Діагностика уваги у молодших школярів з порушеннями мови » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Діагностика уваги у молодших школярів з порушеннями мови

Реферат Діагностика уваги у молодших школярів з порушеннями мови

Категория: Педагогика

Зміст

Введення

Глава I. Особливості уваги у молодших школярів з порушеннями мови

1.1 Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку

1.2 Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів з порушенням мови

1.3 Особливості та способи розвитку уваги у молодших школярів з порушеннями мови

Глава II. Діагностика уваги у молодших школярів з порушеннями мови

2.1 Загальна характеристика методик обстеження дітей з порушеннями мови

2.2 Приклад діагностики розвитку уваги

2.3 Приклад готовності до навчання

Висновок

Список літератури

Додатка


Введення

В Останніми роками ми відзначаємо значне зростання кількості дітей з різними труднощами навчання в початковій школі. Причини, що викликають ці труднощі, багатозначні, вирішити їх В«одним махомВ» неможливо, але і робити вигляд, що їх немає, теж не можна. Мова йде про школярів, які навчаються у звичайній, масовій школі. Однак до таких дітей потрібен спеціальний підхід, посилена увага, допомога вчителів і батьків, причому допомога своєчасна, кваліфікована, систематична.

Труднощі засвоєння тих чи інших шкільних предметів є найбільш частою причиною шкільної дезадаптації, різкого зниження навчальної мотивації, що виникають у зв'язку з цим відхилень у поведінці, а іноді навіть і кримінальної поведінки. Серед них на першому місці за частотою стоять порушення читання і письма.

За оцінками психологів на успішність впливають більше 200 факторів, але існує фактор номер один, вплив якого на успішність набагато сильніше, ніж вплив всіх інших факторів. Цей фактор - оволодіння навичкою читання.

Формується своєрідний психологічний бар'єр: учень не вірить в можливість досягнення гарних результатів, у наступних класах у нього знижується емоційна чуйність, виникають часті конфлікти з вчителями. Не читає дитина, підліток - це катастрофа школи, суспільства. [1]

Етап пристосування до школи є специфічним для молодшого шкільного віку і багато в чому визначає як динаміку становлення особистості, так і загальний психічний розвиток. При вступі до школи до дитини пред'являється система зовні нормованих вимог, як до соціального індивіду, тобто від нього очікують здібностей, навичок, знань, які роблять можливим його участь у навчальній діяльності, спілкуванні з однокласниками і вчителем. Ці вимоги безликі, так як звернені до всіх дітей і мають специфічні характеристики в кожний конкретний історичний період. Дитина почуває себе на рівні займаного положення тоді, коли для виконання всіх зовнішніх вимог у нього є адекватні можливості. Тільки в цьому випадку він буде відчувати емоційне задоволення від перебування в школі. В даному випадку мова йде про соціально-психологічному аспекті адаптації, яка служить, з одного боку, досить точним індикатором різних дефіцитів і відхилень у розвитку, що сформувалися у дитини в дошкільному віці, а з іншого боку, виступає в якості умов, що визначають динаміку подальшого психічного розвитку і становлення його особистості в цілому.

Надзвичайно важливою стає проблема оволодіння усній і письмовій промовою, що сприяє успішному оволодінню знаннями. Розвиток мови визначається потребою дитини в спілкуванні. Протягом усього дитинства дитина інтенсивно освоює мова. [2]

Логопедическое обстеження дітей з мовними розладами будується на загальному системному підході, який спирається на уявлення про мови як про складної функціональної системі, структурні компоненти якої знаходяться в тісній взаємодії. У зв'язку з цим вивчення мовного розвитку припускає вплив на всі сторони мови. Важливо враховувати співвідношення мовних і немовних порушень (Неврологічної симптоматики) у структурі дефекту і визначити зберіганню механізми мови.

Комплексне обстеження і оцінка особливостей розвитку мовних, психічних функцій, рухової сфери, діяльності різних аналізаторних систем дозволить дати об'єктивну оцінку наявних недоліків мовного розвитку і намітити оптимальні шляхи їх корекції. Важливою умовою комплексного впливу є узгодженість дій логопеда-дефектолога і невропатолога при обстеженні та постановці діагнозу. [3]

Мета дослідження: проаналізувати особливості уваги молодших школярів з порушеннями мови.

Предмет дослідження: логопедія

Об'єкт дослідження: молодші школярі з порушеннями мови.

Завдання: 1) Розглянути особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку.

2) Вивчити психолого-педагогічну характеристику молодших школярів з порушеннями мови.

3) Познайомитися з особливостями і способами уваги у молодших школярів з порушеннями мови.

4) Дати загальну характеристику методики діагностики дітей з порушеннями мови.

5) Проаналізувати діагностику розвитку уваги і готовності до школі молодших школярів з порушеннями мови.

Методологічна база дослідження грунтується на аналізі навчальної та наукової літератури, публікацій спеціалізованих видань та матеріалів інтернет сайтів.


Глава I. Особливості уваги у молодших школярів з порушеннями мови

1.1 Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку

Найбільш характерним для періоду 7-10 років є перехід в новий соціальний статус: дошкільник стає школярем. Цей перехідний період відрізняється тим, що дитина поєднує в собі риси дошкільного дитинства з новими якостями, притаманними школярам. У цей період продовжується активне дозрівання всіх анатомо-фізіологічних структур, дозрівання нервової системи.

Молодший шкільний вік характеризується формуванням нового виду діяльності - навчальної, яка вимагає від дитини не тільки великого розумового напруження, активності, але й фізичної витривалості.

Перехід від ігрової діяльності до навчальної істотно впливає на мотиви і поведінку дитини. Якість навчальної діяльності буде залежати від того, наскільки були сформовані необхідні передумови в дошкільному періоді. До таких передумов відносяться: [4]

В· загальне фізичний розвиток дитини, стан слуху, моторики дрібних рухів рук і пальців, стан нервової системи дитини (ступінь її збудливості і врівноваженості, сили і рухливості). Порушення нервової діяльності, як і загального стану здоров'я, передусім, позначається на працездатності дитини, що може негативно вплинути не тільки на успішність, але й на ставлення учня до школи, навчання та на спілкування з однолітками;

В· оволодіння достатнім обсягом знань і уявлень про навколишній світ; уявленнями про простір, час, володіння елементарними рахунковими операціями;

В· володіння чіткої, зв'язковий, граматично і фонетично правильною мовою, вміння здійснювати звукобуквенний аналіз;

В· розвиток довільної уваги, опосередкованого запам'ятовування, вміння слухати мову, пояснення вчителя, дивитися і бачити, зосереджуватися на роботі, згадувати те, що потрібно для розуміння нового, вміння пояснювати, міркувати, робити зі відні висновки,

В· пізнавальна активність, бажання вчитися, інтерес до знань, допитливість;

В· комунікативна діяльність, тобто готовність до спільної з іншими дітьми роботі, співпраці, взаємодопомоги, вмінню підкорятися вимогам дорослих.

На базі цих передумов у молодшому шкільному віці починають формуватися нові, необхідні для навчання якості. Саме в цей період з'являються дуже важливі психологічні новоутворення, такі як довільність діяльності; здатність планувати свою діяльність, оцінка своїх дій з точки зору відповідності поставленим цілям; оволодіння навичками самоконтролю.

В Протягом перших років шкільного життя відбуваються зміни і в емоційно-вольовій сфері дитини. Поступово формуються адекватна самооцінка, рівень домагань, відповідний рівню його розвитку. Більш стійкими стають емоції, ви...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок