Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Основні напрямки вдосконалення використання персоналу учхоза "Кубань" міста Краснодара

Реферат Основні напрямки вдосконалення використання персоналу учхоза "Кубань" міста Краснодара

Зміст

Введення

1. Поняття, склад і роль персоналу в підвищенні економічної ефективності діяльності підприємства (організації, фірми)

1.1 Поняття і роль персоналу підприємства (організації, фірми)

1.2 Структура і професійно-кваліфікаційні характеристики персоналу

1.3 Управління персоналом як елемент системи управління підприємством в цілому

2. Основні напрямки покращення використання персоналу учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара

2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара

2.2 Аналіз факторів, що впливають на ефективність функціонування персоналу учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара

2.3 Формування основних напрямків поліпшення використання персоналу на основі кореляційно-регресіонний аналізу

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Список скорочень

Додаток А

Додаток Б


Введення

Особливістю розвитку підприємницької діяльності в сучасній Росії є системний і постійний процес консолідації активів: купуються підприємства, створюються нові вертикально інтегровані компанії, утворюються територіально розподілені холдинги. Подібна консолідація дозволяє власникам досягти поставлених стратегічних цілей. Однак для цього їм, як правило, необхідні ефективні механізми управління зібраними активами. А це означає, що повинні з'явитися зрівнянні показники у всіх областях управління, включаючи сферу людських ресурсів.

З точки зору управління персоналом, наявність таких показників означає можливість управляти витратами завдяки чіткому розумінню того, скільки і за що ви платите співробітникам. Разом з тим у відсутність єдиних уніфікованих підходів і механізмів обліку руху персоналу, оплати праці, преміювання, реалізац

загрузка...
ії соціальних програм зібрати і проаналізувати необхідну для цього інформацію не представляється можливим.

Наявність в країні значного кола невирішених соціально-економічних проблем і породжуваних ними негативних наслідків вимагає переосмислення змісту процесів управління персоналом на підприємствах. Як показує аналіз ситуації, що склалася на російському ринку праці, в Росії поки превалює соціалістична модель трудової орієнтації. Це коли людина працює для душі, морального задоволення, і в меншій мірі налаштований на те, що на роботі потрібно робити все, щоб заробляти більше, тим самим, покращуючи якість життя. Останній варіант - чисто західний, поширений у розвинутих країнах, в Росії не отримав свого гідного розвитку. В основній масі росіяни як і раніше не думають про кар'єрне зростання, зате надають великого значення відносинам в колективі і регулярності виплати заробітної плати.

Як це не парадоксально, але малий та середній бізнес - головне джерело економічного зростання та формування середнього класу в розвинених країнах - в Росії як масове явище поки не прижився. Більшість воліють відпрацювати В«від дзвінка до дзвінкаВ», аніж мати свою справу, про який потрібно постійно піклуватися, думати, яке, нарешті, необхідно розвивати. Робота на державному чи приватному підприємстві зі стабільною зарплатою - ось у чому полягає основний інтерес найманих працівників на території Росії і основна проблема забезпечення економічного зростання в країні.

Саме актуальність даної проблеми для російської економіки та її підприємств і визначили предмет дослідження бакалаврської роботи - формування основних напрямів вдосконалення використання персоналу підприємства (організації, фірми) в російських умовах.

Об'єкт дослідження бакалаврської роботи - система управління та організації діяльності персоналу учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара.

Мета бакалаврської роботи - виробити основні напрямки вдосконалення використання персоналу учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара.

Мета дослідження і визначила завдання бакалаврської роботи:

- розкриття сутності та ролі персоналу підприємства (організації, фірми) в підвищенні ефективності роботи всієї господарської структури;

- розгляд теоретичних основ характеристики структури і професійно-кваліфікаційного складу персоналу підприємства (організації, фірми);

- виявлення особливостей управління персоналом як елемента системи управління підприємства в цілому;

- вивчення техніко-економічних характеристик діяльності учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара;

- аналіз факторів, впливають на ефективність функціонування персоналу учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара;

- вироблення основних напрямів поліпшення використання персоналу учхоза В«КубаньВ» міста Краснодара.

Інформаційною базою написання бакалаврської роботи з'явилися: Конституція РФ; Цивільний Кодекс РФ; федеральні закони та підзаконні акти про організацію системи управління персоналом на російських підприємствах; матеріали Держкомстату РФ і Краснодарського краю; техніко-економічні дані про діяльність В«Харчові технологіїВ».

Теоретичною основою бакалаврської роботи послужили роботи провідних вітчизняних і зарубіжних економістів: Генкіна Б.М., Кибанов А.Я., Беляцкий Н.П. , Бяков Є.О. , Веснин В.P. та ін

У бакалаврській роботі були використані наступні прийоми і методи досліджень: порівняння і угруповань, різниць, статистичний, економіко-математичний, аналітичний, горизонтальний і вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів. Всі вони допомогли більш детально проаналізувати діяльність підприємства, підготувати теоретичну і практичну частини роботи і дозволили виявити основні напрями вдосконалення системи управління якістю кондитерської продукції на підприємстві.

Структура бакалаврської роботи. Бакалаврська робота складається з вступу, трьох глав (кожна включає три підрозділу), укладення, глосарію, списку використаних джерел, списку скорочень і додатка.


1. Поняття, склад і роль персоналу в підвищенні економічної ефективності діяльності підприємства (організації, фірми)

1.1 Поняття і роль персоналу підприємства (організації, фірми)

Персонал фірми [16] - це сукупність фізичних осіб, які виконують різноманітні функції в процесі виробництва матеріальних благ, надання послуг, задоволення потреб інтелектуального, культурного та іншого характеру. Фізичні особи складаються з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. В таких відносинах, однак, можуть складатися не тільки наймані працівники, але й фізичні особи - власники або співвласники фірми, які крім належної їм частини доходів отримують відповідну оплату за безпосередню участь у конкретній роботі фірми. [14]

Та його частина, яка складається в штаті організації, називається кадрами [31]. З точки зору статистики персонал (кадри) характеризуються структурою, чисельністю і в цілому та по окремим групам.

Населення, яке входить в склад трудових ресурсів, можна розділити на дві групи [20]:

- економічно активне населення;

- економічно неактивне населення.

Загальним для всіх фірм є розподіл працівників на персонал основної і не основної діяльності; керівників, фахівців, службовців і робітників.

Подальша класифікація може бути здійснена за віком, рівнем освіти, стажу роботи та іншим ознаками, що мають значення для оцінки трудового потенціалу фірми. [22]

Трудовий потенціал - це інтегральна характеристика кількості, якості і заходи сукупної здатності до праці різних груп людей. [13] Трудовий потенціал має кількісну і якісну характеристики.

Кількісна характеристика - загальна чисельність персоналу на дату або за період.

Якісна - ступінь професійної і кваліфікаційної придатності до виконання роботи. Оцінка трудового потенціалу здійснюється за професіями, спеціальності, кваліфікації [16]:

- професія визначається комплексом теоретичних знань, умінням і навичками, необхідними для викон...

загрузка...

Страница 1 из 17 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...