Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Особливості моделі корпоративного управління в ВАТ "БАТЕ"

Реферат Особливості моделі корпоративного управління в ВАТ "БАТЕ"

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1 Англо-американська модель корпоративного управління

2.2 Німецька модель корпоративного управління

2.3 Японська модель корпоративного управління

2.4 Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління

РОЗДІЛ 3. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ВАТ В«БАТЕВ»

3.1 Історія корпоративного управління в Білорусі

3.2 Організація корпоративного управління в ВАТ В«БАТЕВ»

3.3 Проблеми корпоративного управління

3.4 Рекомендації для забезпечення корпоративної безпеки

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Корпорація - це найважливіший інститут сучасної економіки. Процес інтеграції білоруських корпорацій у світове економічне співтовариство викликав сплеск інтересу до питань, що стосуються корпоративного управління. Актуальність вивчення проблеми корпоративного управління пояснюється необхідністю:

- підвищення конкурентоспроможності корпорації на світовому ринку;

- забезпечення інвестиційної привабливості;

- створення ефективного механізму управління власністю;

- дотримання балансу інтересів всіх фінансово-зацікавлених осіб;

- поділ функцій володіння і управління в крупних організаціях.

У даній роботі розглянуті питання, що стосуються сутності корпоративного управлі

загрузка...
ння, залежно вартості компанії від ефективного корпоративного управління, а також основні мотиваційні механізми, застосовувані в корпоративному управлінні.

Поняття В«корпоративне управлінняВ» з'явилося в білоруській економіці відносно недавно, але, тим не менш, економісти і аналітики широко і активно вивчають і аналізують його в навчальній літературі та періодичних виданнях провідних економічних журналів. Корпоративне управління - це сукупність економічних і адміністративних механізмів, за допомогою яких реалізуються права акціонерної власності й формується структура корпоративного контролю; система взаємодій між керівництвом компанії, її радою директорів, акціонерами та іншими зацікавленими особами для реалізації їх інтересів [35].

Мета даної роботи - виявити особливості моделі корпоративного управління у Відкритому акціонерному товаристві В«БАТЕВ».

Завдання даної курсової роботи:

1) Виявити сутність корпоративного управління;

2) Визначити особливості різних моделей управління корпораціями;

3) Виявити особливостей моделей корпоративного управління в Республіці Білорусь.

4) Виявити особливості корпоративного управління в ВАТ В«БАТЕВ»

Об'єктом дослідження курсової є моделі корпоративного управління.

Предметом дослідження курсової є Особливості моделі корпоративного управління в ВАТ В«БАТЕВ»


ГЛАВА 1 . СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У сучасній білоруській економіці корпоративне управління є одним з найважливіших факторів, що визначають не тільки рівень економічного розвитку країни, а й соціальний та інвестиційний клімат.

Що ж таке корпоративне управління? Ця проблема досить складна, відносно нова і продовжує розвиватися. Існує безліч визначень даного поняття.

- організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) дає наступне формулювання: В«Корпоративне управління відноситься до внутрішніх засобам забезпечення діяльності корпорацій і контролю над ними ... Корпоративне управління також визначає механізми, за допомогою яких формулюються цілі компанії, визначаються засоби їх досягнення та контролю над її діяльністю В». У широкому сенсі корпоративне управління розглядається як процес здійснення влади господарюючими суб'єктами, прийняття рішень в рамках відносин власності на основі сформованого виробничого, людського і соціального капіталу ... визначається характером цільових установок діяльності підприємства і його керівництва, типами контролю, інтересів і власності;

- корпоративне управління оцінюється також як організаційна модель, яка покликана, з одного боку, регулювати взаємини між менеджерами компаній і їх власниками (акціонерами), з інший - узгодити цілі різних зацікавлених сторін, забезпечуючи тим самим, ефективне функціонування компаній;

- система, за допомогою якої здійснюється управління і контроль над діяльністю підприємницьких організацій. Структура корпоративного управління визначає права і обов'язки осіб, які входять в корпорацію, наприклад, членів ради директорів, менеджерів, акціонерів та інших зацікавлених сторін, і встановлює правила і порядок прийняття рішень з справах корпорації. Корпоративне управління також забезпечує структуру, на основі якої встановлюються цілі і завдання діяльності компанії, визначаються шляхи та засоби їх досягнення і контролюється;

- система або процес, за допомогою якого управляється і контролюється діяльність корпорацій, підзвітних акціонерам.

Корпоративне управління у вузькому розумінні - це система правил і стимулів, які спонукають керівників компанії діяти в інтересах акціонерів.

У широкому сенсі корпоративне управління - це система організаційно-економічних, правових і управлінських відносин між суб'єктами економічних відносин, інтерес яких пов'язаний з діяльністю компанії. В свою чергу, під суб'єктами корпоративного управління розуміється: менеджери, акціонери та інші зацікавлені особи (кредитори, службовці компанії, партнери компанії, місцеві органи влади).

Всі учасники корпоративних відносин мають спільні цілі, в тому числі:

1. створення життєздатною прибуткової компанії, що забезпечує випуск високоякісних товарів і робочі місця, а також володіє високим престижем і бездоганною репутацією;

2. збільшення вартості матеріальних і нематеріальних активів компанії, зростання котирувань її акцій і забезпечення виплати дивідендів;

3. отримання доступу до зовнішнього фінансування (ринків капіталу);

4. отримання доступу до трудових ресурсів (кадрам менеджерів та інших працівників);

5. збільшення робочих місць і загальне зростання економіки.

Разом з тим, кожен учасник корпоративних відносин має свої інтереси, і різниця між ними може призвести до розвитку корпоративних конфліктів. У свою чергу, належне корпоративне управління сприяє запобігання конфліктам, а при виникненні - їх вирішенню допомогою передбачених процесів і структур. Такими процесами і структурами є формування та функціонування різних органів управління, регулювання взаємовідносин між ними, забезпечення рівноправного ставлення до всіх сторонам, розкриття належної інформації, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно належними стандартами і пр.

Рис. 1.1. - Система корпоративного управління

У чому ж різняться інтереси суб'єктів корпоративного управління?

Менеджери отримують основну частину своєї винагороди, як правило, у вигляді гарантованої заробітної плати, в той час як інші форми винагороди відіграють значно меншу роль. Вони зацікавлені, насамперед, у міцності свого становища, стійкості компанії та зниженні небезпеки впливу непередбачених обставин (наприклад, фінансуванні діяльності компанії переважно за рахунок нерозподіленого прибутку, а не зовнішнього боргу). У процесі вироблення і реалізації стратегії розвитку компанії, як правило, схильні до встановлення міцного довгострокового балансу між ризиком і прибутком. Менеджери залежать від акціонерів, представлених радою директорів, і зацікавлені в продовженні своїх контрактів на роботу в компанії. Вони також безпосередньо взаємодіють з великим числом груп, що виявляють інтерес до діяльності компанії (персонал компанії, кредитори, клієнти, постачальники, регіональні та місцеві влади і пр.) і змушені брати до уваг...

загрузка...

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...