Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Зміст сучасної освіти

Реферат Зміст сучасної освіти

Категория: Педагогика

Реферат

Зміст сучасної освіти


План

освіта педагогічний самоосвіта программа

1.Загальна характеристика змісту освіти

2.Способи розміщення дидактичного матеріалу

3.Альтернатівні Концепції змісту освіти

4.Основні джерела змісту освіти

Список використаної літератури


1.Загальна характеристика змісту освіти

категорія змісту освіти дозволяє дати Відповідь на головне Запитання дидактики В«Чого навчаті? В«, Безпосередньо Поклади от Принципів навчання и обумовлена ​​метою виховання у даного суспільстві.

Освіта в широкому соціальному значенні - ції передача и засвоєння Певного соціального досвіду, в широкому педагогічному значенні - ції процес взаємодії вчителя и учня, Який здійснюється Під цілеспрямованім педагогічним впливим.

Освіта у вузьких педагогічному значенні - ції результат засвоєння Певного обсягах знань, умінь и навічок в сістемі, Який дозволяє Забезпечити Розвиток особістості; Формування в особістості науково-матеріалістічного світогляду и моралі та відповідної їм поведінкі, забезпечує підготовку до життя, до праці.

Самоосвіта - ції процес цілеспрямованого засвоєння Певного досвіду індівідуальнімі для даної особістості методами и в індівідуальному для неї темпі.

Зміст освіти на шкірному етапі суспільного буття поклади від рівня роз В¬ витку науки та економікі, спеціфікі системи народної освіти певної Країни, відведеного на освіту годині, теоретичного и практичного Значення окремого Галузо науки в загальній сістемі людських знань, Завдання суспільства и держави у Галузі політики, економікі и виховання (соціального замовлення для системи народної освіти).

Зміст освіти - Це система знань, умінь и навічок, Яка обумовлюється типом навчально-виховного закладу, віковімі особливая учнів та особливая навчального предмета, Яка забезпечує належний Рівень розвітку особістості.

На Зміст освіти вплівають об'єктивні (спожи суспільства у роз В¬ витку людини, науки й технікі, Що супроводжуються З'явилися нових ідей, теорій и докоріннімі змінамі технологій) та суб'єктивні чинників (Політика панівніх сил суспільства, методологічні позіції вчених ТОЩО).

Зміст освіти полягає у забезпеченні передання та засвоєння підростаючім поколінням досвіду старших поколінь, змісту соціальної культури з метою Його розвітку.

Цей Досвід охоплює: знання про природу, суспільство, техніку и Способи мислення; Досвід здійснення відоміх способів діяльності, Що втілюються разом Зі знанням в уміннях и навичків особістості, Яка засвоїла цею Досвід; Досвід творчої, пошукової діяльності Щодо Вирішення нових проблем, які постають перед суспільством, потребують самостійного перетворення раніше засвоєніх знань и умінь у нових сітуаціях, формування нових способів діяльності на Основі Вже відоміх; Досвід ціннісного ставлені до об'єктів або засобів діяльності людини, Його віяв у ставленні до НАВКОЛИШНЬОГО світу, інших людей.

Зміст освіти винен відповідати соціальному замовлення суспільства (Завдання всебічного роз В¬ витку людини), забезпечуваті скроню наукову и практичність значущість навчального матеріалу. ВІН має враховуваті реальні возможности процесу навчання (закономірності, принципи, методи, організаційні форми, Рівень загальності розвітку школярів, стан навчально-методичної та матеріальної базуватися школи), забезпечуваті соціально детерміновану Єдність у конструюванні та реалізації змісту освіти з позіції навчально предметів, Що вівчаються у школі.

Відповідно до Закону України В«Про освітуВ» система освіти в сучасній Україні Складається з таких ланок: дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядіпломна освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта.

До освітньо-кваліфікаційних рівнів віднесено Такі: кваліфікованій робітник, молодший спеціаліст, бакалавр; спеціаліст, магістр.

Освіта у школі спрямована на підготовку всебічно розвинені людей, озброєння підростаючого Покоління Глибока Наукова знань, вміннямі и навичками, потрібнімі в жітті. Щоб учні успішно могли опануваті нагромаджені суспільством Наукові и технічні знання, Потрібна педагогічна їх переробка. З велічезної кількості наукових фактів и явищем, узагальнення, до шкільного курсом відбірають Тільки основи наук, враховуючі при цьому Рівень розвітку учнів, їх пізнавальні возможности.

Загальноосвітня школа озброює учнів знаннями основ наук про природу, суспільство и Людський мислення. На Цій Основі вон забезпечує Формування науково-матеріалістічного світогляду, Розвиток пізнавальних сил учнів, застосування набутися знань у жітті, на практіці.

Зміст Початкова навчання побудованій на взаємозв'язку з особистим досвідом дитини, з тимі уявленнямі про навколішній світ, Що вон ОТРИМАНО до школи, Як наслідок безпосередніх вражень, розповідей чі прослуховування прочитання доросли, Ігор, побутової діяльності, прослуховування радіо-, телепрограм, контактів з одноліткамі, спеціальніх зайняти у дітсадку чі вдома. Теоретичні знання у початково класах пов'язують з практичністю вправо, письмовий чі уснімі самостійнімі роботами, з навичками оволодіння розмовності та письмовий мовою, логічнімі формами, видами та прийомами мислення.

Система практичних умінь та навічок у початково класах подається при домінантній ролі теоретичних знань. Механічне оволодіння обмеження знань, вміннямі та навичками Було властіве Минуло. На сучасности етапі Це рахується непріпустімім. Учень повинен глибоко усвідоміті ті положення, правила, Що ВІН вівчає.

Головним змістом Початкова навчання вважається Досягнення міцніх Початкова наукових знань, доведених до автоматизму базових загально-навчально навічок.

Отже, початкова освіта забезпечує загальний Розвиток дитини, вміння добре читати, писати, знання основ арифметики, первінні навички користувань книжкою та іншімі Джерело інформації, Формування загально уявлень про навколішній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та Спілкування, основ гігієні, віроблення Первин трудових навічок.

2.Способи розміщення дидактичного матеріалу

Практика вироб два Основні Способи розміщення дидактичного матеріалу: лінійній и концентричності.

Лінійне розміщення навчального матеріалу в курсі того чі іншого предмета полягає в тому, Що одна навчально-наукова проблема Йде в певній сістемі за іншою; при цьому віключається повторення навчального матеріалу у Следующая курсі. Наприклад, у курсі арифметики один тип задач Йде один за одним. Деяк повторення, Що допускається, при цьому, віпліває з самого матеріалу, альо воно відбувається на шіршій Основі, більш поглиблено. Так, щоб ввести множення, вчитель Вихід з додавання, бо множення є Спрощення додавання.

Лінійне розміщення матеріалу Дає Певної економію годині и тім самим створює умів, Що не допускаються переобтяження учнів. Однак таке розміщення матеріалу прідатне не для Всіх дисциплін, бо учні НЕ Завжди можут відразу зрозуміті ті чі Інше явищем в усіх Його опосередкувань и взаємозв'язках.

концентричності форма способу розміщення матеріалу допускає певне повторення Окрема тим, харчування на Наступний етапах навчання, причому в наступні роки Вивчення матеріалу, Який повторюється, відповідно погліблюється и розшірюється. Концентричності розміщення матеріалу доцільне тоді, коли ті чі Інші складні Поняття або законом не можна відразу розкрити з потрібною глибинності. Проти концентричності спосіб ведення до переобтяження програм.


3.Альтернатівні Концепції змісту освіти

В Історії дидактики відомі Різні підході до визначення змісту освіти, які формувалі спеціфіку Функціонування різніх тіпів навчально закладів.

...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок