Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Москвоведение » Московська Русь у (XIV - XVI ст.)

Реферат Московська Русь у (XIV - XVI ст.)

МОСКОВСЬКА РУСЬ (XIV - XVI ст.)

I. Об'єднання російських земель навколо Москви.

Освіта централізованої держави - важливий етап у розвитку російської державності, що визначили багато чого в її подальшому розвитку, у зміцненні духовного, культурного єдності складається російської народності. Процес централізації здійснювався протягом двох, насичених бурхливими, драматичними подіями, століть.

Виділимо декілька факторів, які вплинули на процес утворення централізованої російської держави.

а) Природно-кліматичний і економічний чинники ..

На всьому просторі території, що склала історичне ядро ​​Російської держави, були малородючі грунту. У період, який ми розглядаємо, підсічна система землеробства, що давала високі врожаї (сам-10, сам15), але вимагала постійних величезних зусиль цілого колективу людей, змінилася паровим трипілля. Це давало селянинові величезну економію праці, але привернуло за собою зниження врожайності до сам-1.7, 2 -, 3. Крім того, при паровому трипілля мізерні грунту стрімко "випахівающей" і втрачали родючість. І для відновлення родючості знову треба було застосовувати відітну і переліг за допомогою общинного праці. Надзвичайно низький рівень врожайності зберігався на території історичного центру Росії близько 400 років. Причини - худородние грунту і короткий цикл сільськогосподарських робіт (125-130 роб.днів). Протягом чотирьох століть російський селянин перебував у ситуації, коли худородние грунту вимагали ретельної обробки, а часу на неї у нього не вистачало, як і на заготівлю кормів для худоби. Що ж з цього випливало? При великій кількості землі селянин не був в змозі обробляти великі площі. А при низькій врожайності це призводило до низького відсотку товарних надлишків, або до їх відсутності. Товарне виробництво розвивалося повільно. Обсяг сукупного додаткового продукту був вкрай низький. А це мало величе

загрузка...
зне значення для формування певного типу державності на території історичного ядра Росії, змушуючи панівний клас створювати жорсткі важелі державного механізму, що дозволяють вилучати ту частку додаткового продукту, яка йшла на потреби розвитку самої держави, суспільства і правлячого класу. Звідси йдуть і витоки жорсткого режиму кріпосного права, і колонізації все нових і нових територій, бо збільшити додатковий продукт можна було тільки за рахунок приросту землеробського населення та освоєння нових просторів при збереженні екстенсивного характеру землеробства. І ще один важливий наслідок. Розвиток економіки Росії як переважно землеробської призвело до уповільнення процесу відокремлення промисловості від землеробства, що, в свою чергу призвело до уповільнення процесу городообразованія. Особливості ведення селянського господарства наклали незгладимий відбиток і на російський національний характер. Це здатність російської людини до крайнього напруження сил, духовних і фізичних, легкість до зміни місць. Тяжкі умови праці, сила общинних традицій, постійна загроза зубожіння сприяли виробленню в російській людині незвичайного почуття доброти, колективізму, готовності до самопожертвованію.Говоря про економічний розвиток руських земель, ми повинні враховувати й те негативний вплив, який чинився на нього татаро-монгольським завоюванням . Монгольська навала призвело до падіння ролі міст в економічному житті Русі, до різкого скорочення населення, до відтоку значної частки додаткового продукту в Орду у вигляді данини, хоча монголи відмовилися від прямого включення російських земель до складу Золотої Орди і не зробили замах на православну віру.

Таким чином, ми бачимо, що особливості природно-кліматичних умов багато в чому визначили особливості формування російської централізованої держави. На відміну від країн Західної Європи, зростання міст, розвиток торгівлі, формування єдиного національного ринку і складання на цій основі економічного єдності не були основними причинами утворення централізованої держави на Русі в розглянутий період.

б) Соціально-політичні фактори

Централізація - процес не стихійний. Його здійснювали конкретні історичні суб'єкти - люди, групи людей, народи, наділені розумом і волею. Хто ж був зацікавлений в об'єднанні земель? Для того, щоб відповісти на це питання, розглянемо, що собою являло російське суспільство в XIII-XIV ст.

Великі землевласники. - Вотчинника - князі, бояри, духовенство. Ієрархія. - Великі князі; удільні князі; бояри і служиві князі; слуги під Дворський (управяющім князівським господарством) - князівська адміністрація, згодом звана дворянством. Землеволодіння на вотчині і умовному триманні острівцями вкраплюються в море селянських общин. до кінця XV ст. в Північно-Східної Русі переважали так звані чорні землі. Для чорних земель було характерно общинне землеволодіння селян з індивідуальним володінням присадибною ділянкою і пашенной землею. Відносини в громаді регулювалися за допомогою виборного селянського волосного самоврядування під контролем представників князівської адміністрації - намісників і волостелей.

У XIV столітті замість багатьох термін, що позначає різні категорії селянства, з'являється новий термін "селяни". У його середовищі виділялися дві категорії: чорні селяни, які жили громадами у селах, не належали окремим феодалам, і селяни власницькі, що жили на надільних землях в системі феодальної вотчини. Чорні селяни платили податок.

Селяни власницькі були особисто залежні від феодала, але ступінь цієї феодальної залежності була різною. У період формування централізованої держави основною формою залежності стає польова панщина.

В кінці XIII-XIV ст. з поступовим зростанням власницьких і питомих земель виникає потреба в робочих руках для їх обробки - у польовий панщині. Селяни, залишаючись у масі в цей період ще вільними і будучи вимушеними в поті чола трудитися на свою землю (згадаймо низьку врожайність і короткий цикл польових робіт), фізично не могли і не хотіли працювати на полі поміщика. Потрібна була сила, здатна їх змусити. Такою силою могла стати міцна державна влада. Однак прикріплення селян до землі ще не стало головною метою землевласників. Вони в той період були більше зацікавлені в залученні на свої території вільного землеробського і ремісничого населення, в освоєнні нових земель, в колонізації. У цьому сенсі колонізація населення в Північно-Східні землі знаходила підтримку у тих, хто прагнув до єднання земель і створення єдиної державної влади. На грунті економічної і політичної необхідності у феодальної знаті починає складатися загальний доцентрові інтерес. І ось цей егоїстичний, своєкорисливою інтерес пануючого стану дійсно, як писав В. О. Ключевський, зустрівся з народними потребами і прагненнями. І не тільки на грунті колонізації. Перш за все на грунті боротьби із зовнішньою небезпекою, з татаро-монгольським ярмом, сковували історичні сили народу, що заважають його подальшому розвитку.

Процес об'єднання російських земель навколо Москви був важким. Олександр Ярославич Невський був останнім князем, що володів сильною владою в межах Північно-Східної Русі. Після його смерті в 1263 р. великокнязівська столиця Володимир прийшла в занепад, і в боротьбу за володіння володимирській короною вступили молодші князі з периферійних князівств. Основним змістом початкового етапу. об'єднавчого процесу (кінець XIII-перша половина XIV ст.) була поява в Північно-Східній Русі великих феодальних центрів і виділення серед них найсильнішого. Головними суперниками в боротьбі за рольцентра об'єднання стали Москва і Твер, що перетворилися зі столиць невеликих периферійних князівств у великі економічні і політичні центри Північно-Східної Русі. Економічному піднесенню і політичному піднесенню цих князівств сприяло швидке збільшення їх населення за рахунок припливу в ці менш доступні для грабіжницьких набігів татар землі селян і ремісників. Суттєву роль у цій боротьбі ...

загрузка...

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...