Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Педагогика » Формування комунікатівної компетентності майбутніх учителів початково класів

Реферат Формування комунікатівної компетентності майбутніх учителів початково класів


Реферат

Формування комунікатівної компетентності майбутніх учителів початково класівПлан

Вступ

1. Історичний аналіз проблеми в дореволюційній Період

2. Розвиток проблеми у ХХ столітті

Висновки

Список літератури


Вступ

Проблема Формування комунікативно спроможного вчителя початково класів є актуальною, вон турбує науковців и є об'єктом досліджень психолого-педагогічних наук. Вивчення проблематики Формування комунікатівної компетентності в процесі професійної підготовкі Займан Такі провідні науковці, Як Ю. Азаров, О. Бодальов, Н. Болдірєва, А. Добровіч, І. Зязюн, В.Кан-Калик, О.Кірічук, Я.Коломійській, Н.Кузьміна, О.Леонтьєв, О.Савченко, Г.Сагач, Л.Спірін та ін.

Певний внесок у безпосередню Розробка Проблеми Формування комунікатівніх умінь учителя, визначення їх сутності внесли Ф.Гоноболін, В.Каплінській, С.КИСЕЛЬОВ, О.Орлова, В.Сластьонін, А.Фоміна та ін.

Однак до цього часу, незважаючі на соціальне замовлення підготовкі комунікативно здатно фахівця (Держстандарт початкової освіти, Держстандарт підготовкі бакалавра початкової освіти), проблема Формування комунікатівної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початково класів Як складової професіоналізму компетентності залішається НЕ дослідженою.

Метою роботи є ретроспективний аналіз Проблеми Формування комунікатівної компетентності майбутніх вчителів початково класів у процесі викладання методики російської мови з кінця ХVІ до 20-х рр.. ХХ століття.


1. Історичний аналіз Проблема в дореволюційній Період

Дослідження будь-якого Явища винне здійснюватіся в Його

загрузка...
історічному розвітку. Без розуміння генези Формування и розвітку Явища Неможливо з'ясувати Його сучасний стан и перспективи розвітку. Тому звернемось до історічного аспект проблеми Формування комунікатівної компетентності з російської мови в майбутніх учителів початково класів у процесі професійної підготовкі. З цією метою проаналізуємо праці з Історії педагогічної науки, з методики викладання російської мови в російській школі, методики викладання російської мови (Другої), з методики викладання української мови, роботи з методики роз В¬ витку мовлення.

Проблема розвітку мовлення учнів и студентів хвілювала методістів, починаючі галі з дореволюційніх часів. Першим Друкований підручніком Із російської мови Була В«АзбукаВ» Івана Федорова (1574); в ній подано 45 літер кірілівського алфавіту, граматика, орфографія, елементи просодії. Першим методично посібніком є ​​«Керівництво вчителям першого і другого розряду народних училищ Російської імперіїВ», Що з'явився у 1783 р., Його автор - відомій російський педагог Ф.Янковіч-де-Мірієво. З підручніків Із російської мови у ХVІІ - ХVІІІ ст. заслуговують на УВАГА В«Граматика ...В» М.Смотріцького (1619), В«БукварВ» К.Істоміна (1694), а особливо В«Російська граматикаВ» М.Ломоносова (1757), Яка Була Основним посібніком у гімназіях до середини ХІХ ст. и мала значний Вплив на Розвиток нормованої російської мови и шкільніх підручніків.

Виникнення методики російської мови Як науки пов'язується з з'являться в 1844 р. книги видатних лінгвіста, історика, педагога Ф.Буслаєва В«Про викладання вітчизняного мовиВ». Навчань створі методику Вивчення у школі живої російської мови на Основі аналізу зразків художньої літератури, фольклору; научайтесь розглядаті мову Як єдине ціле, у нерозрівному зв'язку Всіх Його елементів: читання, письмо, Розвиток мовлення, робота з граматики, лексики, етімології. Основним Завдання Як для віщіх, так и для ніжчіх ступенів навчання методист вважаєтся Розвиток В«вродженого дару словаВ». У вівченні мови вбачалася велічезні возможности розумово розвітку учня, рекомендував розвіваті навички самостійності, творчого ставлені до справи, використовувати еврістічну методику, щоб діти самостійно «³дкрівалі невідоме Засоба відомогоВ». Науковець позначають, Що методика навчання обох форм мовлення має грунтуватися на поступовому переході від усної розповіді до пісьмової [2].

У ХІХ ст. методика формувалась у боротьбі за демократизацію школи, за доступ широких мас до освіти. Школі и Викладання мови в ній пріділялі велику УВАГА В.Белінській, М.Добролюбов, М.Чернішевській, Д.Пісарєв. Так, В.Белінській створі підручник Із російської мови, Виступає проти формалізму у вікладанні риторики (Теорії красномовства), Вимагай спрямованості навчання на Розвиток вісокої мовленнєвої культури.

Перші Спроба розв'язати проблему навчання спілкуванню на методічній Основі Було Зроблено напрікінці ХІХ Століття, коли остаточно утвердилася думка про необхідність Формування НЕ Тільки писемна, а й усного мовлення. Так, Вчені В.Купіцькій, І.Срезнєвській, К.Ушінській, В.Чернішов, В.Шереметєвській, активно віступаючі на захист живого слова, обстоювалась мнение, Що з метою Формування вміння вікладаті Свої думки Як усно, так и письмово потрібно навчаті ДІТЕЙ, починаючі з початкової школи. Вчені булі одностайні у своєму твердженні, Що вільне володіння обома формами мови впліває на Якість знань Із інших предметів, спріяє кращє засвоєнню відомостей про навколішній світ, розвіває розумові здібності учнів, віховує в них Кращі моральні ЯКОСТІ.

Необхідною умів засвоєння Всього багатства рідної мови, оволодіння вмінням корістуватіся нею в усніх и письмовий переказ та розповідях І.Срезнєвській вважаєтся Поєднання вправо Із читання з уснімі та письмовий розповідямі учнів [9]. Діференціюючі усні та пісьмові вправо, Серед Першого різновіду вчений назіває усні відповіді на Запитання вчителя, приклад учнів до пояснення, вправляння в чітанні Текстів, переказ прочитане, переклади. До письмовий вправо навчань відносів лист Зі слів учителя, перекази, переклади.

НАДЗВИЧАЙНИХ великий Внесок у методику російської мови К.Ушінського. Основні Його праці адресовані початковій школі: Він створ Підручники В«Дитячий світВ» и «гдне словоВ». Викладання рідної мови віховує думаючу Особистість: В«Мова народу - кращий, Ніколи нев'янучій и Вічно Знову розквітаючій цвіт Його духовного життя ... Мова є найвелічнішім народним наставником, Який научайтесь народ тоді, коли не Було галі Ні книг, НІ шкіл ... Засвоюючі рідну мову легко и без зусіль, кожне нове Покоління засвоює в тій же година плоди и думки тисяч попередніх йому поколінь В»[11; 541-542.]. Віддаючі Переваги граматіці в оволодінні мовою, ВІН передбачав її практичне спрямування - Розвиток дару слова учнів. Діти у процесі навчання повінні зрозуміті роль мовних форм у передачі значень, смислу; того Вивчення граматики необхідно розпочінаті з текстом, от речення.

Методичні Ідеї, запропоновані педагогом, Актуальні до цього годині. Вчений наголошував, Що Вивчення шкірного предмета передається дитині через слово, засвоюється нею и віражається Завжди у формі слова. В«Дитина, Яка НŠ​​звікла вдумуватіся у смисл слова, погано розуміє або зовсім НЕ розуміє Його справжнього значення І НЕ Набуль навички розпоряджатися ним Вільно в усному и писемна мовленні, Завжди страждатіме від цієї корінної нестачі, Вивчаючи будь-який Інший предмет В»[12; 287].

К.Ушінській у своїй Книзі В«Рідне словоВ» практично намітів систему мовних вправо, обгрунтованих на застосуванні логічніх прійомів, а кож пропонував роботу з класіфікації назв предметів, Дій, Ознака, Яки спріяє збагачення словника молодших школярів. Система вправі К.Ушінського здійсніла великий Вплив на Розвиток методики роз В¬ витку мовлення, Теорії літератури ї шкільної практики в 60-70-х роках ХІХ Століття. Методисти Наступний Покоління, з одного боку, розкриває и конкретізувалі низьке положення, визначених К.Ушінськім в загальному вігляді, з іншого - опісувалі ї теоретично обґрунтовувалі прійоми роботи над словом, які вже булі вікорістані.

Яскравий слід у розвітку методики викладання російської мови залиша ...

загрузка...

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...