Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Інформаційні технології в освіті

Реферат Інформаційні технології в освіті

Категория: Педагогика

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

В«Мінський державний торговий коледж В»

Доповідь

За дисципліни: Інформаційні технології

На тему: В«ІТ в освітіВ»

Підготував а: Павловська Наталія

прискорений ая ся 2 курсу групи К-95

Мінськ 2011


Зміст

Введення

1. Поняття відкритої освіти та дистанційного навчання

2. Технології дистанційного навчання

3. Автоматизовані навчальні системи

4. Електронний підручник

5. Електронні енциклопедії

6. Вікіпедія

Список літератури


Введення

Ми живемо в нестабільному неспокійному світі. XXI століття поставив ряд складних глобальних проблем, від вирішення яких залежить майбутнє людства. Ці проблеми часто називають викликами XXI століття.

Перший виклик - Енергетичний. Не за горами виснаження ресурсів традиційних джерел енергії в надрах землі. В той же час споживання енергії, особливо в індустріально розвинених країнах, продовжує зростати. Ми сподіваємося на вчених, на те, що ними, з одного боку, будуть відкриті нові поки невідомі джерела енергії, з іншого боку, розроблені нові енергозберігаючі технології.

Другий виклик - Екологічний. Людство хоча й усвідомило необхідність охорони навколишнього середовища та використання екологічно безпечних технологій, але розробка природоохоронних заходів і нешкідливих технологій поки істотно відстає від потреб екосистеми.

Наступний виклик - демографічний. Частка людських ресурсів економічно розвинених країн в чисельності населення планети продовжує зменшуватися, що не сприяє підвищенню загального культурного рівня населення, якому і належить вирішувати проблеми XXI століття.

Ще один виклик - соціальний. Соціальні проблеми загострюються у зв'язку з нерівністю в розподілі ресурсів як між верствами населення в масштабах Росії, так і між "золотим мільярдом" і іншим людством у глобальному масштабі.

Для вирішення цих проблем намітилися такі тенденції. Перша тенденція - поступовий перехід до постіндустріального суспільства на основі розвитку і широкого застосування інформаційних технологій. Друга тенденція - підвищення культурного та професійного рівня більшості жителів Землі на основі розвитку і поширення методик, засобів і технологій освіти.

Отже, в сучасних умовах істотно зростає роль освіти, ростуть потреби суспільства в освітніх послугах.

За даними Юнеско число студентів у світі досі мало тенденцію до зростання. Попит на освітні послуги сьогодні перевищує пропозицію. Обмеження пропозиції освітніх послуг в чому визначається нестачею висококваліфікованих викладацьких кадрів. Серед інших проблем освіти - труднощі супроводу навчальних матеріалів, їх адаптації до потреб учнів і до динаміці розвитку галузей знань і нових технологій.

Щоб система освіти була готова прийняти виклики XXI століття, необхідні певні перетворення системи на базі використання сучасних інформаційних технологій. Основні надії покладаються на створення і супровід інформаційно-освітніх середовищ (ІОС) відкритого та дистанційного навчання, на розвиток нових об'єктних технологій створення баз навчальних матеріалів (БУМ), поряд з розвитком традиційних технологій розробки електронних підручників і мультиагентних технологій освітніх порталів.

Отже, інформаційні технології та освіта - ці дві тенденції в сукупності стають тими сферами людських інтересів і діяльності, які знаменують епоху XXI століття і повинні стати основою для вирішення поставлених перед людством проблем.

У світлі вищевикладеного починає формуватися нова перспективна предметна область - "Інформаційні технології в освіті". До цієї області відноситься проблематика інтелектуальних навчальних систем, відкритої освіти, дистанційного навчання, інформаційних освітніх середовищ. Ця область тісно стикається, з одного боку, з педагогічними та психологічними проблемами, з іншого боку, з результатами, досягнутими в таких науково-технічних напрямках, як телекомунікаційні технології і мережі; комп'ютерні системи обробки, візуалізації інформації та взаємодії з людиною; штучний інтелект; автоматизовані системи моделювання складних процесів; автоматизовані системи прийняття рішень, структурного синтезу та багато інших.

Очевидно, що коло питань, що складають предмет інформаційних технологій в освіті, надзвичайно широкий і спроба викласти всі аспекти проблеми в одному посібнику була б приречена на невдачу. Тому в даному електронному виданні зроблений акцент на питання апаратного, інформаційного, програмного, лінгвістичного забезпечення автоматизованих навчальних систем, на шкоду викладу педагогічних, психологічних і соціально-економічних питань.

освіту дистанційний підручник енциклопедія


1. Поняття відкритої освіти та дистанційного навчання

Зміни, відбуваються в світі при переході до постіндустріального суспільства, багато в чому пов'язані з появою і розвитком інформаційних технологій. У свою чергу, інформаційні технології стають рушійною силою змін, що відбуваються. В Повною мірою це відноситься до сфери освіти. Традиційні методики і засоби навчання виявляються недостатніми для виконання підвищених вимог до рівня підготовки випускників вищої школи. Високі темпи науково-технічного прогресу приводять до швидкого старіння знань фахівців, що працюють в промисловості, що обумовлює необхідність продовження для них освітнього процесу протягом усього активного періоду життя.

Відповіддю на зрослі вимоги до системи освіти стало поява концепції відкритого освіти . Глобальною метою відкритої освіти є підготовка навчаних до повноцінної і ефективної участі в суспільному і професійних областях в умовах інформаційного суспільства.

Відкрите освіту засноване на ряді основоположних принципів, до числа яких відноситься свобода учня у виборі навчального закладу, часу, місця і темпів навчання, в плануванні своїх навчальних занять. Передбачається, що відкрита освіта підвищить якість освіти і дозволить протиріччя між пропозицією і попитом на освітні послуги.

Принципи відкритої освіти можуть бути реалізовані тільки при застосуванні дистанційних методів навчання.

Дистанційним навчанням (ДН) називається освітній процес, при якому всі або частину навчальних процедур виконується з використанням сучасних інформаційних технологій при територіальному роз'єднанні навчає і кого навчають.

Дистанційне навчання виявляється затребуваним різними категоріями громадян:

В· студентами очного навчання, оскільки з його допомогою вони можуть заповнити прогалини у своїх знаннях, що виникли внаслідок пропуску по тим чи іншим причинам регулярних навчальних занять; для них стає більш доступним так зване друге (Додаткове) освіту, розширюються можливості для талановитих студентів закінчити цикл навчання в більш короткі терміни;

В· студентами філій навчальних закладів (якщо філії не повністю укомплектовані викладацькими кадрами та навчальними ресурсами), а також студентами нової дистанційної форми навчання в навчальних закладах відкритої освіти;

В· особами, совмещающими роботу і навчання;

В· співробітниками підприємств для підвищення своєї кваліфікації;

В· людьми з...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок