Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Дідактічні основи організації колектівної учбової діяльності молодших школярів

Реферат Дідактічні основи організації колектівної учбової діяльності молодших школярів

Категория: Педагогика

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи проблеми організації колектівної учбової діяльності молодших школярів

1.1 Історіографія проблеми В«/ p>

1.2 Характеристика основних зрозуміти Проблеми

1.3 Псіхологічно-педагогічні Особливості організації колектівної учбової діяльності молодших школярів

Розділ 2. Педагогічні Умови забезпечення Вирішення Проблеми організації колектівної учбової діяльності Молодших школярів у практіці роботи сучасної початкової школи

2.1 Загальний аналіз стану розв'язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи

2.2 Пошуки Шляхів вдосконалення організації колектівної учбової діяльності молодших школярів

2.3 Авторські Предложения та їх результатівність

Висновки

Список використаної літератури

додатка


Вступ

Зі вступити України в єдиний інформаційний простір постав питання вітчізняної освітньої Галузі. Реформування системи освіти - Одне з найважлівішіх Завдання нашого часу. Інструментом реформування є інноваційна діяльність на Всіх рівнях освіти, Що розглядається Як процес внесення ЯКІСНО нових елементів. Освітянська реформа є серйознім дієвім чинників підвіщення інноваційно-інтелектуального потенціалу Країни. Стратегічні орієнтірі реформування освіти в Україні окреслено в Національній доктріні, Концепції розвітку Загальної середньої освіти, віщої освіти, законах про інноваційну та інтелектуальну діяльність.

У Національній доктріні розвітку освіти України та в інших державних документах підкреслено роль гуманітарного чинників в роз В¬ витку суспільства и Вперше за всю Історію освітянськіх реформ наголошено на головному: необхідності розвітку особістості Як Творця ї проектувальніка свого життя.

Модернізованімі управлінськімі функціямі є: прогностічні, політико-дипломатична, Консультативні, менеджерська, представніцька; формами Управління - колегіальні ї колектівні; методами Управління - економічні. (Л. Даниленко)

Основою норматівної базуватися інноваційної діяльності в освіті є Закон України В«Про освітуВ», В«Про загальну середню освітуВ», В«Про наукову и науково-технічну діяльністьВ», В«Про наукову й науково-технічну експертизуВ».

Держава візнає за школою право на пошуки нових, нетрадиційних підходів до організації шкільного жіття, спріяє освітянам-практикам в опануванні нових методів професійної діяльності, методів Поиск та експерименту відповідно до чинного законодавства.

Важливим пріорітетом зазначеної Проблеми є орієнтація на комунікативно спрямоване навчання учнів. Чимало праць присвяч харчування розвітку комунікатівніх здібностей (Кукліна С.С., Колкер Я.М., Устінова Є.С., Гальськова Н.Д., Олійник Т.І., Орєшіна Н.Ф., Степанова З.М.).

Кукліна С.С. досліджувала питання колектівної пізнавальної діяльності в групі. Вона стверджувала, Що самє колектівні форми роботи спріяють успішному засвоєнню усного мовлення, зокрема діалогічного.

Олійник Т.І. розроб систему вправо для навчання діалогічного мовлення учнів Із Використання рольової гри, тобто на Основі актівної взаємодії учнів. Вона стверджує, Що рольова гра створює сприятливі псіхологічній Клімат на уроці, збуджує Інтерес до Вивчення предмета, стімулює Прагнення до участі в спілкуванні.

Орішіна Н.Ф. и Степанова З.М. встановілі, Що самє груповий бесіду слід застосовуваті на шкірному уроці Як обов'язків Його компонент.

Таким чином, Ефективність навчального процесу молодших школярів поклади от тіх форм навчальної діяльності, на фоні якіх відбувається пізнавальний процес. Разом з тім Не всі аспекти такого взаємозв'язку у організації колектівної учбової діяльності є достатності досліджені.

Весь спектр з цього нами Було звертаючись тему діпломної роботи - В«Дідактічні основи організації колектівної учбової діяльності молодших школярів В».

Об'єкт - КОЛЕКТИВНЕ учбових діяльність молодших школярів.

Предмет - дідактічні Умови організації колектівної учбової діяльності молодших школярів.

Мета Дослідження - Вивчення та аналіз педагогічних умів забезпечення колектівної учбової діяльності молодших школярів на уроці.

Гіпотезі дослідження - Використання колектівної учбової діяльності у початково класах буде ефективна за таких умов:

1) систематичного підходу до організації індівідуальної та колектівної учбової діяльності;

2) оптимального сполучення індівідуальної и колектівної учбової діяльності в навчальному процесі;

3) урізноманітнення форм індівідуальної и колектівної учбової діяльності;

4) демократізація стосунків вчителя и учня (учнів) у навчальному процесі.

Завдання:

1) вівчіті стан проблеми у педагогічній Теорії та практіці;

2) дати характеристику псіхологічніх Особлива учбової діяльності молодшого школяра;

3) візначіті педагогічні Умови Використання колектівної учбової діяльності у початково класах;

4) візначіті роль колектівної учбової діяльності у роз В¬ витку пізнавальних інтересів школярів;

5) Розробити методику експериментального Дослідження и дати кількісній та якісний аналіз її результатів.

Методи Дослідження: аналіз, Вивчення шкільної документації, аналіз продуктів пізнавальної діяльності, Вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду, бесіда, спостереження, інтерв'ю, Анкетування, педагогічний експеримент.

Дипломна робота Складається Із вступити, двох розділів, вісновків, списку використаної літератури, додатків.


Розділ 1. Теоретичні основи проблеми організації колектівної учбової діяльності молодших школярів

1.1 Історіографія проблеми В«/ b>

У Х-ХІ століттях на Русі з'являються так звані В«кніжні школиВ». У цею годину почінає віділятіся Організаційна сторона діяльності вчителів и учнів Як самостійні аспекти навчання. (3)

позитивні Було Виникнення Братському шкіл. Тут Як найбільш пошире и традіційна вікорістовувалась Індивідуальна та індівідуально-фронтальна робота з учнямі. Братство Чеський братчіків, членом Якого БУВ Ян Амос Каменських, мало тісні культурні зв'язки з Львівською та Луцько Братському школами, у Статутах якіх обумовлюваліся питання взаємодії Між вчителем и учнем Під годину навчання.

Даючі ПОЯСНЕННЯ сутності класно-урочної системи Ян Амос Каменських власне переходити від індівідуального навчання до організації навчальної діяльності певної групи учнів Як класу. На Його мнение, клас спріяє розвітку здібностей шкірного учня. Боротьбі з тимі чі іншімі недолікамі и В«відхіленняміВ», які прітаманні Деяк учням. Таким чином, Вже Я.А. Каменських у початково стані формулює ідею необхідності Спілкування учнів Під годину навчання, тісного взаємозв'язку, розвітку індівідуальності и Всього колективу. Отже Я.А. Каменських одним з дерло зроб Спроба теоретичного обгрунтування Поєднання загально класної та індівідуальної роботи з загально-дидактичних позіцій.

У 30-50-х роках ХХ століття КОЛЕКТИВНЕ форма учбової діяльності школярів у зв'язку з її методично складністю порівняно з індівідуально-фронтальні, індівідуально-груповий и індівідуальною роботів вікорістовуваліся недостатня. Це призвели до подалі до домінуючого Використання ролі індівідуальної роботи и до занадто скромного Використання Всіх інших, в тому чіслі и колективних форм учбової діяльності молодших школярів. Характеризуючи Сейчас Період розвітку дидактики, Л. Арістова писала: В«У 30-50-ті роки школи стали застосовуваті вербальні методи навчання. Як основне и Майже єдине джерело знань Почаїв сприйматися слово вчителя. ЯКЩО враховуваті, Що Повідомлення вчителя має декларативний характер, а організація діяльності учнів передбачає Ліше відтворення в їх відповіді ціх пояснень, то можна сміліво сказаті, Що в ті роки організація навчання НЕ передбачала звернення до харчування ак...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок