Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во

Реферат на тему: Перерозподіл земель колгоспу "Колос"

Зміст: Введення Глава 1. Встановлення рисиСНП 1.2 Склад земель, переданих сільської адміністрації 1.3 Розрахунок площі земель, переданих сільськоїадміністрації 1.4 Встановлення меж земель, переданих сільськоїадміністрації Глава 2. Освіта землекористування не с/гпризначення 2.1 Загальніположення 2.2 Розрахунок площі утвореногоземлекористування 2.3 Розміщення не с/гземлекористув...

Реферат на тему: Агропромисловий комплекс (економіка галузі)

1.Вступ. Поглиблення спеціалізаціїв галузях народного господарства призвело до тісніших взаємозв'язків між ними.На базі відокремлених видів промислової і сільськогосподарської діяльностівідбулося формування єдиного агропромислового комплексу, учасники якогоорганічно взаємопов'язані і орієнтовані на єдину кінцеву мету. Агропромисловий комплексявляє собою сукупність галузей народного господарства, пов'язаних зрозвитком сільського господарст...

Реферат на тему: Агропромислова інтеграція

МІНІСТЕРСТВОСІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Департаментнауково-технологічної політики і освіти Федеральнедержавне освітня установа вищогопрофесійної освіти В«КРАСНОЯРСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В» КОНТРОЛЬНАРОБОТА Дисципліна:В«Економіка і організація агропромислових формуваньВ» Ви...

Реферат на тему: Агропромисловий комплекс

Зміст Введення 1. Аграрне виробництво- Особлива сфера праці і капіталу 2. Аграрно-промисловийкомплекс 2.1 Аграрно-промисловийкомплекс 2.2 Ринкові відносини ваграрно-промисловому комплексі 2.3 Аграрно-технічнареволюція 2.4 Агропромисловаінтеграція 3. Сільськогосподарськівідносини в Україні 3.1 Місце і рольсільського господарства в економіці держави 3.2 Причини аграрног...

Реферат на тему: АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція и АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

МІНІСТЕРСТВО аграрної політики України Реферат Тема: " АГРОПРОМИСЛОВИЙ інтеграція иАГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС " Виконала: студент 1-ї групи, ІІІ-ого курсу екологічного факультету Зміст НародногосподарськеЗначення агропромислового комплексу України аналіз станусільського господарства України та Його відповідність стандарта...

Реферат на тему: Агрогрунтознавство

Зміст 1.Склад і властивостігумусових речовин і їх взаємодія з мінеральною частиною грунту? 2.Фізичнапоглинальна здатність грунту. Її значення в родючості грунтів і застосуваннідобрив? 3.Аеробніанаеробні процеси в грунті. Їх роль в родючості і життя рослин? 4.Охарактеризуйтеосновні водні властивості грунту? 5.Родючість грунтів.Охарактеризуйте основні елементи та умови родючості. Види родючості? 6.Аг...

Реферат на тему: Агрономічні основи проектування сівозмін

ЗМІСТ Введення. 2 1.Характеристика грунтових кліматичних умов сільськогосподарськоговиробничого кооперативу "Світанок". 6 1.1.Кліматичні умови. 7 2.Сівозміни .. 13 2.1.Проектування сівозмін. 13 2.2.Продуктивність проектованого сівозміни. 14 2.3.Агрономічне обгрунтування сівозміни. 14 Висновки тапропозиції .. 34 Література .. 37 Введення Сформовані століття...

Реферат на тему: Агровіробніча характеристика чорнозему Південного

Зміст роботи Вступ 1. Поширення и генезисчорноземів південніх 2. Класифікація чорноземів 3. Будова ґрунтового профілем иЙого морфологічні ознайо. 4. Механічний и агрегатний складгрунту 5. Фізічні и Хімічні Властивостічорноземів південніх 6. СільськогосподарськеВикористання 7. Заходь покрашення родючості грунтів Висновки Список літератури ...

Реферат на тему: Агрокліматичні характеристика Рязанської області

Московська Сільськогосподарська Академія ім. К.А.Тимирязева Кафедра метеорології. Агрокліматичні характеристика Рязанської області.

Реферат на тему: Агрономічні основи проектування сівозмін

Російська Федерація Міністерство сільськогогосподарства Департаментнауково-технологічної політики і освіти ФГТУ ВПО В«Білгородськадержавна сільськогосподарська академія В» Кафедра землеробства таагрохімії Курсова робота по землеробству на тему: агрономічних ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯСівозміни Завдання № 11
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок