Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Педагогика » Розробка електронного підручника з математики для студентів I курсу, відділення "інформатика - іноземна мова"

Реферат Розробка електронного підручника з математики для студентів I курсу, відділення "інформатика - іноземна мова"

Міністерство загальної та професійної освіти

Російської Федерації

Ставропольський державний університет

В«Допущена до захисту В»

зав. кафедрою інформаційних

технологій в навчанні і управлінні

д.п.н., професор

__________________Брановскій Ю.С.

В«___В» _______________ 1998

В«Допущена до захисту В»

зав. кафедрою алгебри і теорії

чисел, к.ф.-м.н., доцент

____________________Рябогін А.К.

В«___В» _______________ 1998

Дипломна робота

Розробка електронного підручника з математики для студентів I курсу, відділення "інформатика - іноземна моваВ»

Студента 5 курсу ФМФ група В«БВ»,

математика - Інф. технології

Неботова

Віталія Дмитровича

Наукові керівники:

по інформатики:

зав. кафедрою інформаційних

технологій в навчанні і управлінні

д.п.н., професор

Брановскій Ю.С.

по математики:

зав. кафедрою алгебри і теорії чисел,

к.ф.-м.н., доцент

Рябогін А.К.

Ставрополь 1998

ЗМІСТ:

Стор. <

загрузка...
/b>

Глава I: Інформаційні технології в суспільстві та освіті ................ 6

Інформатизація суспільства: сучасні реалії ...................................... 6

Аспекти застосування СНИТ в освіті ................................................ 9

Типологія педагогічних програмних засобів .................................... 14

Необхідні умови успішного застосування ППС ................................ 18

Глава II: Етапи створення електронного підручника ......................................... 22

Порядок розробки навчальних мультимедіа систем ............................. 22

Принципи викладу матеріалу ................................................. .............. 32

Реалізовані та потенційні можливості підручника ........................ 51

Глава III: Зміст електронного підручника ............................................. 54

Глави електронного підручника ................................................. ................... 54

Теоретичний матеріал електронного підручника ..................................... 56

Контрольні

Практичні

Список використаної літератури ................................................. ............. 85

ВСТУП

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

• активне використання постійно розширюється інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкованому фонді, і наукової, виробничої та інших видах діяльності його членів,

• інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, инициирующую розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

• високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється, істотність використовуваних даних.

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступною в даний момент суспільству в певній його сфері, дозволяє удосконалити механізми управління суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда.

Одним з пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - упровадження засобів нових інформаційних технологій в систему освіти. Це уможливить:

• вдосконалення механізмів управління системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;

• вдосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм навчання, відповідних завданням розвитку особистості учня в сучасних умовах інформатизації суспільства;

• створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу навчають, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально - дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;

• створення і використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих та оцінюють систем.

У своїй дипломній роботі я розглянув одну зі сторін процесу інформатизації суспільства та освіти - створення і використання на практиці однією з форм навчання з використанням засобів нових інформаційних технологій (НІТ) - електронного підручника. В ній досліджуються можливості засобів нових інформаційних технологій, умови, необхідні для їх успішного використання, розглядається і аналізується прикладне програмне забезпечення необхідне для створення і подальшого використання електронних підручників. Крім цього, описуються всі етапи створення подібних електронних додатків з урахуванням специфіки конкретного навчального предмета (математики).

Робота складається з трьох глав: у першій коротко розглядаються сучасні реалії інформатизації суспільства, аспекти застосування засобів ІТ у вищій освіті та класифікація ППС; другий розділ присвячений етапам розробки і створення електронного підручника, також, в неї входить аналіз найбільш популярних авторських систем традиційно використовуються для розробки електронних додатків; у третьому розділі описаний математичний апарат ліг в основу електронного підручника: теоретичний матеріал з контрольними питаннями, приклади рішень завдань і завдання для самостійної роботи.

Глава I : Інформаційні технології в суспільстві і освіті

Інформатизація суспільства: сучасні реалії

У сучасному цивілізованому суспільстві етапу інформатизації всі його члени, незалежно від їх суспільного положення, використовують інформацію і знання у своїй діяльності, вирішуючи безупинно виникаючі перед ними завдання. При цьому постійно збільшуються запаси знань, досвіду, весь інтелектуальний потенціал суспільства, який зосереджений в книгах, патентах, журналах, звітах, ідеях, активно, на сучасному технічному рівні бере участь в повсякденному виробничої, наукової, освітньої та інших видах діяльності людей. Цінність інформації і питома вага інформаційних послуг в житті сучасного суспільства різко зросли. Це дає підставу говорити про те, що головну роль у процесі інформатизації грає власне інформація, яка сама по собі не робить матеріальних цінностей. Під інформацією (із загальних позицій) будемо розуміти відомості про фактичних даних і сукупність знань про залежності між ними, тобто засіб, за допомогою якого суспільство може усвідомлювати себе і функціонувати як єдине ціле. Природно припустити, що інформація повинна бути науково-достовірної, доступної в сенсі можливості її отримання, розуміння і засвоєння; ...

загрузка...

Страница 1 из 13 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...