Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Педагогика » Технології дослідження та формування лексики у дітей з білінгвізмом

Реферат Технології дослідження та формування лексики у дітей з білінгвізмом

Російський державний педагогічний університет ім. А. І. Герцена

Факультет корекційної педагогіки

Кафедра логопедії

Дипломна робота

Технології дослідження та формування лексики у дітей з білінгвізмом

Санкт-Петербург

2010


Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи вивчення лексики у дітей з білінгвізмом

1.1 Концептуальні основи вивчення білінгвізму

1.1.1 Коротка історія вивчення білінгвізму

1.1.2 Різні підходи до визначення поняття "білінгвізм"

1.1.3 Види білінгвізму

1.2 Онтогенез мовлення в умовах білінгвізму

1.3 Розвиток лексики в онтогенезі

1.4 Лексико-семантичний аспект російської мови черкесів

Узагальнення аналізу теоретичних передумов дослідження

Глава 2. Дослідження лексики у дітей старшого дошкільного віку з білінгвізмом

2.1 Мета, завдання, методи, теоретичні основи та організація дослідження

2.2 Характеристика дітей експериментальної групи

2.3 Зміст методики дослідження лексики у дітей старшого дошкільного віку з білінгвізмом

Глава 3. Особливості порушень формування лексики у дітей старшого дошкільного віку з білінгвізмом (аналіз експериментальних даних)

3.1 Особливості стану пасивного словника у дітей старшого дошкільного віку з білінгвізмом

3.2 Стан обсягу і якості активного словника

3.3 Особливості розпізнавання загальних категоріальних значень активного словника

3.4 Особливості розпізнавання семантично близьких значень активного словника

3.5 Особл

загрузка...
ивості розпізнавання семантично далеких значень активного словника

3.6 Особливості стану словника синонімів

3.7 Особливості стану словника антонімів

Узагальнення результатів констатуючого дослідження

Глава 4. Методичні рекомендації до логопедичної роботі по корекції порушень лексики у дітей старшого дошкільного віку з білінгвізмом

4.1 Теоретичні основи, завдання, організація та провідні напрямки логопедичної роботи з корекції порушень лексики у дітей з білінгвізмом

4.2 Зміст логопедичної роботи

Висновок

Список літератури


Введення

Мова - Один із суттєвих ознак нації, тісно пов'язаний з національною психологією, з самосвідомістю і самобутністю народу. За кожним мовою - культура етносу, оригінальне бачення світу, які зберігає мову. Сучасні умови життя суспільства сполучені зі значною міграцією населення або проживанням некорінного населення в російськомовному середовищі, в якій вони, як правило, не втрачають рідну мову, в зв'язку з чим, розвиток мовлення дітей дошкільного віку протікає в умовах білінгвізму.

Межі спілкування неминуче розширюються: близько 70% жителів земної кулі в даний час - Двомовні або багатомовні. Майже у чверті держав нашої планети люди говорять на двох мовах. Близько 56% жителів Європи володіють двома мовами, 28% - трьома. Кожні 5 років кількість людей, що знають дві мови, зростає на 9%.

На земній кулі залишилося мало місць, де населення стикається за своє життя всього лише з одним - своєю рідною мовою, хоча б тому, що засоби масової інформації, і перш за все телебачення, проникають всюди, а разом з ними і цілі потоки іншомовної інформації. Більшість людей подорожує, мігрує, намагається пристосуватися до нової обстановки. Іноземні мови - а часто їх кілька - входять в багатьох країнах, як відомо, навіть у шкільний мінімум. Часто мова освіти в тій чи іншій державі відрізняється від рідної мови учнів. Без знання іншого або інших мов в тій чи іншій мірі тепер не обійтися. Авторитетний лінгвіст Є.Ю. Протасова вважає, що сьогодні правильніше вже говорити про мультилінгвізм (багатомовності), а не про двомовність сучасного суспільства [39].

Виміряти подібне багатомовність дуже важко. Прояви його різноманітні навіть в одному людину, а в суспільстві можна зустріти самі різні конфігурації декількох мов, джерел мультилінгвізму.

Причини білінгвізму зустрічаються самі різні. Однією з основних причин білінгвізму можна виділити міграцію населення, пов'язану з політичними, соціально-економічними і духовними обставинами, що вимушують людей змінювати своє життя, а разом з тим і мову. Сучасні умови життя суспільства сполучені зі значною міграцією населення, у зв'язку з чим багато людей користуються в спілкуванні двома і більше мовами. А найбільш характерним типом двомовності в Росії є національно-російську мову, який засвоюється при безпосередньому спілкуванні людей різних національностей з російськомовним населенням. Тому особливо гостро постає питання навчання дітей - мігрантів і не російськомовних дітей, представників інших національностей РФ, російській мові як нерідній або іноземному. Так само в даний час кордону далекого зарубіжжя стали відкриті для багатьох громадян Росії та іноземна мова все більше і більше впроваджується в наше життя. На вулицях ми бачимо вивіски, рекламу на іноземних мовах. Багато жителів Росії виїжджають за кордон на постійне місце проживання, на роботу або на відпочинок. Тому в останні роки стає усе більш популярним вивчення іноземних мов у дошкільному віці.

Загальносвітова тенденція становлення багатомовності в умовах Росії розвивається у двох напрямках: внутрішньому і зовнішньому. У першому випадку мова йде про прагнення малочисельних народів вивчити мову своєї країни (російський), яким є мова "титульної" нації, для того, щоб мати можливість повною мірою реалізувати свої громадянські права в рамках своєї держави. У другому випадку мається на увазі прагнення освіченої частини росіян до інтеграції у світову систему інформаційних, соціальних та інших взаємовідносин, прилучення до цінностей світової культурної спадщини допомогою вивчення іноземних мов (англійської, французької, німецької, іспанської, італійської і т.д.).

У регіонах Росії розвиток двомовності має зовсім різне значення; залежно від безлічі чинників кожен регіон відрізняється власною специфікою, змістом, рівнем розвитку, сформованою практикою і культурою двомовності, а також ступенем міжцивілізаційного взаємодії і мовних контактів. Виняткову важливість і актуальність ця проблема має в умовах Республіки Карачаєво-Черкесія, де Черкеська (адигзькому)-російські кореляції особливо продуктивні для теоретизації білінгвізму. Слід зазначити, що у зв'язку з міграційними процесами в пострадянському просторі в Карачаєво-Черкеської республіки осіло і проживає близько тридцяти національностей. Зрозуміло, що в подібній ситуації мовні контакти не тільки неминучі, але в практичному плані і просто необхідні.

Процес розвитку мови і навчання мови явище складне і різноманітне. Важливою стороною в розвитку мови є лексичне розвиток дітей. Кількість слів тільки в російській мові обчислюється багатьма тисячами: 17-томний "Словник сучасної російської літературної мови" дає тлумачення понад 120 тисяч слів, але в цей словник не увійшли ще тисячі і тисячі слів.

Формування лексики дитини тісно пов'язане з розвитком його пізнавальної діяльності. Оволодіння словом відображає, перш за все, процес співвідношення мислення і мови в свідомості дитини і багато в чому визначається рівнем його інтелектуального розвитку, тісно пов'язане з формуванням сприйняття, пам'яті, інших психічних процесів. У свою чергу лексична система мови робить істотний вплив не тільки на мовленнєвий розвиток в цілому, але і на формування пізнавальної діяльності дитини, так як саме значення слова, на думку Л.С. Виготського [15], є одиницею мовного мислення.

Формування лексики в онтогенезі обумовлено також розвитком уявлень про навколишнє дійсності. Розширення уявлень дитини про навколишній світ відбувається при взаємодії з реальними об'єктами і явищами в процесі неречевой і мовленнєвої діяльності, а також за допомогою спілкування з дорослими. Одним з значущих чинників успішнос...

загрузка...

Страница 1 из 16 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...