонімії Висновок Списоклітератури Введення У лінгвістичній літературі немає єдності поглядівна явище, зване омонімією, і на обмеження його від того, що іменуєтьсябагатозначністю, або полі...

Реферат на тему: Вивчення ролі редуплікованих слів у різних стилях мови

Міська відкританауково - практична конференція Тема: Вивченняролі редуплікованих слів у різних стилях мови Автор: Науковийкерівник: 2007р. Зміст: I Введення II Теоретична частина 1.Редуплікація якодин із способів словотворення 1.1. Види редуплікації 1.2. S (c) hm-редуплікація 2.Стилі мовлення 2.1.Розмовний стиль 2.2.Художнійстиль ...

Реферат на тему: Вивчення біблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології

Міськавідкрита науково-практична конференція школярів і студентів Тема: Вивченнябіблійних фразеологізмів як пласта англійської фразеології 2007р. Зміст: 1.1.Появабіблеїзмів в англійській мові .................................... 5 1.2.Класифікаціябіблійних фразеологізмів в англійській мові ........ 7 1.3.Визначення,особливості та функції англійських біблеїзмів ........... 9 1.4....

Реферат на тему: Вивчення власних назв у фразеологізмах англійської мови

Міськанауково - практична конференція школярів істудентів Вивчення іменвласних у фразеологізмах англійськогомови 2007 Зміст 1. Введення. Мети. Завдання 2. Літературний огляд 2.1. Про основні типифразеологічних одиниць 2.2. Фразеологічні одиниці, вскладу яких входять власні імена 3. Висновок 4. Бібліографія Введення Відомий знавецьанглій...

Реферат на тему: Зміна лексичного значення запозичених слів на прикладі журналу "PR в Росії"

Введення Приплив запозиченьзбільшується з величезною силою, так за останні 10 років можна спостерігатинебувале зростання іншомовної лексики в усіх областях. Вона зайняла провідні позиції в політичному житті країни, звикають до нових понять: президент, спікер, іпічмент, електорат, консенсус та інші. Іншомовні терміни стали панівними в самих передових галузях науки і техніки: комп'ютер, дисплей, файл, моніторинг, плейер, пейджер, а...
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок