Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Педагогика » Особливості використання словесних методів на уроках читання в спеціальній (корекційної) школі VIII виду

Реферат Особливості використання словесних методів на уроках читання в спеціальній (корекційної) школі VIII виду

Особливості використання словесних методів на уроках читання в спеціальній (корекційної) школі VIII виду


Зміст

Введення

Глава I. Аналіз літератури з проблеми дослідження

1.1 Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням інтелекту

1.2 Особливості словесних методів та їх вплив на розвиток дитини з порушенням інтелекту

1.3 Особливості навичок читання у дітей з порушенням інтелекту

Глава II. Констатуючий експеримент і його аналіз

2.1 Організація і методика дослідження

2.2 Аналіз отриманих результатів дослідження

Висновок

Література

Додаток


Введення

словесний урок читання література

Актуальність дослідження.

На сучасному етапі освіти гострішою стає проблема мовної та пов'язаної з нею аналітико-синтетичної діяльності дитини з особливими освітніми потребами. Загальновідомо, що від рівня практичного оволодіння учнями словесної промовою залежить успішне придбання різних знань. Основне компенсаторне напрямок роботи з розвитку мовлення здійснюється на уроках читання і літератури, де особливе місце віддається використання і застосування словесних методів.

Словесні методи застосовуються вчителями спеціальних (корекційних) шкіл досить широко. Цей метод робить величезний вплив на мовленнєву, пізнавальну, виховну діяльність і так само на стан емоційно-вольової сфери школярів.

Використання словесних методів є не тільки передумовою ефективного засвоєння навчального матеріалу, але й в значній мірі визначає ефективність навчально-виховного процесу в школі.

Дана група методів значно підвищує рівень мовного розвитку дитини, збагачує словниковий запас і допомагає позбавитися від таких особливостей мовного недорозвинення як: заміщення, афіксальних

загрузка...
зсув, повтори, заміни і т.д.

Однак питання безпосередньо пов'язані з особливостями застосування словесних методів, недостатньо розроблені і мало проведено досліджень у плані їх вплив на мовленнєвий розвиток дитини з особливими освітніми потребами.

Дослідження впливу особливостей використання словесних методів на навчальний процес і розвиток мовлення дитини становить певний інтерес, так як наявні в учнів труднощі в розвитку пізнавального процесу і емоційно-вольовій сфері можна коригувати за допомогою застосування методів даної групи на уроках і в звичайному житті.

Спеціальні дослідження впливу словесних методів на мову і пізнавальну діяльність дитини з аномальним розвитком Аксьонова А.К. (1994), Гілевич І.М. (1988), Зікєєв А.Г. (1996), Лусс Т.В. (2001) та ін не вирішують всього кола питань пов'язаних з особливостями даних методів і способами їх впливу на навчальну діяльність дитини.

Проблема дослідження.

Застосування словесних методів на уроках читання та літератури є невід'ємною частиною успішного засвоєння шкільної програми і має велике значення для розвитку дитини. Існує чимало робіт присвячених даному питанню, але немає єдиних підходів для їх рішення.

Об'єкт дослідження.

Особливості використання словесних методів на уроках читання у роботі з учнями спеціальної (Корекційної) школи VIII виду.

Предмет дослідження.

Процес застосування і впливу словесних методів на дитину з проблемами в розвитку на уроках читання.

Гіпотеза дослідження.

Ми припускаємо, що використання на уроках читання прийомів, що входять до складу словесних методів, буде сприяти корекції мовлення і розвитку аналітико-синтетичної діяльності дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

Мета дослідження.

Теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити ефективність застосування словесних методів на уроках читання і літератури, показати їх особливості та розглянути як дані методи будуть впливати на розвиток психічних процесів і аналітико-синтетичної діяльності дитини.

Завдання дослідження.

1.Проаналізіровать літературні джерела з проблеми дослідження.

2. Розглянути словесні методи в теорії і практиці.

3.Виявіть вплив словесних методів на розвиток аналітико-синтетичної діяльності і мовлення дітей з проблемами в розвитку.

Методи дослідження , визначилися у відповідності з метою, гіпотезою й завданнями роботи. Застосовувалися як теоретичні, так і емпіричні методи. До перших ставитися аналіз медичної і психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, ко другим - вивчення медичної та психолого-педагогічної документації на дитини, спостереження за дітьми, педагогічний експеримент, оцінка результатів.

Теоретична значимість , визначається тим, що результати роботи дозволять розширити і поглибити наукові знання та уявлення про особливості використання словесних методів на уроках читання та літератури і визначити вплив даних методів на розвиток аналітико-синтетичної та мовної діяльності дитини з проблемами в розвитку.

Практична значимість, полягає у виявленні більш ефективного застосування словесних методів на уроках читання та їх вплив на основні психічні процеси, і мова дитини з проблемами в розвитку.

Організація дослідження . Дослідження проводилося на базі спеціальної (корекційної) загальноосвітньої школи-інтернату VIII виду № 6, у 2 В«АВ» класі. У класі навчаються 12 осіб з них 7 дівчаток і 5 хлопчиків.

Структура та обсяг курсової роботи . Робота складається з двох розділів, висновку, додатку, 2 таблиць, списку літератури, основний обсяг роботи становить 32 сторінки, 18 джерел літератури.


Глава I. Аналіз літератури з проблеми дослідження

1.1 Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушенням інтелекту

Олігофренія-недорозвинення помилкових форм психічної діяльності, обумовлене патологічної спадковістю, органічним ураженням ЦНС у внутрішньоутробному періоді або на самих ранніх етапах постнатального розвитку.

При олігофренії органічна недостатність мозку носить не прогресуючий характер. [15,135]

Причини виникнення олігофренії можуть бути різними:

-Успадкування. Захворювання, супроводжуються відхиленнями інтелекту, можуть передаватися за домінантним і рецесивним типом. Прикладам спадкової патології можуть служити синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, фінілкетонурія і т.д.

-Інфекція. Причиною розумової неповноцінності може бути зараження плоду під час вагітності матері, наприклад, при краснусі, токсоплазмозі і т.д.

-Отруєння. Пошкодження плоду можуть бути викликані токсичними речовинами при попаданні їх в організм матері перші три місяці вагітності (класичним прикладом є свинець).

-Травма. Тривалі пологи або асфіксія в пологах в результаті неправильного положення плоду можуть призводити до пошкодження мозку помірного ступеня тяжкості.

-Недорозвиненість. Причиною розумової недостатності може бути недорозвиненість структури черепа, непрямих судин або самої ЦНС, що заважає повноцінному розвитку кори головного мозку. [11,6]

Згідно класифікації, прийнятої Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в 1994 році, розумова відсталість включає в себе чотири ступені зниження інтелекту: незначну, помірну, важку і глибоку залежно від кількісної оцінки інтелекту. [2,188]

Дебільність - найбільш легка в порівнянні з ідіотією і імбецильністю ступінь розумової відсталості. Знижений інтелект і особливості емоційно-вольової сфери дітей-дебілів не дозволяє їм оволодіти програмою загальноосвітньої масової школи. [16,30]

Бородуліна С.Ю. в своїх дослідженнях говорила, що ця категорія осіб становить більшість серед страждаючих розумовою відсталістю (70-80%). Такі діти пізніше починають ходити, говорити, в більш пізні терміни оволодівають навичками самообслуговування. Вони неспритні, фізично слабкі, часто хворіють. Мало цікавляться навколишнім: не досліджують предмети, н...

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...