Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Остальные рефераты » Розвиток бібліотечної справи в Білорусі

Реферат Розвиток бібліотечної справи в Білорусі

Зміст

Введення

Глава 1. Історія розвитку бібліотечної думки в Білорусі

1.1 Зародження і становлення бібліотек на території Білорусі (XII-XVIII століття)

1.2 Бібліотечна справа в Білорусі в XIX столітті

1.3 Історія розвитку бібліотечної думки в ХХ столітті

Глава 2. Виникнення і розвиток сучасних бібліотек Білорусі (на прикладі Центральної наукової бібліотеки імені Я.Коласа Національної академії наук Білорусі)

2.1 Історія розвитку Центральної наукової бібліотеки імені Я.Коласа Національної академії наук Білорусі

Висновок

Список літератури


Введення

Для розвитку суспільства в різних його сферах - соціально-економічній, політичній, екологічній, культурно-просвітницької значну роль відіграють бібліотеки. Товариство в свою чергу у всі часи було зацікавлене в бібліотеках та використанні їх інформаційних ресурсів в певних цілях.

Усвідомити взаємність процесу - значимість бібліотек для суспільного розвитку та роль суспільства у розвитку бібліотек - високородні і складна справа, яким пробували займатися і російські та білоруські вчені на різних історичних етапах. Так, ще на самому початку ХХ століття з'явилися роботи Л.Б. Хавкіної (В«Книга і бібліотекаВ»), К.У. Рубинського (В«Культурна роль бібліотеки В»).

Поновлення інтересу до даної проблеми відбулося вже в радянський час. Так, серед білоруських дослідників можна виділити наступні роботи: М.І. Поки, В.Ф. Якименко, Н.А. Лейко, У.А. Акулич, В.А. Дукале. А в Наприкінці ХХ - дисертації Л.У. Раковецький, Р.С.Мотульского, А.М. Богаревіч, Н.Я. Півником.

Систематичним дослідженням проблем бібліотечної діяльності в Республіці Білорусь, впливу бібліотек на розвиток суспільства займається колектив кафедри менеджменту інформаційно-документальної сфери Білоруського державного університету культури і мистецтва.

Історія бібліотечної справи і практика діяльності бібліотек свідчить про те, що вплив бібліотек на розвиток суспільства і в Водночас вплив суспільства на розвиток бібліотек пов'язані з функціями, які виконувала бібліотека на кожному конкретному етапі свого існування.

Актуальність теми нашого дослідження полягає в важливості вивчення історії розвитку як кожної конкретної бібліотеки в Зокрема, так і всіх бібліотек Білорусі в цілому. Також вибір теми пояснюється недостатньою пропрацьованністю її в літературі.

Роблячи огляд літератури за темою нашого дослідження, необхідно відзначити наступні роботи та їх авторів:

Стаття Лейко Н. ("Бібліятечная праворуч на Беларусі: дакументи и материяли ") присвячена історії розвитку бібліотечної справи на Білорусі. На думку автора, вивчення розвитку бібліотечної справи є одним з найважливіших розділів історії культури білоруського народу, так як без знань історії бібліотек неможливо осмислити зміни, які характерні для бібліотечної справи в республіці на сучасному етапі [13; 32]. Також в даній роботі розглядається і характеризується збірник документів і матеріалів з Національного та обласних архівів Республіки Білорусь, який відображає найбільш важливі матеріали з історії бібліотечної справи в 1976-1990 рр.. Представлені у збірнику матеріали, значно розширюють в історичному та науковому плані уявлення про роль бібліотек в культурному будівництві республіки.

Робота Змачінской Н (В«Перші медичні бібліотеки в Білорусі допомогою бібліотечно-інформаційних установ В») цікава тим, ч то автор розглядає історію формування бібліотек, починаючи з письмових пам'ятників з медицини, відносяться до часів монастирської медицини. Пояснюючи вибір теми для дослідження, Змачінская Н. відзначає: В«Актуальність задоволення потреби людей в медичних знаннях залишається на протязі всієї історії розвитку суспільства. Це обумовлено постійними пошуками людьми шляхів збереження і зміцнення здоров'я, що є пріоритетною людської цінністю В»[7; 24].

Березкіна Н.Ю. (В«Інформаційне забезпечення науки Білорусі В») підкреслює у своїй роботі, що в сучасних умовах до формуванню документального фонду наукової бібліотеки підходять по-новому і орієнтуються не стільки на існуючі, скільки на майбутні інформаційні запити користувача. У роботі автор приходить до наступного висновку: в умовах дефіциту коштів на формування фондів бібліотек зарубіжними документами, необхідно відновити діяльність Комісії з координації комплектування наукових бібліотек іноземною літературою з дотриманням галузевого принципу [4; 78].

Об'єктом розгляду в даній курсовій роботі виступають бібліотеки Білорусі.

Предмет дослідження - історія розвитку бібліотек Білорусі.

Мета нашої курсової формулюється наступним чином: вивчити основні етапи розвитку бібліотечної думки в Білорусі.

Завдання, які поставлені нами перед дослідження такі:

Проаналізувати наявну літературу по темі нашого дослідження;

Дати характеристику основним історичним етапам розвитку бібліотек Білорусі;

Простежити особливості розвитку бібліотечної думки Білорусі на сучасному етапі, на прикладі однієї бібліотеки.


Глава 1. Історія розвитку бібліотечної думки в Білорусі

1.1 Зародження і становлення бібліотек на території Білорусі (XII-XVIII століття)

Найважливішими передумовами створення бібліотек стало виникнення писемності, розповсюдження рукописних книг. Потреба суспільства в знаннях безперервно зростала, це стимулювало збирання, накопичення і зберігання книг та інших пам'яток писемності.

Першою з відомих нам бібліотек на території західних земель Русі була бібліотека Полоцького Софійського собору. Частина книг даної бібліотеки збереглася і до наших днів. Єфросинія Полоцька організувала листування книг в заснованому нею в середині ХІІ століття Спаському монастирі. При монастирі існувала школа, яка готувала черниць для листування книг. Книги же зберігалися в монастирській бібліотеці [11, 12].

У XI-XII ст. бібліотеки існували в Турово-Пінському князівстві, а також у Мінському, Гродненському. Невелика бібліотека була при Преображенської церкви в Турові. У ній, наприклад, зберігалося Туровський євангеліє XI в.

Невеликі бібліотеки були створені і при споруджених в XII столітті в Мінському кафедральному соборі, Благовіщенській церкві у Вітебську, Борисоглібській церкви на Каложе в Гродно. Відомості про багатьох церковних бібліотеках не збереглися, але наявність їх безперечно.

У західних землях Русі бібліотеки були, як і у всьому давньоруській державі, монополією церкви.

У XIV-XVI століттях книжкова писемність Білорусі характеризувалася високим для того часу рівнем розвитку. Це не могло не відбитися на розвитку бібліотек.

На території Білорусі в цей період створювалися головним чином, монастирські бібліотеки. Вони виникали при православних монастирях. Діяльність монастирів була спрямована на зміцнення церковної ідеології, на пропаганду релігії. Тому монастирські бібліотеки купували і розмножували в основному літературу релігійного змісту.

Найбільш великими в той період були бібліотеки Слуцького, Троїцького, Супрасльского, Вітебського Марківського та Жіровічского монастирів. Дані про них містяться в дійшли до наших днів описах майна монастирів, включають і списки книг.

Книжкові фонди монастирських бібліотек Білорусі багато в чому були ідентичні фондам таких же бібліотек в Росії, але їм були властиві і свої особливості, обумовлені національно-історичними умовами розвитку білоруських земель. Основу фонду становили релігійні книги, які використовувалися під час церковних богослужінь. Такі книги мелісь в декількох примірниках, іноді навіть у великій кількості. Важливе місце у фондах займала полемічна література, спрямована на викриття католицтва і на захист православної церкви [11; 13].

Основним джерелом поповнення фондів монастирських бібліотек було листування рукописних ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок