Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Аналіз стратегії розвитку ВАТ "Alka"

Реферат Аналіз стратегії розвитку ВАТ "Alka"

Федеральне державне автономне освітня установа вищої професійної освіти

В«Сибірський федеральний університетВ»

Інститут Економіки Управління та Природокористування

Кафедра стратегічного менеджменту


Курсова робота

Аналіз стратегії розвитку ВАТ В«ALKAВ»

Красноярськ 2011


Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства

1.1 Поняття і сутність стратегії розвитку підприємства

1.2 Етапи розробки стратегічних альтернатив

1.3 Типи стратегій розвитку підприємства

1.4 Оцінка обраної стратегії розвитку

2. Оцінка діяльності ВАТ В«ALKAВ»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Вибір СЗГ (стратегічних зон господарювання)

2.2.1 Аналіз конкурентного тиску постачальників.

2.2.2 Аналіз конкурентного тиску покупців 2.2.3 Аналіз вхідних бар'єрів 2.2.4 Аналіз боротьби серед конкурентів

2.3 Оцінка середовища підприємства

2.3.1 Аналіз зовнішнього середовища

2.3.2 Аналіз внутрішнього середовища

2.4 Вибір стратегії розвитку підприємства

2.4.1 Якісна оцінка стану і розвитку підприємства 2.4.2 SWOT-аналіз

Висновок

Список використаних джерел


Введення

Слово В«стратегіяВ» в перекладі з грецької мови означає В«мистецтво розгортання військ в боюВ». В умовах перехідної економіки, коли відбувається прискорюваний про

загрузка...
цес формування інститутів ринку і ринкових відносин, керівники більшості вітчизняних фірм усвідомили необхідність концентрації уваги на виробленні довгострокової стратегії діяльності. Тому значення стратегічного планування, дозволяє фірмі виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, в нашій країні різко зросла в останні десятиліття.

Всі компанії в умовах жорсткої конкуренції, мінливої вЂ‹вЂ‹ситуації повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ в компанії, але і виробляти стратегію довгострокового виживання, яка дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні.

Стратегічне управління - це прогнозне управління, спрямоване на вироблення концепції розвитку, дозволяє домагатися конкурентних переваг і виживати в довгостроковій перспективі в умовах жорсткої конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Практика бізнесу показала, що не існує стратегії, єдиної для всіх компаній, як не існує і єдиного універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна у своєму роді, і процес вироблення стратегії для кожної фірми унікальний, так як він залежить від позиції фірми на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробничих факторів та ін

Визначення стратегії для фірми принципово залежить від конкретної ситуації, в якій знаходиться фірма. Однак існують деякі загальні підходи до формулювання стратегії і деякі загальні рамки, в які вписуються стратегії.

Стратегічний менеджмент дозволяє керівництву організацій і фірм своєчасно виявляти всілякі ризики поблизу кордонів своїх інтересів і управляти ними шляхом раціонального використання обмеженого обсягу ресурсів.

Ефективно реалізований стратегічний менеджмент в умовах глобалізації та інтернаціоналізації економічних процесів, коли більша частина товарів і послуг стала доступною споживачам будь-якої країни, дозволяє організаціям і фірмам максимально точно визначити запити цільових груп покупців, зробити їх своїми постійними клієнтами.

Таким чином, стратегічний менеджмент є ефективним інструментом управління, що дозволяє організаціям і фірмам виробити і реалізувати довгострокову стратегію посилення своїх позицій на динамічно ринках, що розвиваються.

Тому тема даної роботи - В«Розробка стратегії розвитку підприємстваВ» - є актуальною і значущою.

Метою роботи є теоретичне визначення і практичне застосування методів розробки стратегії розвитку підприємства.

Об'єктом дослідження є розробка стратегії розвитку ВАТ В«ALKAВ», яке займається виробництвом залізобетонних виробів і конструкцій.

Завдання дослідження:

вивчити теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства;

проаналізувати діяльність обраного підприємства - ВАТ В«ALKAВ»;

дати оцінку існуючої стратегії розвитку даного підприємства;

розробити стратегію розвитку підприємства з використанням різних методів.


1. Теоретичні аспекти розробки стратегії розвитку підприємства

1.1 Поняття і сутність стратегії розвитку підприємства

Однією з ключових складових стратегічного управління є стратегія. Вибір стратегії і її реалізація складають основну частину змісту діяльності по стратегічного управління. У стратегічному управлінні стратегія розглядається як довгостроковий якісно певний напрям розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форм її діяльності, системи взаємин усередині організації, а також позиції організації в навколишньому середовищі.

Як пише О.С.Віханскій, стратегія - це довгостроковий якісно певний напрям розвитку організації, що стосується сфери, засобів і форми її діяльності, системи взаємин усередині організації, а також позиції організації в навколишньому середовищі, що приводить організацію до її цілям.

Таке розуміння стратегії виключає детермінізм в поведінці організації, оскільки стратегія, визначаючи напрям у бік кінцевого стану, залишає свободу вибору з урахуванням мінливих ситуації. В даному випадку стратегію в загальному вигляді можна охарактеризувати як обраний напрям, шлях подальшої поведінки в середовищі, функціонування в рамках якого повинне привести організацію до досягнення поставлених перед нею цілей.

Якщо цілі організації визначають те, до чого прагне організація, що вона хоче отримати в результаті своєї діяльності, то стратегія дає відповідь на питання, яким способом, з допомогою яких дій організація зуміє досягти своїх цілей в умовах мінливого і конкурентного оточення.

Стратегічне управління можна розглядати як динамічну сукупність п'яти взаємопов'язаних управлінських процесів. Ці процеси логічно випливають один з іншого. Однак існує стійкий зворотній зв'язок і відповідно зворотний вплив кожного процесу на інші і на всю їх сукупність.

Схематично процес вироблення стратегії підприємства зображено на рис. 1.


Рис. 1. Етапи процесу розробки стратегії організації

Перш за все при стратегічному плануванні проводиться вивчення середовища організації.

Стратегічне управління розглядає оточення як сукупність трьох середовищ: макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища організації. Тому аналіз середовища припускає вивчення цих трьох її складових.

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, керівництво повинно мати поглиблене уявлення як про внутрішнє середовище організації, її потенціалі і тенденціях розвитку, так і про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організація. При цьому внутрішня середу вивчається для того, щоб розкрити сильні й слабкі сторони організації, а зовнішнє оточення вивчається стратегічним управлінням в першу чергу для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна враховувати при визначенні своїх цілей і при їх досягненні.

Визначення місії і цілей фірми надає унікальність і оригінальність вибору стратегії стосовно до кожної конкретної фірми. В цілях відображено те, до чого прагне фірма. Якщо, наприклад, цілі не припускають інтенсивного росту фірми, то і не можуть бути вибрані відповідні стратегії росту, навіть незважаючи на те, що для цього є всі передумови як на ринку, в галузі, так і в потенціалі фі...

загрузка...

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...