Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Проблема Надання допомог дітям Із порушеннях писемна мовлення

Реферат Проблема Надання допомог дітям Із порушеннях писемна мовлення

Категория: Педагогика

МІНІСТЕРСТВО освіти та науки України

Національного педагогічного універсітету імені М. П. Драгоманова

Інститут корекційної педагогікі

Кафедра логопедії


Курсова робота

з курсом спеціальної педагогікі (Логопедагогіка)

на тему:

Проблема Надання допомог дітям Із порушеннях писемна мовлення


Зміст

Вступ

І. Проблема розвітку и Формування писемна мовлення в психолого-педагогічній літературі

1.1 Писемна мовлення и передумови Його Формування

1.2 Характеристика порушеннях писемна мовлення у молодших школярів

1.3 Теоретичні основи логопедічної роботи з усунення вад писемна мовлення у ДІТЕЙ

ІІ. Вивчення псіхологічніх особливая розвітку ДІТЕЙ Із порушеннях писемна мовлення

2.1 Методика Вивчення особливая розумово розвітку ДІТЕЙ Із дізграфією

2.2 Методика Вивчення писемна мовлення у молодших школярів

ІІІ. Розвиток фонематічного аналізу и синтезу в учнів молодших класів за допомог мовленнєвих Ігор та ігрових прійомів в сістемі логопедічної роботи

ІV. Нетрадіційні методи навчання письмовий мовлення у ДІТЕЙ

Висновки

Використана література


Вступ

Успішне опанування основ наук значний мірою поклади від рівня сформованості в учнів писемна мовлення, необхідність Якого смороду Постійно відчувають. Тому не випадкові Формування грамотності писемна мовлення у програмах масових и спецшкіл візначається одним Із головного Завдання НЕ Ліше навчання української мови, альо ї логопедічної роботи.

Мова - Це не Ліше найважлівіше знаряддя Спілкування людей, а й засіб набуття знань.

ЦІЛКОМ зрозуміло, Що без розвіненої мови діти НЕ зможуть здобути міцніх и грунтовних знань з основ наук, не зможуть гармонійно розвіватісь.

На нінішньому етапі розбудови держави НЕ вінікає сумнівів Щодо Державотворчі статусу української мови, її ролі и Місця в структурі мовної освіти та жіттєвої необхідності, досконалости володіння нею усіма громадянами України Незалежності от нації.

Оволодіння грамотою має пріорітетне значення для Формування повноцінніх мовленнєвих здібностей дитини. Воно спрямовується передусім на засвоєння звуко-літерного відповідностей, оволодіння нормативно вімовою, ТЕХНІЧНОГО, осмислення, чіткого зрозумілого письма.

Оскількі лист - один з важлівішіх компонентів писемна мовлення, відхілення в Його формуванні перешкоджають успішному Навчання, особливо з предметів мовного циклу. Порушення писемна мовлення спостерігається у значної категорії ДІТЕЙ, абі позбутіся цього, потрібно оптімізуваті корекційній Вплив, Що пов'язано з поглиблення вивченості механізмів Порушення даного процесу.

Дізграфія та дізорфографія складає значний відсоток Серед інших порушеннях мовлення, Що зустрічаються в учнів масової школи. Вона є серйозною перепони в оволодінні учнямі грамотою на початкова етапах навчання, а на більш пізніх - у засвоєнні граматики рідної мови.

Деякі Вчені вважають дізграфічні помилки безглуздімі, Що віклікані особистими якости учнів: невмінням слухаті ПОЯСНЕННЯ вчителя, неуважністю та неохайністю на пісьмі. В дійсності, в Основі подібніх помилок лежати більш серйозні причини несформованості фонетико-фонематічної та лексико-граматічної Сторони мовлення. Так, несформованість фонематічного слуху виробляти до того, Що учні НЕ розрізняють фонеми рідної мови. На пісьмі Це віражається у вігляді змішування або заміні букв. Заміні букв, Що відповідають близьким за акустико-артікуляційнімі ознайо звукам трапляються в середіні таких фонематічніх груп: глухі-дзвінкі, свістячі-шіплячі, тверді-м'які, африкати та їх складові. Одному групу складають різноманітні пропуски букв и складів.

Відставання в роз В¬ витку лексико-граматічної Сторони мови виробляти до аграматізмів. На пісьмі Це віявляється в неправильному вжіванні відмінковіх форм, у Помилки узгодження прікметніків з іменнікамі, дієслів з іменнікамі. У пісьмі школярів знаходимо помилки на злиття двох чі кількох слів, або навпаки, розмежування елементів слова.

Дослідження різніх авторів свідчать, Що існують спеціфічні ускладнене в навчанні учнів загальноосвітніх шкіл, особливо початкової ланки, грамотного письма. Смороду обумовлені, передусім, наявністю у школярів загально недорозвітку мовлення, обмеженістю мовленнєвого досвіду, Особлива псіхофізічного розвітку, недостатнім рівнем сформованості Дій, операцій и псіхічніх функцій, які забезпечуються процес писання (О.Л.Жільцова, Г.А.Каше, Р.Є.Левіна, М.А.Савченко, Є.Ф.Соботовіч, Л.Ф.Спірова, М.Є.Хватцев та ін.). Суттєвою причиною є кож недостатня розробленість спеціальної методики навчання ДІТЕЙ писемна мовлення, Яка б Урахувавши характер їх мовленнєвих порушеннях та віявлені труднощі опанування грамотного письма. Проведені в цьому навпростець нечісельні Дослідження (А.С.Вінокур, К.В.Коляров, І.М.Садовнікова, В.В.Тарасун, Н.В.Чередніченко, М.В.Шевченко та ін.) Засвідчілі, Що Ефективність застосування корекційних засобів и прійомів Як у роботі з Виправлення мовленнєвих вад, так и в роз В¬ витку писемна чі усного мовлення учнів. Одне з головного Завдання логопеда - правильно візначіті заподій, Що лежати в Основі порушеннях листи, так Як от цього Будуть залежаться методи и трівалість корекційної роботи. Завдання логопеда - віконуючі свою основну роботу по корекції наявного у ДІТЕЙ дефектів мови, Створити платформу для успішного засвоєння и правильного Використання учнямі граматичний правил, віховуваті у ДІТЕЙ мовня чуття.


І. Проблема розвітку и Формування писемна мовлення в психолого-педагогічній літературі

1.1 писемна мовлення и передумови Його Формування

писемна мовлення - одна з форм існування мови, протилежних усному мовлення. Це вторинна, більш пізня за годиною Виникнення форма існування мови. Для різніх форм мовленнєвої діяльності Первин Може буті Як усне, так и писемна мовлення. ЯКЩО усне мовлення відокреміло людину від Тварини світу, то пісемність слід вважаті найбільшім з усіх вінаходів, Створення людством. Писемна мовлення НЕ Тільки здійсніло переворот в методах нагромадження, передачі и ОБРОБКИ інформації, а й змініло саму людину, особливо її здатність до абстрактного мислення.

Р.М.Грановська зазначає, Що у Поняття писемна мовлення в ЯКОСТІ рівноправніх складових входять читання и лист. Українське лист відносіться до алфавітніх систем письма. Алфавіт ознаменував Перехід до сімволів віщіх розрядів и Визначіть прогрес у роз В¬ витку абстрактного мислення, Дозволи тім самим Зробити мовлення и мислення об'єктами пізнання. "Тільки пісемність дозволяє війта за обмежені просторові та часові рамки мовленнєвої комунікації, а кож зберегтись Вплив мовлення и за відсутності одного з партнерів. Так вінікає історичний вимір суспільної самосвідомості ".

І усна, и писемна форми мовлення являютя собою вид Тимчасових зв'язків Другої сігнальної системи, альо, на відміну від усного, писемна мовлення формується Тільки в умів цілеспрямованого навчання, тобто Його механізмі закладаються в Період навчання грамоті и вдосконалюються в ході Всього подалі навчання. В результаті рефлекторного повторення утворюється дінамічній стереотип слова в цілісності акустично, оптичних та кінестетічніх подразнень (Л.С.Віготській, Б.Г.Ананьєв та ін.). Оволодіння писемна мовлення є не Що Інше Як встановлення нових зв'язків Між словом, його призначення та мі чуємо и вімовляємо, словом, його призначення та мі бачімо и запісуємо, так Як процес письма забезпечується узгодженою роботів чотірьох аналізаторів: мовно-Рухів, мовно-слухового, Зорова и Рухів.

А.Р.Лурія візначав читання Як особливая форму імпресівного мовлення, а лист - Як особливая форму експресивності мовлення, відзначаюч...


Страница 1 из 9Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок