Ігрова діяльність в групі продовження дня » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Педагогика » Ігрова діяльність в групі продовження дня

Реферат Ігрова діяльність в групі продовження дня

Категория: Педагогика

Вступ

Розділ I. Теоретичні засади організації ігрової діяльності для першокласніків в групі продовження дня

1.1 Сутність, Зміст и Значення ігрової діяльності для першокласніків

1.2 психологічні Особливості шестірічніх першокласніків Як основна Умова організації ігрової діяльності в умів ГПД

1.3 Форма організації ігрової діяльності в режімі ГПД

Розділ II. Особливості організації ігрової діяльності для першокласніків в ГПД

2.1 Сучасний стан Проблеми організації ігрової діяльност

2.2 Впровадження ефективних відів ігрової діяльності для першокласніків в умів ГПД

Висновки

Список використаних джерел

додатка


Вступ

Актуальність Дослідження: "Національна доктрина розвітку освіти "ставити перед учителем Завдання Створити дитині умов для її максимального самовизначення й самовіяву. Зрозуміло, Що персональний вектор розвітку шкірного учня НЕ Завжди збігається з напрямком руху у велику науку: не Всім буті Ейнштейнами. Альо Із задоволенням и користи вчитува здатні всі. Для цього процес роботи В ГПД має буті сконструйованій з максимальним наближення до Запитів и можливости дитини.

умів успіху в роз В¬ витку мислення є Висока пізнавальна актівність учнів. Ефективне засвоєння знань передбачає таку організацію пізнавальної діяльності учнів, за якої навчальний материал стає предметом активних розумово и практичних Дій кожної дитини. Пошуки методів навчання, Що підсілювалі б актівізацію процесу навчання, прізводять до підвіщення актуальності розвівальніх и проблемних методів, Самостійної роботи, творчих Завдання.

Сучасні першокласнікі - ції діти шестірічного віку, для ігрова діяльність є близьким и зрозумілою. Звічайні ї знайомі з дошкільного віку Стосунки полегшують Залучення до гри, Що є Важливе Передумови включення Молодших школярів до відповідної діяльності. Під час гри діти вільніше, Ніж слід будь-якої іншої діяльності, ставлять цілі, реалізовують їх, аналізують результати. Граючісь, смороду віступають суб'єктами ігрового процесу, Його активними творцями, спроможнімі впліваті на буття, Постійно самовдосконалюючісь.

Найактівніше Впровадження ігрової діяльності в Умова ГПД просто необхідне; її Використання Дає змогу успішно формуваті и закріплюваті одержати позитивні ставлені дитини до навчальної праці. Граючі в групі продовження дня діти стають псіхологічно розкутімі, а ці, в свою Черга, спріяє віяву їхніх творчих здібностей, нівелює негативне ставлені до об'єктивно складної навчальної праці. Позитивний Досвід хочеться повторіті на віщому рівні складності Завдання. При цьому непомітно для себе дитина "втягується" у навчально працю, пізнає її радість.

Метою даної роботи є теоретичне обгрунтування педагогічних засад організації ігрової діяльності для Молодших школярів у умів ГПД

Об'єкт Дослідження ігрова форма діяльності молодших школярів у умів ГПД

Предметом Дослідження є Особливості організації ігрової діяльності для першокласніків в групі продовження дня

Завдання Дослідження:

теоретично обгрунтувати сутність, Зміст и Значення ігрової діяльності в психолого-педагогічній науці

дослідіті сучасний стан організації ігрової діяльності шестірічніх першокласніків у режімі роботи групи продовження дня

візначіті психологічні Особливості шестірічніх першокласніків та форми організації ігрової діяльності в режімі ГПД.

вівчіті методично літературу з даної тими;

Дана робота має вступ, 2 розділи, Висновки, ДОДАТКИ та список використаних джерел.

У розділі 1 "Теоретичні засади організації ігрової діяльності для першокласніків в групі продовження дня "розкрівається сутність, Зміст и Значення ігрової діяльності в психолого-педагогічній науці та психологічні Особливості шестірічніх першокласніків Як основна Умова організації ігрової діяльності. У розділі 2 "Особливості організації ігрової діяльності для першокласніків в групі продовження дня "розкрівається сучасний стан організації ігрової діяльності шестірічніх першокласніків у режімі роботи ГПД та Впровадження ефективних відів ігрової діяльності для першокласніків в умів ГПД.


Розділ I. Теоретичні засади організації ігрової діяльності для першокласніків в групі продовження дня 1.1 Сутність, Зміст и Значення ігрової діяльності для першокласніків

Розуміння того, Що в центре навчального процесу перебуває учень, потребує Поиск та Використання сучасности засобів розвітку Його особістості. У зв'язку з ЦІМ першочергових Завдання шкільної освіти є: методологічна переорієнтація на Особистість учня, Оновлення змісту, Впровадження сучасности технологій навчання и виховання відповідно до вимоги годині.

Звернення до навчально Ігор НЕ Ліше віправдане назрілімі суперечности Між Вимоги, які ставлять перед школою І існуючім у її розпорядженні арсеналом засобів, а й підготовлене низький педагогічних досліджень.

Проблемам гри пріділялі значний УВАГА міслітелі и педагоги Як минуло, так и сучасного: Платон, Арістотель, Рабле, Я.А. Коменській, Д Локк, Ж-Ж. Руссо, І.. Кант.Ф. Шиллер, Г. Гросс, Ж. Піаже, К. Ушинський, А. Макаренко, Л. Віготській, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, П. Гальперін, О. Запорожець та ін.

У дослідженні проблем гри та Використання її у процесі навчання можна віділіті кілька історічніх періодів.

Перший пов'язаний Із Використання гри Як Засоба діяльності. За свідченням Платона, галі жерці Древнього Єгіпту слави конструювання соціальніх навчально и виховних Ігор. Перші Військові ігри вініклі у III тісячолітті до н. е., альо Ліше напрікінці XVIII ст. Військова ділова гра набуває статусу методу навчання. Саме завдякі грі стало можливости плануваті и розігруваті хід військовіх Дій за допомог різніх фігур.

У 1799 р. Вінтуріні Вперше замінів грального дошку топографічною картою. Вдосконалення військової ділової гри здійснів фон Рейсвіті, Який створів гру в ящику з піском. Це дало можлівість імітуваті рельєф місцевості ї Розробити стратегію ведення бойових Дій. Згідно техніка ділової гри стала пошірюватіся в сфері економікі, Управління ТОЩО [58, с.58].

Дослідження іншого періоду (XIX - середина XX ст.) пов'язані з Розробка Теорії гри. Однією з дере Була теорія "надлишки сил "Ф. Шиллера и Г. Спенсера. Вона мала біологічне спрямування, оскількі ґрунтувалась на, дослідженні й аналізі гри тварин. Ф. Шиллер пояснював, Що гра у тварин вінікає завдякі надлишки енергії, Яка знаходится вихід у різноманітніх рухах І не має прямого відношення до боротьбі за існування. Г. Спенсер доповнено теорію "надлишки енергій, віділівші Такі Елементи гри, Як імітація и вправа. На підставі отриманого вісновків учені ототожнілі заподій Виникнення гри у тварин и ДІТЕЙ.

Виникнення гри у тварин и ДІТЕЙ з подивимось діяльності булі предметом спеціального Дослідження у працях німецького філософа и психолога К. Гроса (1899 р.). На мнение вченого, гра є не Що Інше Як функціональна вправа. Завдякі їй здійснюється опосередковане самостійне навчання людини, її самовдосконалення. Що ж стосується тварин, то, за Його твердженням, у грі беруть участь Ліше ті віді тварин, у якіх уроджені інстінкті є недостатнімі для прістосування до НАВКОЛИШНЬОГО середовища. Саме завдякі грі відбувається попередня адаптація тварин до природних умів у боротьбі за існування [42, с.137].

Теорія К. Гроса, до якої хоч и вносить пізніше корективи ї ​​ДОПОВНЕННЯ, у цілому Була прийнятя Е. Клапаред, Р. Гауппом, В. Штерном, М. Виноградова, В. Вахтьоровім. Смороду візначалі гру Як діяльність, Що супроводжується функціональнім задоволенням, заради Якого и здійснюється.

Отже, автори зазначеним теорій НЕ вбачалася суттєвіх відмінностей у діяльності дитини Під годину гри, Яка розвівається у суспільстві й засвоює Його Досвід, и діяльності тварини, Яки Ліше прістос...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок