Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Остальные рефераты » Правила машинопису

Реферат Правила машинопису

1 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СКОРОЧЕНЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З ЦИФРАМИ

У машинописних роботах скорочення слів в тексті можна діліті на два види: скорочення, Що спрямовані для Зоров сприйняттів, та скорочення, Що застосовуються Як в усній, так и в пісьмовій мові. Перший вид скорочень прийнято назіваті текстових, другий - абревіатурнім. До дерло відносяться Найменування територіальних, підпріємніцькіх та адміністратівніх одиниць (м., обл., р-н., сел., з-д.), Найменування посад та звань (акад., проф., ст. наук. співроб., доц.), Найменування дат та календарних строків (м-ць, рр..).

Абревіатурі утворюються з дере букв скороченого словосполучення: ВДНХ, ЗІЛ, ДСТ.

Застосовується кож мішаній тип скорочень: АвтоВАЗ, КамАЗ, НІІавтопром.

Скорочення слів в тексті

Скорочення, застосовувані самостійно, без обов'язкового сполучення їх з іншімі словами:

и ін. - И Інші

и т.д. - И так Далі

і т.п. - И того подібне

и ін. - И Інші

Ці скорочення застосовуються Тільки напрікінці речення.

Скорочення слів, застосовувані при напісанні дат:

р. - Рік, рр.. - Рокі

ст. - Століття, стст. - Століття

н.е. - Нашої єрі

н. ст. - Нового стилю

ст. ст. - Старого стилю

Скорочення, застосовувані при Посилання на табліці, частина тексту, ілюстрації й ін.:

табл. - Таблиця (Наприклад, табл. 8)

розд. - Розділ (Наприклад, розд. Б и Е)

гл. - Глава (Наприклад, гл. III)

с. - Сторінка

загрузка...
(Наприклад, с. 5)

п. - Пункт и пп. - Пункти (Наприклад, п. 3, пп. 6 і 9)

малий. - Малюнок (Наприклад, малий. 3 і малий. 10)

порівн. -Порівняй (Наприклад, порівн. Табл. 5 и табл. 8)

дів. - Дівіся (Наприклад, див. В§ 5 гл. II)

Ці скорочення слів застосовуються Тільки перед числами, написання цифрами.

Скорочення слів, застосовувані при напісанні чисел, вираженість цифрами:

тіс. - Тісячі

млн. - Мільйони

млрд. - мільярді

шт. - Штуки

екз. - Екземпляр

чол. - Чоловік

Слова В«ГРИВНІВ» и В«копійкіВ» скорочуються за правилами - В«грн.В» и В«коп.В», ЯКЩО смороду вжіваються Окрема.

Наприклад: вартість газети - 8 коп., ціна журналу - 2 руб.

Скорочення назв установ, підпріємств, машин, марок, ВИРОБІВ і т.п.

Ці скорочення складаються з початково букв слів, Що входять у назву, пишуться прописними буквами без крапок и лапок.

Наприклад: МВС - МІНІСТЕРСТВО внутрішніх справ

МДІМВ - Московський державний інститут міжнародніх відносін

ЗДУ-Запорізький державний університет.

Непріпустімі скорочення слів:

м. б. - Може буті

т. ч. - таким чином

т. щ. - ТОМУ ЩО

т.зв. - Так називаний

заст. - Замість

напр. - Наприклад

Скорочення слів, Що застосовують у документах, повінні відповідати правилами орфографії та пунктуації, Вимоги державних стандартові зокрема ДСТ 7.12-77, и скороченням, прийнятя у класіфікаторах технічно-економічної інформації.

В· Самостійні графічні скорочення застосовують у будь-якому контексті, Незалежності від того, з якімі словами смороду сусідять.

Наприклад: i ін., - и Інші, і т.п. -І того подібне, и т.д. - И так далі.

В· Слова, Що скорочуються Тільки при іменах, прізвіщах, назв.

Наприклад: акад. - Академік (акад. І. І.. Іванов), доц. - Доцент (доц. А. І.. Єфремов), проф. - Професор (проф. В. В. Кузнєцов), д-р - доктор (д-р А. М. Безхвостова), ген. - Генерал (генерал В. Н. Четверіков), т. - товариш (т. Петров).

Скорочення т. (товариш) не рекомендується застосовуваті: на качанах речення, ТОМУ ЩО воно Може буті прийнятя за ініціал імені.

Наприклад: Т. Іванов написавши ... кращє. Після цього т. Іванов написавши ...

В· Слова, Що скорочуються Тільки при географічних назв.

Наприклад: м. - місто (м. Кіров, м. Харків), с. - Село (с. Іваново).

В· Скорочення при Посилання, вжівані Тільки з цифрами чі літерами.

Наприклад: гол. - Глава (гл. 5, 12), п. - пункт (п. 2), підп. - Підпункт (Підп. 2а), розд. - Розділ (розд. 1), малий. - Малюнок (на малий. 4), табл. - таблиця (у табл. 8), с. - Сторінка (с. 8-13).

Раніше широко застосовувалося скорочення стор. (Сторінка) рекомендується ДСТ 7.12-77 заміняті з скороченням с., ТОМУ ЩО Дві форми скорочення одного слова порушують принцип однаковості.

В· Слова, Що скорочуються Тільки при датах в ціфровій формі.

Наприклад: ст., - Століття (XII ст.), р., рр. - Рік, роки (у 1990 р., 1990-1995 рр.).

Подвоєне однобуквеному графічне скорочення пишеться разом, Крапка ставлять Тільки напрікінці (рр.).

В· Слова, Що скорочуються при числах у ціфровій формі.

Наприклад: к. - копійка (50 к.), грн. - гривня (321 грн.), тис. -Тисяча (240 тіс.).

В· Ініціалі пишуться прописними буквами через Крапка без проміжків Між ними.

Наприклад: А. С. Пушкін, А. П. Чехов.

Після скороченіх слів з Крапка рекомендується НЕ робіті проміжків, тому Що ця крапка НŠ​​означає закінченої думки, а вказує на скорочене слово.

Наприклад: т. Павлов В. Н., р. Нева, вул. Горького.

В· Скорочення, Що пишуться через Дефіс.

Наприклад: б-ка - бібліотека, з-д - завод, вид-во - видавництво, ін-т - інститут, р-н - район, ун-т - університет, ф-ка - фабрика.

1.Буквені абревіатурі.

а) Загальнопрійняті буквені абревіатурі, Що складаються з початково букв, Що входять у Назв. Смороду пишуться прописними буквами без крапок та лапок.

Наприклад: СРСР, АРСР, КПРС, ДО КПРС, МХАТ, НДІ, ООН, ПТУ, ЕВМ, МВС и т. п.

смороду можут вжіватіся без роз'яснень у будь-яких виданнях.

б) Загальновжівані наріцальні іменнікі пишуть малімі літерами.

Наприклад: вуз - вищий навчальний заклад, втуз - вищий технічний навчальний заклад.

в) Буквені абревіатурі - марки машин и механізмів - при сполученні з цифрами пишуться разом, ЯКЩО цифри передують абревіатурі (3 РК), чі через Дефіс, Що Йде за нею (ГА3-24).

г) Написання скорочень ДСТ, ОСТ, РСТ, СТП є віключенням Із загально правила написання складноскороченіх слів малімі літерами. Смороду утворені з усіченіх частин слів (Д - державний, СТ - стандарт), альо за традіцією пишуться прописними буквами. Абревіатуру ДСТ рекомендується писати без нарощених відмінковіх закінчень.

Наприклад: ... за ДСТ 7.12-77, ОСТ 17.494-81.

2. Скорочення змішаної форми.

а) Скорочення - сполучення буквеної абревіатурі з усіченімі Частина слів пишуться разом, ЯКЩО скорочення при чітанні вімовляються в скороченій формі.

Наприклад: КамАЗ, АвтоВАЗ.

б) літери абревіатура, Що позначає наріцальну назву, альо за правилами пишеться прописними буквами, у складі скорочення змішаної форми зберігає написання прописними буквами.

Наприклад: ВНІІполіграфмаш, УкрНІІпроект.

Скорочення, Що застосовуються з цифрами

1. Багатозначні цілі числа розбівають на групи (по три цифри) праворуч ліворуч, починаючі з чотірізначніх чисел (СЕВ PC 2625-70 В«Основні математічні позначені В»).

Наприклад: 451872, 34634, 2648.

Не розбівають на групи цифри в числах, Що позначають номер, у марках машин и механізмів.

Наприклад: № 97683.

Крапка в пробілах Між цифровими групами багатозначного числа ставити Забороняється, цифри розбівають пробілом. <...

загрузка...

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...