Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Менеджмент » Властивості та життєвий цикл організацій

Реферат Властивості та життєвий цикл організацій

Категория: Менеджмент

Курсова робота

з дисципліни: "Теорія управління"

Тема: "Властивості та життєвий цикл організацій"


Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи понять "властивості організації "та" життєвий цикл організації "

1.1 Поняття, сутність та класифікації властивостей організації

1.2 Сутність та етапи життєвого циклу організації

1.3 Стратегії керівника на різних стадіях життєвого циклу організації

1.4 Соціальний компонент життєвого циклу організації

Глава 2. Аналіз життєвого циклу організації

2.1 Аналіз моделі рівня розвитку організації в аспекті її життєвого циклу

2.2 Взаємозв'язок життєвого циклу і грошового (фінансового) потоку організації

2.3 Перспективні моделі теорії еволюції організації

Висновок

Література

Додаток 1

Додаток 2


Введення

Організації зароджуються, розвиваються, досягають успіхів, слабшають і врешті-решт припиняють своє існування. Мало хто з них існують нескінченно довго, жодна не живе без змін. Нові організації формуються щодня. У той же час щодня сотні організацій ліквідуються назавжди. Вміють адаптуватися - Процвітають, негнучкі - зникають. Якісь організації розвиваються швидше за інших і роблять свою справу краще, ніж інші. Керівник повинен знати, на якому етапі розвитку знаходиться організація, і оцінювати, наскільки прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу. Саме тому актуально на сьогоднішній день поняття життєвого циклу організації як передбачуваних змін з певною послідовністю станів протягом часу.

Розглядаючи поняття життєвого циклу і властивості організації, можна бачити, що існують чіткі етапи, через які проходять організації, і що переходи від одного етапу до іншого є передбачуваними, а не випадковими.

В даний час організаційного розвитку приділяється велика увагу. Як правило, під ним розуміються деякі цілеспрямовані зміни, вводяться управлінцями з метою збільшити ефективність роботи організації. При цьому одні організації розвиваються динамічніше і успішніше за інших, другі - немов стоять на місці, треті - переживають не проходить кризу.

Життєвий цикл організації безпосередньо і найтіснішим чином пов'язаний з властивостями організації.

Концепції життєвого циклу приділяється велика увага в літературі по вивченню ринків. Даною проблемою займалися вітчизняні та зарубіжні дослідники Г.Р. Латфуллін, А.В. Райченко, Г. Рузавін, В. Адамчук, Р.А. Коренченко, Про , Шоннессі Дж., М. Оучи, Е. Роджерс, П. Еткінс та ін

Мета роботи - розглянути властивості і життєвий цикл організації.

Предмет роботи - розгляд основних підходів до розуміння організаційного розвитку, при цьому під розвитком організації будемо розуміти природний, закономірний процес, або те, що в літературі називають життєвим циклом організації.

Поставлена ​​мета і предмет визначили наступні завдання роботи:

1. Вивчити наукову і спеціальну роботу з поставленої проблеми.

2. Розглянути поняття "життєвий цикл організації".

3. Розглянути сутність та класифікації властивостей організації.

4. Підвести підсумки виконану роботу, зробити висновки.

Дана робота складається з вступу, трьох глав, висновку, списку літератури і додатки.


Глава 1. Теоретичні основи понять "властивості організації "та" життєвий цикл організації " 1.1 Поняття, сутність та класифікації властивостей організації

Сутність вирази організації як процесу або системи визначається не стільки формою її представлення, скільки внутрішніми, змістом, що відображає можливості використання та розвитку її потенціалу. Основоположним проявом сутності організації є її властивості.

Властивості - сукупність проявів, що відбивають загальні, характерні і специфічні риси організації [13].

Властивості організації широко і різноманітно класифікуються в Відповідно до функціональної спрямованістю, цілями її створення, потенціалом розвитку, сферою їх використання [13].

Це обумовлено роллю суб'єкта і застосуванням принципу примату мети, що виділяє цілепокладання в якості першого кроку в організації будь-якого в тій чи іншій мірі суб'єктивного процесу.

Цілеспрямованість суб'єктивної організації відображає цільову природу її виникнення, структуру дерева цілі, закладену в основі виділення і побудови процесів, підпроцесів і циклів у відповідності зі стратегічними, тактичними, оперативними, локальними та приватними цілями, їх підпорядкування спільної мети даного циклу, оцінку ефективності його здійснення за ступенем її досягнення [16].

Перші властивості виявляються вже у визначенні тих чи інших організацій як об'єктивних, суб'єктивних або змішаних процесів і систем. Так, визначенням суб'єктивної організації виділяється властивість цілеспрямованості.

Цілеспрямованість - орієнтація організації на постановку і досягнення бажаного, можливого і необхідного стану [16].

Властивістю, структурно формуючим організацію, є дискретність, що відображає поелементний, поетапний, конструкційно- кооперуються підхід до її проектування, формуванню, функціонуванню, сприйняттю і поданням.

Дискретність - переривчастість, виділених складових.

Періодичне повторення об'єктивно усталеною або цілеспрямовано сформованої послідовності перетворень будь-якої організації являє таку її конструкційну особливість, як циклічність.

Циклічність - періодичне повторення певної послідовності.

Цей композиційний ресурс, його розробка, застосування та відображення дозволяють чітко уявляти, конструктивно проектувати і ефективно здійснювати цілеспрямовані організаційні зміни. Основою таких перетворень є очікування і розрахунок періодичного повторення складається чи встановлюваної, послідовності, що дозволяє ставити і вирішувати завдання її оптимізації, дублювання і тиражування.

Реверсивність - повернення до повторення вихідного стану.

здійснена в часі, будь-яка організація як процес перш все характеризується таким його основним ресурсом і властивістю, як оперативність.

Оперативність процесу обумовлює необхідність своєчасного і адекватного врахування організаційних змін. Таку характеристику інакше часто називають мобільністю, м'якістю, активністю, але найбільш точно її сутність розкриває поняття гнучкість.

Гнучкість організації в значній мірі визначає чи обумовлює її здатність до пристосування, переорієнтації, зміні. Вона відіграє важливу коригувальну роль в конкретній організації як для процесів, так і для систем.

Одним з важливих конструктивних проявів потенціалу реверсивності і ресурсу гнучкості організації є така її властивість, як ротаційні, що розуміється як можливість взаємної перестановки, заміни складових процесу в ході його здійснення. Саме в ньому полягає потужний ресурс регенерації, реорганізації, реформування організаційних відносин між складовими на основі аналізу їх альтернативного функціонування після іншого ведення взаємного, послідовного або зустрічного заміщення.

ротаційних - переміщення по циклічної траєкторії.

Мета та умови формування та мобілізації даного ресурсу достатньо різноманітні, від необхідності зіставлення і перевірки ходу і результатів процесу до проведення експерименту або інновації, але значення властивості ротаційних в процесі організації незмінно велике. Саме ця якість організації, його всебічне дослідження і цілеспрямоване використання визначають виключно високий потенціал саморегулювання процесу, його реорганізації, регенерації.

Корпоративність - схильність до групової асоціації та кооперації.

Властивість корпоративності знаходить широке відображення в зв'язках і залежностях законів і принципів організації, активно розкривається і реалізуєть...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок