Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Остальные рефераты » Проблема розсекречення документів на сучасному етапі

Реферат Проблема розсекречення документів на сучасному етапі

Курсова робота

Виконав Студент III курсу групи ІФ 31 - 07 Толстов Юрій Олегович

Чуваська державний університет імені І.Н.Ульянова

Чебоксари 2010

Введення

Розсекречення архівних документів важливо для суспільства, так як дослідники і історики, які бажають мати уявлення про давно минулі дні, розглядають всю сукупність документів по певній проблематиці й публікують свої пошуки, знахідки в публіцистичних виданнях. Тим самим доносячи до простих громадян історичну обстановку тих років які на їх думку відбувалися в той період який вони описують.

Є у розсекречення та інші проблеми. У пошуку відповідей на свої питання, дослідник може запросити певний комплекс документів про те історична подія яким він цікавиться і виявивши що - то безстороннє, почне передавати іншим цю інформацію як істинно правильну. Тим самим, не дозволяючи існувати інший точки зору або ж повністю критикуючи її. А в той момент коли він цікавився даною проблематикою, то запросив усі ті документи які розкривають дану проблему, але вони були засекречені, вследствии чого у дослідника склалося неправильне уявлення про особистість яку він досліджував.

Повернемося до більш глобальним проблемам. Для навчання історії потрібні підручники, а для написання підручників необхідні документи на які цей підручник буде спиратися. Для цього потрібен доступ до різного роду інформації, яка несе в собі дух тієї епохи, в якої він був написаний. Візьмемо історію СРСР. Багато документів недоступні для публікації їх в підручниках, внаслідок чого автори цих підручників починають займатися письменництвом і тим самим надають неправдиву інформацію. А якщо уявити, що на цій неправдивої інформації виросло ціле покоління, яке не тільки не знає, але й взагалі хибно стверджує певні історичні факти.

У роботі використані законодавчі акти.

Ф. З. Р. Ф. "Про архівну справу в Російської Федерації "закріплює основи архівної діяльності;

Ф. З. Р. Ф. "Про державну таємницю "розкриває організацію роботи з документами, що містять державну таємницю.

Дослідження засновані на вивченні літератури з питань розсекречення архівних документів.

А.В. Щегельський у статті "До питання про розсекречення архівних документів "[1] розкриває те, що передувало початку організації в розсекреченні документів.

У роботі "Архівознавство" [2] Є.В. Алексєєва розділяє архіви на певні типи.

В. В. Никанорова в статті "Розсекречення документів колишніх партійних органів" [3] доносить до нас відомості про роботу комісії з розсекречення документів.

"Колишній Центральний партійний архів відкриває двері "[4] показує на своєму прикладі, як і яким чином йде розсекречення документів.

У роботі "Документи федеральних архівів з історії Другої світової війни: розсекречення та використання в наукових дослідженнях та документальних публікаціях "[5] Т.Ф. Павлова ділиться враженнями у сфері розсекречення документів.

Т. Ф. Павлова так само описує розсекречення архівних документів у статті "Розсекречені архівні документи - Нові сторінки історії

Великої Вітчизняної Війни "[6].

У статті "Очікування змін у справі розсекречення документів КПРС: думки зберігачів та користувачів "[7] провідні фахівці діляться своїми враженнями про діяльність держави в проблемі по розсекречення документів.

Мета роботи - освятити проблему розсекречення архівних документів, і показати проведення розсекречення на сучасному етапі.

Завдання:

Розглянути, як проводилося розсекречення раніше і як проводиться на сучасному етапі;

Освятити які проблеми були і залишаються в розсекречення документів;

Запропонувати шляхи вирішення проблем з розсекречення документів.

Робота включає дві глави.

У першому розділі розкривається теоретична частина в розсекречення архівних документів. Які кроки були вжито в даній області, як закони регулюють порядок розсекречення документів.

У другому розділі розглядається практичне розсекречення документів на сучасному етапі. Містяться думки працівників архіву та посадових осіб з даної проблеми і виходу з неї.

Глава I. Організаційні основи розсекречення архівних документів.

Організація робіт з розсекречення архівних документів

Розпорядженням Президента Росії від 22 вересня 1994р. № 489-р покладено розробка порядку розсекречення архівних документів, що знаходяться в закритих фондах державних архівів, центрах зберігання документів і відомчих архівах, і продовження термінів їх секретного зберігання на ФСК Росії, СЗР Росії, МЗС Росії та Росархів.

Аналіз робіт, що проводилися підприємствами та організаціями, показав, що в залежності від тематичної спрямованості документів і деяких інших факторів застосовуються різні підходи до їх розсекречування, немає однаковості як в організації, так і в проведенні і технічному оформленні результатів розсекречення.

З метою уніфікації процесів організації та проведення робіт по зниженню ступеня секретності справ і документів, зберігаються в архівах підприємств і організацій галузі, введення одноманітності в технології по зняттю грифів секретності та обліку справ і документів після їх розсекречення в 1992 р. Були розроблені галузеві методичні рекомендації з розсекречення архівних документів.

Одним з основних питань розсекречення архівних документів є встановлення необхідності і послідовності проведення цієї роботи. Відзначимо, що до виходу закону "Про державну таємницю "термін секретності документів не встановлювався. Проведене ж розсекречення носило, як правило, епізодичний характер, в основному, у зв'язку з [8] змінами "Переліку відомостей, віднесених до державної таємниці" або при необхідності відкритого опублікування (використання) тих чи інших даних. Таке положення ніяк не сприяло широкому використанню секретних документів і одночасно з цим призводило до значного подорожчання їх зберігання в порівнянні з несекретними з - за додаткових регламентних робіт, визначуваних соціальними інструкціями.

В даний час законом встановлено, що "термін засекречування відомостей, що становлять державну таємницю, не повинен перевищувати 30

років ", а його продовження допускається тільки у виняткових випадках за висновком міжвідомчої комісії з захисту державної таємниці.

Розробники методичних рекомендацій з розсекречення архівних документів Мінатому Росії, задовго до виходу названих документів, розглядали дилему: встановити конкретні хронологічні рамки розсекречувати документи або запропонувати інший механізм.

Вибіркове вивчення окремих фондів та документів, перекладених з секретного на загальний режим зберігання, показало, що розсекречення всіх документів за певний період зажадає проведення роботи з десятками тисяч документів, відволікання фахівців від їх основної роботи, значних матеріальних витрат. При цьому багато документів опинилися б незатребуваними ні дослідниками, ні науково - технічними працівниками.

Крім того, надходження на архівне зберігання секретних документів без встановлення строку їх розсекречення, призводило б до накопичення нових секретних масивів.

Виходячи з цього, підприємствам і організаціям галузі було запропоновано: встановлювати термін розсекречення документів при підготовці їх до передавання на державне зберігання. [9]

У цьому випадку одночасно з проведенням експертизи цінності документів експерти зобов'язувалися готувати і вмотивовані висновки про терміни перегляду або зняття грифів секретності окремих документів без їх додаткового аналізу.

Надійшли раніше на архівне зберігання документи вирішено розсекречувати тільки при зміні ступеня секретності проблем в переліку відомостей, віднесених до державної таємниці, а також при необхідності їх використання в науково - історичних та інших цілях.

Дуже важ...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок