Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Процес розвитку ідеї російської національної школи у вітчизняній педагогіці другої половини XIX-поч. XX в.

Реферат Процес розвитку ідеї російської національної школи у вітчизняній педагогіці другої половини XIX-поч. XX в.

Категория: Педагогика

Федеральне агентство з утворення

Державне освітня установа вищої професійної освіти

Вятський Державний Гуманітарний Університет (ВятГГУ)

Факультет Лінгвістики

Курсова робота

Процес розвитку ідеї російської національної школи у вітчизняній педагогіці другої половини XIX - нач. XX в.

Кіров 2011


Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи розвитку російської школи

1.1 Історичні передумови виникнення і особливості ідеї російської школи в XIX ст.

1.2 Особливості російської школи в кінці XIX ст. - Нач.XXв.

1.3 Специфіка російської школи в радянський і пострадянський періоди

Висновки по I чолі

Глава 2. Апробація ідей російської школи на практиці

2.1 Опис досвіду апробації ідей російської школи в навчальних закладах РФ

2.2 Опис досвіду апробації ідей російської школи в ліцеї № 21 м. Кірова

Висновки по II главі

Висновок

Бібліографічний список


Введення

Актуальність теми дослідження. Ідея російської національної школи висувається відомими педагогами другої половини 19 - початку 21 ст.: П.П. Блонським, Г.Н. Волковим, С.І. Гессеном, І.Ф. Гончаровим, В.Н. Сорока-Росинський, В.Я. Стоюніна, К.Д. Ушинським.

На сучасному етапі розвитку Росії утворенню відведена ключова роль у збереженні нації, забезпеченні сталого, динамічного розвитку російського суспільства. Школі відводиться роль збереження, розвитку і розповсюдження національних традицій. Реалізація цієї мети вимагає створення цілісної системи виховання, "Здатної на основі формування патріотичних почуттів і свідомості забезпечити вирішення завдань з підтримання суспільної та економічної стабільності, зміцненню єдності і дружби народів Російської Федерації ". Входження України у світове співтовариство вимагає вирішення проблеми співвідношення міжнародних та національних інтересів, зміцнення національно-державної системи, збереження національної самобутності Росії. Тому актуальною стає завдання патріотичного виховання на основі збереження і розвитку національної культури, виховання дбайливого ставлення до історії та культури народів Росії. У сучасній педагогічній практиці виникають "російські національні школи ". Їх досвід потребує розв'язання низки складних завдань, таких як визначення особливостей даного типу навчального закладу, організація навчально-виховного процесу в ньому, прогнозування результатів педагогічної діяльності. Для успішної реалізації ідеї російської національної школи на практиці необхідно об'єктивно оцінити теоретичний і практичний матеріал, залишений нам представниками педагогічної та громадської думки другої половини 19 - початку 21 ст. Аналіз історико-педагогічної та сучасної педагогічної літератури дозволяє виявити протиріччя між практичною потребою в подальшій реалізації ідеї російської національної школи в російському освіті та недостатністю її історико-педагогічної та науково-теоретичної розробки.

Наукова проблема. Яка сутність ідеї російської національної школи у вітчизняній педагогіці другої половини 19 - початку 21 ст., особливості її розвитку, реалізації на практиці вітчизняної освіти?

Об'єкт дослідження. Концепції російської національної школи.

Предмет дослідження. Процес розвитку ідеї російської національної школи у вітчизняній педагогіці другої полвіни 19-початку 21 ст.

Мета. Розкрити теоретичні основи російської школи другої половини 19-початку 21 ст.

Завдання:

1) Виявити сутність ідеї російської школи;

2) Охарактеризувати її розвиток в період з другої половини 19-початку 21 ст.;

3) Дати змістовну характеристику різних типів російської національної школи;

4) Визначити особливості сучасної російської школи 21 в.

Наукова новизна.

- сутність ідеї російської національної школи розкрита як прагнення суспільно-політичних і соціально-педагогічних сил Росії посилити національний компонент у вітчизняній системі освіти;

- змістовна характеристика поняття "російська школа" розкрита на основі поглядів видатних представників вітчизняної педагогіки, діячів різних прогресивних громадських і політичних сил Росії другої половини 19-початку 21 ст.

Теоретична значимість дослідження. Історико-педагогічний аналіз ролі ідеї російської національної школи у вітчизняній освіті дозволяє усвідомити, наскільки необхідно національне виховання в системі російської освіти; створює передумови для більш ефективного співвідношення російського національного та полікультурного виховання; сприяє розробці теорії і практики патріотичного та громадянського виховання в сучасній школі.

Практична значимість дослідження. Результати дослідження мотивують до створення авторських програм реалізації ідеї російської школи на практиці; сприяють розвитку дослідно-експериментальної діяльності освітніх установ; конкретизації та поглибленню відповідної тематики в навчальних курсах педагогіки в спеціальних навчальних закладах.

Методи дослідження:

- аналіз літератури;

- бесіда;

- узагальнення досвіду педагогів;

- спостереження.

Експериментальна база дослідження: Ліцей № 21 м. Кірова

Структура дослідницької роботи. Робота складається з двох розділів, введення і висновку.

російська національна школа


Глава 1. Теоретичні основи розвитку російської школи

1.1 Історичні передумови виникнення та особливості ідеї російської школи в XIX в.

На прояв патріотизму в Росії та формування національного спрямування освіти в XIXв вплинула європеїзація суспільства в період правління Петра I. Всяка людина, підтримуючий його перетворення, повинен був стати західником, а західництво вважалося одним із проявів патріотизму. Однак замість синтезу вітчизняної і західної культур, їх взаємозбагачення, відбулося відторгнення вітчизняної культури. Серед російських людей стали з'являтися такі, які зазнавали зневага до рідної країни, презирство до своєї культури. Це явище стало причиною того, що в наступну епоху передова педагогічна думка пропагувала ідеї створення самобутньої національної школи, підготовки національних кадрів. [17, с. 34]

М.В. Ломоносов, який вперше висловив ідею про створення національної демократичної культури і науки в Росії, а також виступав за освіту народу, з'явився провісником формування нового напрямку в освіті XIXст. Основними принципами, які лежали в основі педагогічної теорії Ломоносова, і які потім визначили розвиток загальнонаціонального спрямування освіти, стали: народність, гуманізм, демократизм, висока моральність людини, практицизм. [24, с. 75]

Центральної ідеєю у розвитку загальнонаціонального спрямування освіти XIXст. стала ідея народності. Сам термін В«НародністьВ» вперше був запропонований С.С. Уваровим в 1833 у зв'язку з ідеологією В«Православ'я, самодержавство, народністьВ», основні принципи якої були ним викладені при вступі на посаду міністра народної просвіти в своїй доповіді Миколі I В«Про деякі загальних засадах, що можуть служити керівництвом при управлінні Міністерством Народної Освіти В». Відповідно до цієї теорії, російський народ глибоко релігійний і відданий престолу, а православна віра і самодержавство складають неодмінні умови існування Росії. Народність ж розумілася як необхідність дотримуватися власних традицій і відкидати іноземний вплив. [4, с. 233-244]

У літературі ідея народності вперше була висвітлена В.Г. Бєлінським. [19, с. 89] Він зробив педагогічні висновки про необхідність виховання дітей в дусі любові до своєї батьківщині. У творчості Пушкіна, Крилова, Гоголя та інших великих письменників Росії педагог бачив яскравий прояв російської народності і шляхетного патріотизму. Він закликав формувати в дітей позитивні якості, властиві російському народу, -...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок