Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Педагогика » Організація Самостійної роботи на уроках рідної мови Як засіб особістісного зростання

Реферат Організація Самостійної роботи на уроках рідної мови Як засіб особістісного зростання

МІНІСТЕРСТВО освіти и науки України

Головне Управління освіти и науки

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут


Організація Самостійної роботи на уроках рідної мови Як засіб особістісного зростання


Курсова робота з педагогікі

студентки 511-ш групи

факультету початкової освіти

Костенко Тетяни Юріївні

Науковий Керівник:

Бєляєв С.Б.

Харків

2010


Вступ

Український народ вступивши у нову еру свого історічного розвітку. Разом з перспективами вільного розвітку української держави відкріліся шірокі возможности для розвітку освіти, науки, культури, Що вімагає докорінної перебудови процесу виховання молодого Покоління.

Державна національна програма В«ОсвітаВ» Визначіть стратегію розвітку освіти в Україні, пріорітетні напрямки та шляхи В«Створення жіттєздатної системи безперервного навчання и виховання для Досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливіть постійного духовного самовдосконалення особістості, формування інтелектуального та культурного потенціалу Як найвіщої цінності нації В»[1].

У Сучасній Світі, Який відзначається дінамізмом, Глибока соціально-економічнімі перетвореності, зв'язаними Зі стрімкім загально науково-технічним Прогресо, Що вімагає Створення новітніх інформаційніх технологій, радікальної модернізації, особливо актуальним є Розвиток наукового мислення школяра.

В умів реформування освітньої системи в Україні Значне Місце належиться Поиск ефективних методів и засобів навчання

загрузка...
, розробці методичних систем, технологіям викладання, підвіщенню дієвості навчання в цілому. Тому особливо актуальним є проблема самостійного здобуття знань.

Сучасний етап розвітку шкільної освіти характерізується стрімкім зростанням обсягах інформації при обмеженій кількості навчального часу и скроню Вимоги до ЯКОСТІ знань. На протівагу цьому зніжується зацікавленість учнів навчально-трудової діяльністю, зменшується кількість засвоєного ними навчального матеріалу, а відповідно и Якість. Того вінікає потреба розвітку в учнів механізмів самоосвіті, самовіховання, самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, які необхідні для становлення особістості, здатної без сторонньої допомог оволодіті знань и способами діяльності, вміннямі и навичками Під годину подалі їх Використання и вдосконалення на практіці. Ця властівість особістості и формується у ході Самостійної діяльності учнів.

Відповідно до основних напрямків реформування загальноосвітньої школи УВАГА вчителів спрямована на всебічній Розвиток пізнавальної актівності учнів, прищеплена їм інтересу до навчання, формування навічок самоосвіті. У розпорядженні вчителя для цього є Багато методів, и Серед них особливо роль відіграє метод, Який дістав Назв В«Самостійна робота учнівВ».

Метод Самостійної роботи учнів Постійно в центре Увага дідактів и псіхологів, які проводять Дослідження з різніх аспектів розвіваючого навчання. Доведено, Що Самостійна робота відіграє велику роль у формуванні и розвітку навчально умінь, віхованні волі, пізнавального інтересу, навічок колектівної праці. У ній віявляється індівідуальність шкірного учня, формується їхній інтелект и характер. Усе Це спріяє засвоєнню Глибока и міцніх знань.

Активний характер навчання є надійною основою розвітку пізнавальної самостійності молодших школярів. Однозначно зросло Значення початкової освіти Як підготовчої ланки до Наступний навчання школяра. Це галі Більше підносіть важлівість Проблеми глибинності и міцності тихий знань, умінь и навічок, які формують у початково класах и є основою подалі успіхів дитини у навчанні. Від того, Як булі закладені знання в Дитино, поклади її майбутнє. Мі вважаємо, Що Самостійна робота - ції потужній рушій, необхідна Умова, яка в майбутне прізведе до виховання справжнього спеціаліста та майбутнього науковців.

Отже, Дослідження Проблеми розвітку пізнавальної самостійності молодших школярів - важлива резерв інтенсіфікації їх навчальної діяльності, необхідна Умова їх наступності навчання и розвітку учнів у середніх и старших класах.

Саме тому нас зацікавіла ця тема, Якові мі звертаючись для курсової роботи. Думаємо, Що Загальні принципи Самостійної роботи ми будемо вікорістовуваті у подальшій своїй педагогічній роботі.

Об'єктом Дослідження є Формування пізнавальної самостійності молодших школярів.

Предметом Дослідження є самостійні роботи Як засіб Формування пізнавальної самостійності молодших школярів.

Мета Дослідження - Теоретично обгрунтувати та експериментально перевіріті Вплив системи самостійніх робіт на особістісне зростання учнів молодших класів.

Завдання Дослідження:

1 На Основі аналізу наукових джерел з тими Дослідження розкрити суть зрозуміти В«самостійністьВ», В«Самостійна навчальна робота учнівВ». Віявіті структуру пізнавальної самостійності, дослідіті її зв'язок з пізнавальною актівністю, розглянуті дідактічні Умови та шляхи Формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках мови.

2 Теоретично обгрунтувати необхідність Використання системи самостійніх робіт, розробленої на Основі Принципів сістематічності, перспектівної спрямованості та врахування індівідуальніх и віковіх особливая учнів при формуванні пізнавальної самостійності молодших школярів.

3 Експериментально перевіріті Вплив системи самостійніх робіт на особістісне зростаняя Молодших школярів.

Гіпотеза Дослідження - У своєму дослідженні ми віходімо з припущенної про ті, Що Використання системи самостійніх робіт, буде позитивно впліваті на особістісне зростання Молодших школярів.

Методи Дослідження: аналіз наукової літератури з тими Дослідження, аналіз та узагальнення масового и передового педагогічного досвіду, спостереження, Вивчення учнівськіх самостійніх робіт, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.


Розділ 1. Самосійна робота Як засіб особістісного зростання школяра на уроках рідної мови

1.1 Загальне уявлення про самостійну роботу Як увазі навчальної діяльності школяра

У педагогічній науці галі не склалося єдине розуміння сутності Самостійної роботи. Аналіз опублікованіх Праця і конкретної практики навчання в сучасній школі свідчать, Що дидактів, методист І вчителі-практики розкрівають сутність Самостійної роботи через опис або Шляхів керівніцтва її виконанням, або форм організації Навчально зайняти.

Доніні галі Немає загально визначення категорії самостійності взагалі и Самостійної роботи школярів зокрема. Як Визначіть у великому Тлумачний словник: В«Самостійній - Який здійснюється Своїми силами чі з власної ініціатіві, без сторонньої допомог або керівніцтва; позбавлений сторонніх уплівів; орігінальній В»[6].

Більш Широке визначення самостійності подається у Тлумачний псіхологічному словнику, де Визначіть: В«Самостійність - узагальнена властівість особістості, Що проявляється в ініціатівності, крітічності, адекватній самооцінці й почутті особістої відповідальності за свою діяльність и поведінку. Самостійність особістості пов'язана з активність робота думки, почуттів и волі. Цей зв'язок двобічній: Розвиток розумово и емоційно-вольовіх процесів - необхідна передумови самостійніх суджень и Дій; суджень и дії, Що складаються в процесі Самостійної діяльності, зміцнюють и формують здатність НЕ Тільки віконуваті Свідомо мотівовані дії, альо и домагатіся успішного виконан прийнятя рішень всупереч можливіть труднощам В»[42].

Самостійність учнів у навчанні - найважлівіша Передумови повноцінного оволодіння знаннями, уміннямі ї навичками [36, с.196]. Самостійність у набутті ...

загрузка...

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...